רשות המסים מודה: לא שילמנו הפרשי ריבית והצמדה לנישומים שזכו בתביעות נגד הרשות

בעקבות בקשה לייצוגית נגדה, הרשות תשלם כחצי מיליון שקל לנישומים שזכו בפסקי דין נגדה בשנתיים האחרונות ולא קיבלו הפרשי ריבית והצמדה על סכומי הזכייה

ערן יעקב/ צילום: רפי קוץ
ערן יעקב/ צילום: רפי קוץ

רשות המסים תשלם כחצי מיליון שקל לנישומים שזכו בפסקי דין נגדה בשנתיים האחרונות. זאת, לאחר שהודתה כי לא שילמה להם את סכומי הפרשי הריבית וההצמדה שהיו אמורים להתווסף לסכומי הכסף שנפסקו לטובתם בבית המשפט.

את התשלום לנישומים חייבת רשות המסים לשלם בעקבות בקשה לאישור (ניהול) תובענה ייצוגית שהוגשה נגדה לבית המשפט המחוזי מרכז בלוד באוקטובר 2017, בטענה כי היא גבתה כספים שלא כדין. זאת, מאחר שהיא התעלמה מחובתה בחוק להוסיף הפרשי ריבית והצמדה לכספים שהיא חויבה לשלם לנישומים במסגרת תביעות שבהן הפסידה. הקבוצה שבשמה הוגשה בקשת הייצוגית הוגדרה, כ"כל מי שניתן פסק דין לטובתו לתשלום נגד המדינה (רשות המסים, א' ל"ו), ואותו תשלום הושב ללא תוספת ריבית והצמדה". התביעה הייצוגית הוגשה ע"י עו"ד ד"ר איתמר מירון ממשרד מירון בן ציון, פריבס ושות'.

הודעת חדילה

בפברואר 2018 הגישה רשות המסים לביהמ"ש הודעה בדבר "חדילה מגבייה", בהתאם לסעיף 9 לחוק התובענות הייצוגיות. משמעות הודעה זו היא כי הרשות מפסיקה את מדיניותה הפסולה שלא לשלם הפרשי ריבית והצמדה על סכומים שנפסקו לטובת נישומים שניצחו בתביעות מולה.

לפי סעיף 9, ניתנת לרשות שלטונית הזדמנות להודיע על הפסקת המדיניות הפסולה הנטענת כלפיה בתביעה הייצוגית, וכך היא מקבלת "פטור" מהשבת הכספים לנפגעים מאותה מדיניות שבע שנים לאחור. מרגע שהרשות השלטונית מודיעה על הפסקת המדיניות הפסולה, ניתן לחייבה להשיב כספים רק בגין השנתיים שקדמו למועד הגשת הבקשה לאישור ייצוגית.

הודאה באי-חוקיות 

במאי השנה הגישו הצדדים לביהמ"ש הסכם, שבו נקבע כי מאחר שרשות המסים הודיעה על חדילה ממדיניותה שלא לשלם הפרשי ריבית והצמדה בתביעות שהפסידה, הבקשה לאישור התובענה כייצוגית תידחה ללא צו להוצאות. בנוסף, המליצו הצדדים כי הרשות תשלם למבקשים (התובעים הייצוגיים) גמול בסך 10,000 שקל, ושכר טרחה לבאי-כוחם בגובה של 50 אלף שקל בצירוף מע"מ.

בדיון שהתקיים בתיק, ציינה באת-כוח הרשות כי בדיקה שערכה ביחס לשנתיים שקדמו ליום הגשת הייצוגית, העלתה כי הסכום הרלוונטי לתובענה עומד על יותר מחצי מיליון שקל. עוד הדגישה, כי הסכומים שעליהם הוסכם כגמול לתובע הייצוגי, וכשכר הטרחה לבאי-כוחו הם סבירים וראויים לנוכח המאמץ שהושקע בהליך, ובהתחשב בתועלת שהביאה עימה התובענה בעצם חידוד הנהלים ברשות.

השופט שמואל בורנשטיין אישר את ההסדר ואת הסכם שכר הטרחה בין הצדדים, וציין כי "בנסיבות העניין ניתן לראות ב'הודעת החדילה' של רשות המסים משום הודאה, גם אם לא מפורשת, באי-חוקיות הגבייה".

הגם שככלל רשות המסים היא המנצחת הגדולה בהליכים המתנהלים נגדה בבתי המשפט, קורה לעיתים שהיא נדרשת לשלם פיצוי או להשיב כספים לנישומים. ההחזר של חצי מיליון השקל שהיא נדרשת לשלם כעת, מהווה, כנראה, סכום סמלי מהסכום שאותו הייתה נדרשת לשלם, לו הייתה מנהלת את ההליך הייצוגי עד תום ומפסידה בו. במקרה כזה, הייתה הרשות נדרשת לשלם את הסכומים שגרעה מהנישומים שניצחו אותה בבתי המשפט שבע שנים לאחור, ולא רק שנתיים לאחור. 

צרו איתנו קשר *5988