אכזבה: רק שתי חברות זרות חדשות מתמודדות במכרז על רשיונות הגז הימיים

שתי קבוצות המונות חמש חברות, ישראליות וזרות, הגישו הצעות במכרז של משרד האנרגיה ל-19 רשיונות חיפושי נפט וגז • שני השמות החדשים - SOCO ו-CAIRN - לא מוכרים בזירה הישראלית • אקסון מובייל וחברות מובילות נוספות שרכשו את מסמכי המכרז החליטו שלא לגשת • שטייניץ: "ממשיכים לפעול להפיכת ישראל למעצמת אנרגיה אזורית"

יובל שטייניץ / צילום: איל יצהר
יובל שטייניץ / צילום: איל יצהר

במסגרת ההליך התחרותי השני לחיפושי גז טבעי ונפט במים הכלכליים של ישראל שהסתיים היום (ב'), התקבלו הצעות משתי קבוצות, הכוללות חמש חברות אירופאיות ואמריקאיות.

הקבוצות שהגישו כוללות קבוצה המורכבת משותפות רציו הישראלית עם החברות הבריטיות SOCO ו-CAIRN; וקבוצה המורכבת מחברת אנרג'יאן והזדמנות ישראלית.

שר האנרגיה, ד"ר יובל שטייניץ, אמר בעקבות הגשת ההצעות למכרז כי "הגעתן של חברות אירופאיות נוספות לישראל לצד חיבורה הקרוב של אסדת לוויתן והמשך פיתוח מאגר כריש-תנין, יובילו לפירוק המונופול והגברת התחרות בתחום זה. אנחנו ממשיכים לפעול להפיכתה של ישראל למעצמת אנרגיה אזורית".

חברת CAIRN היא חברת אנרגיה פרטית הנסחרת בבורסה בלונדון. במהלך 20 השנים האחרונות עוסקת החברה בחיפוש, גילוי ופיתוח של נכסי נפט וגז ברחבי העולם וכיום פעילה באירופה, מרכז ודרום אמריקה ומערב אפריקה.

SOCO היא חברה ותיקה לחיפוש והפקת נפט וגז היושבת בלונדון. החברה מחזיקה כיום בנכסי הפקה, פיתוח וחיפוש של נפט וגז בוויאטנם ומצרים ונסחרת בבורסה של לונדון.

אנרג'יאן היא בעלת חזקות כריש ותנין במים הכלכליים של ישראל, ובנוסף מחזיקה ב-5 רישיונות חיפוש בהן זכתה בהליך התחרותי הראשון. רציו  היא שותפה ב-15% מהזכויות בחזקת במאגר לוויתן, ו-70% ברישיון "רועי".

הזדמנות ישראלית היא שותפה ובעלת זכויות בנכסים ימיים בישראל ובצפון אמריקה.

בשבועות הקרובים יבחנו גורמי המקצוע במשרד האנרגיה את עמידת החברות שניגשו בתנאי הסף המקצועיים והכלכליים, על מנת לקבוע מיהם הזוכים ברישיונות החיפוש לקראת אישורם במועצת הנפט.

כזכור, במסגרת ההליך התחרותי השני הציע משרד האנרגיה 19 רישיונות חיפוש (בלוקים), כל אחד בגודל של עד 400 קמ"ר. 19 הרישיונות חולקו לחמישה מקבצים, כאשר כל מקבץ לא עולה על גודל של 1,600 קמ"ר. שתי הקבוצות הגישו הצעות ל-12 מתוך 19 הרישיונות שהוצעו במכרז.

ההליך הנוכחי שהחל בנובמבר 2018, התקיים בהמשך להליך התחרותי הראשון שהסתיים בנובמבר 2017, במסגרתו הוענקו 6 רישיונות חיפוש חדשים, 5 לחברת "אנרג'יאן" בעלת הזכויות במאגרי "כריש" ו"תנין" ואחד לקונסורציום של חברות הודיות. הליך תחרותי נוסף צפוי להתקיים במהלך 2021.

