בזמן שדסק"ש מחפשת הנהלה חדשה, היא מתקשה להעביר את מדיניות התגמול שלה

חברת הייעוץ אנטרופי מתקשה להבין מדוע חברת החזקות כדוגמת דסק"ש צריכה מנכ"ל בשכר של עד 190 אלף שקל בחודש

אדוארדו אלשטיין / צילום: איל יצהר
אדוארדו אלשטיין / צילום: איל יצהר

דירקטוריון חברת דיסקונט השקעות  (דסק"ש) בראשות בעל השליטה אדוארדו אלשטיין, נמצא כיום בעיצומו של חיפוש אחר מנכ"ל וסמנכ"ל כספים חדשים לחברה, אולם בינתיים מתקשה לאשר את מדיניות השכר שלה. אמש הודיעה דסק"ש על דחייה בשמונה ימים של אסיפת בעלי המניות שלה, שאמורה לאשר את מדיניות התגמול שקבע הדירקטוריון.

בדסק"ש הסבירו כי הדחייה נועדה לצורך "מיצוי מגעים עם המשקיעים". עם זאת, ל"גלובס" נודע כי חברת אנטרופי, המייעצת לגופים מוסדיים, מתקשה להבין מדוע חברת החזקות כדוגמת דסק"ש צריכה מנכ"ל בשכר של עד 190 אלף שקל בחודש, ולפי שעה נוטה להמליץ נגד מדיניות התגמול. זאת, כאשר עיקר ההחזקות שלה הן בחברות תפעוליות ציבוריות, שבהן כבר מכהנים מנכ"לים ויושבי ראש בשכר גבוה.

דסק"ש שולטת בשלוש החברות הציבוריות סלקום, נכסים ובניין ואלרון, ומחזיקה גם נתח מהותי של 26% ממניות שופרסל. אלשטיין שולט בחברת אירסה הציבורית, שמניותיה נסחרות בארגנטינה ובארה"ב. אירסה מחזיקה ב-83.77% ממניות דסק"ש באופן ישיר ועקיף (דרך חברות דולפין ).

יתרת מניות דסק"ש מוחזקות בידי משקיעים מקרב הציבור, כאשר בידי גופים מוסדיים רק כ-2.1% ממניות דסק"ש. מדובר בשיעור החזקה נמוך אבל גבוה עדיין מהרף המינימלי של 2%, שמחייב רוב מקרב בעלי מניות המיעוט בהצבעה שתיארך באסיפת בעלי המניות לאישור מדיניות השכר.

בחודש האחרון הודיעו מנכ"ל דסק"ש שולם לפידות וסמנכ"ל הכספים גיל קוטלר על התפטרותם בתום כשלוש שנים בתפקיד, ועקב כך נדרש הדירקטוריון בראשות היו"ר אלשטיין לאייש מחדש את שני התפקידים. איוש התפקידים במועמדים מהדרגה הראשונה יחייב את דסק"ש בתשלום תגמולים גבוהים ומשכך חשובה הצלחתה באישור מדיניות השכר החדשה.

גם מענקי פרישה נדיבים

מהזימון לאסיפת בעלי המניות שפרסמה דסק"ש, עולה כי קיימים הבדלים בין מדיניות השכר הקודמת, שהגיעה לסיומה בחודש מאי האחרון בתום שלוש שנים, לבין המדיניות החדשה אותה מבקשת החברה לאשר. בין השאר, כוללת המדיניות לראשונה הענקת שכר ברוטו של עד 150 אלף שקל בחודש ליו"ר החברה (כיום אלשטיין עצמו), תגמול הוני של עד 7% ממניות החברה לנושאי המשרה, וכן הענקת מענקי חתימה או שימור חד פעמיים לנושאי משרה בהיקף של עד 3 משכורות חודשיות.

בדסק"ש מציינים כי השיקולים שהנחו את חברי ועדת התגמול והדירקטוריון בהחלטתם לאשר את מדיניות התגמול, הם קידום מטרות החברה, תוכניותיה ומדיניותה בראייה ארוכת טווח, וכן יצירת תמריצים ראויים לנושאי המשרה תוך התחשבות בגודל החברה ומדיניות ניהול הסיכונים שלה. "המדיניות המוצעת תאפשר לחברה לגייס ולשמר מנהלי איכותיים שהינם הבסיס האיתן לניהול החברה", מדגישה דסק"ש בזימון לבעלי המניות.

על פי המדיניות המוצעת, מנכ"ל החברה יהיה זכאי כאמור לשכר ברוטו של עד 190 שקל בחודש, בעוד ששכרם המקסימלי (ברוטו) של הסמנכ"לים יעמוד על 120 אלף שקל בחודש. לדברי החברה, היא שומרת לעצמה את הזכות להצמיד את התקרות ואת השכר בפועל למדד המחירים לצרכן.

עוד מבקשת החברה לקבוע כי סטייה מהתקרות המקסימליות (כולל 150 אלף שקל ליו"ר) בשיעור של 5% בשנה הראשונה למדיניות, 10% בשנה השניה ו-15% בשלישית (בנטרול רכיב ההצמדה), לא ייחשבו כחריגה מהוראות מדיניות התגמול. בנוסף יהיו נושאי המשרה זכאים למענקים שנתיים כתלות בביצועי החברה, כאשר סכום הבונוס השנתי למנכ"ל מוגבל ל-12 משכורות ולסמנכ"לים ל-10 משכורות.

מדיניות השכר כוללת גם מענקי הודעה מוקדמת ופרישה נדיבים. מנכ"ל שיעזוב את תפקידו יהיה זכאי למענק הודעה מוקדמת של עד 9 משכורות ולמענק פרישה (הסתגלות) של עד 6 משכורות, אולם שני רכיבים אלו גם יחד לא יעלו על 12 משכורות חודשיות. סמנכ"ל שיסיים את תפקידו יזכה למענק הודעה מוקדמת של עד 6 משכורות ולמענק פרישה של עד 6 משכורות.

רכישת אג"ח של עצמה ב-450 מיליון שקל

דסק"ש נסחרת בבורסה לפי שווי של 980 מיליון שקל, לאחר שמנייתה איבדה כ-19% מערכה מתחילת השנה. איגרות החוב הארוכות של החברה מסדרה י' נסחרות כיום לפי תשואה שנתית לפדיון של 8.2%, וזאת לאחר שמחירן כבר עלה בכ-9.5% מתחילת השנה.

חלק מהעליות הללו מיוחס לביקוש גבוה שמייצרת דסק"ש לאיגרות החוב שלה באמצעות רכישות עצמיות. בתחילת ינואר השיקה החברה תוכנית לרכישה עצמית של אג"ח מסדרות ו' ו-י' בהיקף של עד 150 מיליון שקל, והשלימה את מלוא הרכישות במסגרתה עד סוף יוני.

לפני כשבועיים הכריזה דסק"ש על תוכנית חדשה לרכישה עצמית נוספת בהיקף כפול של עד 300 מיליון שקל, ומדיווחי החברה לבורסה עולה כי בשמונת הימים הראשונים של יולי הושלם ביצוע התוכנית במלואו. עיקר הרכישות בוצעו במספר עסקאות מחוץ לבורסה, בעוד שרק מיעוטן בוצעו דרך מערכת המסחר של הבורסה. לאחר הרכישות נותרו בידי הציבור אג"ח דסק"ש בהיקף של 3.8 מיליארד שקל ע"נ.

צרו איתנו קשר *5988