חזרה לשגרת עליות בחודש יוני הניבה מחצית שנה חלומית

מבעד לתמרות העשן של דצמבר האחרון, חזינו בינואר השנה כי לפנינו שנת השקעות מצוינת • כעת, לאחר העליות של חודש יוני, נראה כי המחצית הראשונה של 2019 תומכת בתחזית הזו

הלוגו של אפל בבורסת נאסד"ק היום / צילום: רויטרס
הלוגו של אפל בבורסת נאסד"ק היום / צילום: רויטרס

חודש יוני מסכם את המחצית הראשונה של 2019 בתיקי ההשקעות של ציבור המשקיעים, עם תשואות גבוהות ונחת למשקיעים, כפי שעולה מהעליות במדדי אג'יו לתיקים המנוהלים. העליות ביוני היו היפוך מגמה לביצועי מאי השליליים, ונראה שלא רק המחצית הפתיעה לטובה, אלא גם ביצועי המדדים ביוני, שהשאירו את מאי השלילי מאחור וזאת בשנה מלאת הפתעות חיוביות בתיקי ההשקעות, בעיקר עקב ציפיות שליליות שנוצרו בתחילת השנה.

מדדי אג'יו מבוססים על נתונים מבתי השקעות שונים רבים ומגוונים, בהם פסגות, אלטשולר שחם, פעילים, מגדל שוקי הון, אקסלנס, איי.בי.איי, מיטב דש, הראל, תפנית דיסקונט, UNIQUE, הלמן אלדובי, אלומות ואנליסט. המדדים מתקבלים מהגופים המנהלים מעל 80% מתיקי ההשקעות של הציבור, פרטיים, קיבוצים, מוסדות וארגונים. המדדים הנבנים מנתונים אלו עוקבים אחר "תיק ההשקעות המצרפי" של הציבור, והתשואות המחושבות מהוות מדדי השוואה לביצועי תיקים בעלי פרופיל דומה.

בחודש יוני עלו המדדים בעוצמה גבוהה, החל ממדד תיק האג"ח, אשר עלה בשיעור של 0.8%, דרך תיק ה-20:80, ולאחריו תיק ה-30:70, אשר עלו בשיעורים של 1.42% ו-1.7%, בהתאמה, ועד תיק המניות, שהגדיל ועלה בשיעור של 3.81% ביוני לבדו.

כאמור, בבחינת המחצית הראשונה אנו רואים תשואות יוצאות דופן יחסית לתקופה כה קצרה. בתקופה זו, מדד תיק האג"ח עלה בשיעור של 4.62%, מדדי תיקי ה-20:80 וה-30:70 עלו בשיעורים של 5.82% ו-6.22% בהתאמה, ואילו מדד תיק המניות עלה בתקופה קצרה זו בשיעור של 9.86% ובעיגול, קרוב ל-10% בחצי שנה בלבד.

כדי לשים את הביצועים הנאים בפרספקטיבה רחבה יותר, כדאי להכליל גם את שנת 2018, שהייתה קשה יותר עבור מדדי התיקים. לדוגמה, מרכיב האג"ח בתיקים עלה בקצב שנתי של כ-1.82% מתחילת שנת 2018, כלומר במשך 18 חודשים. שיעור זה דומה לשיעור התשואה הממוצע שהיה גלום באג"ח בשנה האחרונה.

במקביל, מרכיב המניות בתיקים עלה בשיעור של כ-4.68% במהלך 18 החודשים האחרונים, מעט מתחת לקצב ארוך-הטווח שלהם, זאת עקב קשיי השוק המקומי והתלות שלו במניות בודדות. בתוך כך, בחינה של שילוב של מניות ואג"ח מראה, כי ביצועי המחצית הראשונה של השנה הנוכחית תרמו רבות לחזרת ביצועי התיקים לקצב התשואה המצופה, וכי הם התגברו במידה משמעותית על החולשה ועל הפסדי דצמבר ומאי האחרונים.

עולם של מניות ושל סיכונים

ומהי בעצם התשואה "המצופה"? הרי הדבר תלוי במידת הסיכון שנלקח בתיקים, בהרכב הנכסים, התפיסה שלפיה מבוצעות הבחירות בתיק ועוד. בבואנו לעשות זאת, ברור כי הכלכלה בעידן המודרני אינה מספקת ריבית ותשואה בגובה משמעותי ולכן אין מה לצפות לתשואה משמעותית מאפיקים המבוססים על תשלומי ריבית כתשואה למשקיע, אפיקים אשר בעבר היו נחשבים "כאפיקים סולידיים". רבים, גם משקיעים "סולידיים", נוטים היום להגדיר את האפיקים מבוססי הריבית, כמסוכנים "לא פחות" ואולי "אף יותר" מאפיקי המניות.

כך, זה תקופה ארוכה, בהיעדר אלטרנטיבת ריבית נאותה, הנטייה של משקיעים היא להגדיל את הסיכונים. כיצד הדבר נעשה? ראשית, באמצעות שוקי המניות. קשה לחלץ נתון מהימן מתוך חתכי נתוני בנק ישראל על תיק הנכסים של הציבור, אולם מעבודה שוטפת ודיונים מקצועיים שאותם אנו מקיימים עם לקוחות, ארגונים ומשפחות כאחד, ניכר כי קיימת השלמה גוברת והולכת עם מרכיב מניות גדול יותר מאשר היה נהוג לחשוב עליו בעבר. השקפת עולם זו של ליברליות ואי-חשש מסיכונים וממניות, מועברת אל מנהלי התיקים באמצעות השיחות עם לקוחותיהם, והדבר מקבל ביטוי גם בעובדה שהמנהלים ממצים את מרבית שיעור המניות המותר להם במדיניות התיק.