בעקבות התוצאות המאכזבות של המכרז הראשון שווקו הפעם הרישיונות במקבצים של 3-4 רישיונות לכל מקבץ, בשטח של 1,600 קמ"ר כל אחד. הניקוד בבחירת ההצעות יינתן לפי ההתחייבויות שייקחו על עצמם המציעים במסגרת תכנית הפיתוח (90%) וממחיר כספי (10%). כך, למשל, יינתן ניקוד גבוה לחברה שתתחייב לבצע קידוח אקספלורציה בתוך שלוש שנים ממועד קבלת הרישיון.

ההחלטה לשווק את השטחים במקבצים של רישיונות, נועדה לאפשר התאמה נכונה יותר של אזורי החיפוש למבנים הגיאולוגים בשטח, אשר עשויים להכיל מאגרי נפט וגז טבעי. החזקת שטחים גדולים יותר תאפשר לחברות לבצע סקרים גיאולוגים וגיאופיזיים באופן מקצועי ויעיל יותר, ותעלה את האטרקטיביות של השטחים ליזמים.

חלוקת רשיונות חיפוש
 חלוקת רשיונות חיפוש

במטרה לעודד חברות בינ"ל להשתתף בהליך התחרותי, קיימו שר האנרגיה, ד"ר יובל שטייניץ, ומנכ"ל המשרד, אודי אדירי, וגורמי מקצוע ממשרד האנרגיה פגישות רבות עם נציגים של חברות אנרגיה בינלאומיות. כמו כן, השתתפו נציגי המשרד בשורה של כנסים בינלאומיים לצורך שיווק שטחי החיפושים בים. בין החברות שרכשו את מסמכי המכרז גם ענקית האנרגיה האמריקאית אקסון מוביל שנכנסה לאחרונה לפעילות בשווקים סמוכים לישראל.

במסגרת תנאי המכרז התבקשו החברות התבקשו להוכיח יכולת כלכלית, כך שגובה הערבות הבסיסית לכל רישיון עומד על 2.5 מיליון דולר. על כל בלוק נוסף, הנמצא בתוך אותו מקבץ, התווסף סכום של חצי מיליון דולר, כאשר גובה הערבות המרבי לקבלת ארבעה שטחים רצופים (מקבץ) עומד על 4 מיליון דולר. כמו כן, נידרש המפעיל להוכיח יכולת מקצועית בתחום החיפוש וההפקה של נפט וגז טבעי בים. לפני ביצוע הקידוח, יצטרך בעל רישיון חיפוש להעמיד ערבות נוספת, בגובה 5 מיליון דולר, כפי שנקבע בהנחיות.

על פי עקרונות ההליך התחרותי השני שגובש על ידי משרד האנרגיה, רישיון חיפוש יינתן למשך תקופה של 3 שנים. במהלך התקופה, בעלי הרישיון יבצעו את תכנית העבודה עליה התחייבו, שעיקרה בחינת כלל השטח שקיבלו. לאחר ביצוע תכנית העבודה יכול בעל הרישיון לבקש ארכה לשנתיים נוספות, בתנאי שיגיש תכנית עבודה הכוללת ביצוע קידוח בלפחות אחד מהרישיונות במקבץ ותכנית עבודה נוספת, שתאושר על ידי הממונה לענייני הנפט, ברישיונות האחרים. לאחר ביצוע הקידוח ועמידה בכלל תכניות העבודה, ניתן יהיה להאריך את תקופת הרישיונות במקבץ בשנתיים נוספות, לכדי מקסימום 7 שנות רישיון, כפי שנקבע בחוק הנפט, בתנאי שתוגש התחייבות לקידוח בכל הרישיונות שטרם נקדחו עד תום תקופת הרישיון.

צרו איתנו קשר *5988