בזק השלימה גיוס של 890 מיליון שקל בהנפקת אג"ח פרטית

לדברי בזק, אף שהגיוס הושלם, תהליך הרישום של איגרות החוב שהונפקו למסחר בבורסה עדיין לא הושלם • תמורת ההנפקה תשמש את חברת התקשורת למיחזור חוב

מרכזיית בזק ברחוב שופן/ צילום: רפי קוץ
מרכזיית בזק ברחוב שופן/ צילום: רפי קוץ

חברת התקשורת בזק השלימה גיוס של 890 מיליון שקל באמצעות הנפקה פרטית של שתי סדרות איגרות חוב. חברת הדירוג מידרוג קבעה לאג"ח דירוג של Aa2.il והדירוג במעלות היה AA.il.

האג"ח שהונפקו צפויות להירשם למסחר במערכת רצף מוסדיים, אבל נכון להיום עדיין לא התקבל אישור הבורסה לרישום, ובזק מדווחת כי עם רישום האג"ח למסחר יופחת שיעור הריבית עליהן ב-0.4%. לדברי בזק, אף שהגיוס הושלם תהליך הרישום למסחר עוד לא הושלם.

בסוף הרבעון הראשון של 2019, היו בקופתה של חברת בזק מזומנים והשקעות שוטפות בסך 2.6 מיליארד שקל, ותמורת ההנפקה תשמש את החברה למיחזור חוב. בסוף הרבעון הראשון עמד החוב של בזק על כ-11.2 מיליארד שקל, רובו (כ-9.6 מיליארד שקל) לטווח ארוך. 

כ-428 מיליון שקל מהסכום בהנפקה גויסו על ידי בזק בהנפקת סדרת אג"ח 11 - סדרה שאינה צמודה לבסיס כלשהו, וצפויה להיפרע בחמישה תשלומים שווים שישולמו ב-1 ביוני של כל אחת מהשנים 2026 עד 2030. הריבית על האג"ח, כפי שנקבעה במכרז, עומדת על 3.6%.

תשלום הריבית הראשון ישולם ב-1 בדצמבר 2019. שיעור הריבית החצי-שנתית שתשולם על היתרה הבלתי מסולקת של הקרן, תשולם ב-1 בדצמבר וב-1 ביוני, החל ב-2019 ועד ל-2030. תשלום הריבית בדצמבר הקרוב יהיה 1.42%, ושאר התשלומים יהיו 1.8%.

בהנפקת הסדרה השנייה, סדרת אג"ח 12, בזק גייסה כ-462 מיליון שקל. מדובר בסדרה שצמודה למדד המחירים לצרכן. בדומה לסדרה 11, גם בסדרה 12 הקרן תיפרע בחמישה תשלומים שווים ב-1 ביוני של כל אחת מהשנים 2026-2030. שיעור הריבית השנתית נקבע על 2.1%, ומועדי התשלום של הריבית זהים למועדי התשלום בסדרה 11. הריבית שתשולם בעד תקופת הריבית הראשונה (התשלום בדצמבר הקרוב), תהיה כ-0.83%, ולאחר מכן הריבית בכל תשלום תהיה 1.05%.

במקביל, החברות שנמצאות מעל בזק בפירמידה - ביקום  (בי קומיוניקיישנס) ואינטרנט זהב  - דיווחו היום על קבלת האישור הנדרש מבית המשפט לכנס אסיפות נושים ואסיפות בעלי מניות בכל אחת מהחברות, לצורך אישור הסדר החוב שגובש בין ביקום ואינטרנט זהב לבין קרן סרצ'לייט מארה"ב ודוד פורר, שמבקשים לרכוש את גרעין השליטה בבזק.

ביקום מחזיקה ב-26.3% מהון המניות של בזק, ואינטרנט זהב מחזיקה בכ-52% מביקום. במסגרת ההסדר, סרצ'לייט ופורר ירכשו את מניות השליטה בביקום מידי אינטרנט זהב, ויזרימו הון נוסף לביקום. 

צרו איתנו קשר *5988