התנהגות זו חוזרת על עצמה גם באפיק האג"ח הקונצרניות. תיקי ההשקעות ראו בשנים האחרונות הטיה גדולה יותר לאג"ח אלו על חשבון אג"ח ממשלתיות, וזאת כדי ליהנות מהסיכון "המנייתי" הגלום באג"ח, זאת עקב הריביות הנמוכות. כך מרכיב זה הלך וגדל, תוך העדפת האג"ח בעלות הדירוג הנמוך יותר, כמרכיבים שמהם המשקיעים מעדיפים להפיק את התשואה.

הליכה לכיוון הסיכון המנייתי היא דבר המאפיין את העידן הנוכחי, והיא קושרת טוב יותר את ביצועי הכלכלה ורווחיות החברות במגזר העסקי, אל ביצועי התיקים. הציבור מבקש להשתתף ברווחיות זו באמצעות השקעה במניות ובאג"ח של החברות, ואינו רואה את הריבית כמקור לתשואה. דרך נוספת להשתתף בפעילות הכלכלית היא השקעות אלטרנטיביות פרטיות ובלתי סחירות, כלומר השקעה ישירה בכלכלה שלא באמצעות שוקי ההון הסחירים, אך בכך נעסוק בפעם אחרת.

לקיחת סיכונים זו היא מצב ראוי ובריא יותר במשחק הכלכלי, שהרי התשואה מתקבלת מהשקעות של החברות ומהשתתפות של המשקיעים בסיכון. מצב זה הוא חלופה להשקעה באג"ח בטוחות ובפיקדונות בריבית גבוהה, שאינה דורשת יצירתיות אלא מאפשרת לבעליו של הכסף להרוויח ללא טרחה מיוחדת. במובן זה, עולם הריבית הנמוכה הביא את המשחק הכלכלי בין משקי הבית לבין הפירמות למקום הוגן יותר.

מדדי אג'יו
 מדדי אג'יו

אז מה תרם לתשואות החודש?

נחזור אל תיקי ההשקעות, וננתח את ההתקדמות שלהם החודש, ובעיקר - נבדוק האם אפשר להמר על כך שהיא תימשך בתקופה הקרובה. ניקח לדוגמה את התיק המכיל עד 30% מניות והשאר באג"ח; מדד התיק עלה ב-1.7% ביוני. מרכיבי המניות במדד עלו בכ-4.2% ותרמו כ-1.2% מתוך סך התשואה החודשית, כלומר המניות אחראיות לקרוב ל-70% מהתשואה בתיק. מדובר בתרומה משמעותית מאוד, שנוצרה כתיקון חיובי לחודש מאי השלילי.

יתרת התשואה במדד תיק זה, כלומר כ-30% מתוך ה-1.7%, התקבלה ממדדי האג"ח, כלומר מעט יותר מ-0.5%. תרומה זו נוצרה בעיקר מרווחי הון, ולא מתשואה שוטפת הגלומה באג"ח. האחרונה ממילא נמוכה מאוד, כאמור מתחת ל-2% לשנה, שהם פחות מ-0.2% לחודש ללא רווחים או הפסדי הון, כלומר שינויים במחירים שיתווספו לכך. משמעות הדבר היא שחלק האג"ח בתיק ה-70:30 יוכל לתרום רק כ-0.14% לתיקים, ולא נוכל לצפות ליותר מכך מבלי שיתווספו לכך גם רווחים או הפסדי הון.

כידוע, רווחי הון בהיקף לא מבוטל נוצרו לאחרונה כאשר התברר כי פני המדיניות המוניטרית בארה"ב הם לכיוון של הרחבה, כלומר הורדת ריבית, במקום המדיניות המצמצמת שהייתה ב-2018 והובילה לעלייה בריבית. גם בשוקי אג"ח נוספים עקומי הריבית השתטחו בעקבות ארה"ב ורוחות מלחמת המטבעות שחזרו לנשב בשווקים, ואולי הם אף יוכלו לרדת יותר. אלו יצרו את אותם רווחי הון שתרמו לתשואת תיק ה-30:70 של מעל 0.3%, שהם כ-20% מהתשואה החודשית הכוללת.

במילים אחרות, הציפיות להפחתת הריבית הובילו את התיקים לרווחי הון נאים מאוד לאחרונה, והדבר יכול להימשך ככל שהשווקים והבנקים המרכזיים יחליטו כי העולם יכול להמשיך להתקיים, ואולי אף ראוי להתקיים, בריבית נמוכה ולא משמעותית. במצב זה רווחי ההון יוכלו להמשיך לתרום לתיקים לצד רווחים נאים משוקי המניות, בדרך ממחצית חלומית בתשואות, לשנת השקעות מצוינת ומפתיעה לטובה כפי שצפינו בשיאו של המשבר האחרון ופרסמנו בטור זה בינואר השנה. 

הכותב הוא מנכ"ל אג'יו ניהול סיכונים והחלטות פיננסיות, המייעצת לחברות, מוסדות וקיבוצים בניהול השקעות ונכסים פיננסיים ומלווה משפחות ('פמילי אופיס'). אין לראות בסקירה ובאמור בה תחליף לייעוץ השקעות כהגדרתו בחוק

צרו איתנו קשר *5988