המוסדיים מתנגדים להטבת הענק למשפחת נמרודי ואסיפה לביטול מניות היסוד בהכשרת הישוב נדחתה

שני הגופים הגדולים בחברת הנדל"ן, קבוצות הביטוח הפניקס ומנורה, מתנגדים למתווה שבו יוקצו למשפחה כתבי אופציה בלתי סחירים למניות החברה - שנועדו לשמר את שליטתה - במחיר מימוש שישקף הנחה של 16.5% • ביטול מניות היסוד יאפשר להכשרה להנפיק מניות חדשות בבורסה

התנגדותם של כמה גופים מוסדיים, בהם קבוצות הביטוח הפניקס ומנורה, למתווה ביטול מניות היסוד של משפחת נמרודי בחברת הכשרת הישוב, הובילה לדחיית אסיפת בעלי המניות שתוכננה להתקיים היום (17.7), וזאת "לצורך מיצוי דיונים עם בעלי המניות". הפניקס (כ-6%) ומנורה (כ-6.5%) הם שני הגופים המוסדיים הגדולים בהכשרת הישוב.

בעדכון שפרסמה הכשרת הישוב בנושא אתמול, היא ציינה כי האסיפה "צפויה להתקיים לא יאוחר מסוף יולי". ככל הידוע, הדיונים בין נמרודי לבין בעלי המניות הבולטים על אודות תנאי ביטול מניות היסוד נמשכים. התנגדות בעלי המניות נתמכת גם בחוות דעת של חברת הייעוץ אנטרופי, המתנגדת לתנאי המתווה.

בחודש שעבר עדכנה הכשרת הישוב על רצונה לאשר מול בעלי המניות מהלך שבמסגרתו תוותר משפחת נמרודי על זכויות הצבעה עודפות שמוענקות למניות היסוד הנמצאות בבעלותה, ותמורת זאת תקבל כתבי אופציה בלתי סחירים, למימוש למניות החברה, שנועדו לשמר את שליטתה.

כיום מחזיק יעקב נמרודי, שרכש את הכשרת הישוב מידי הסוכנות היהודית ובנק לאומי בשנת 1989, ב-30 מניות יסוד, המקנות  לו 50% מזכויות ההצבעה בחברה, וזאת נוסף על מניות רגילות, שבאמצעותן חולשים כיום יעקב ובנו עופר נמרודי, המשמש כמנכ"ל החברה ושולט במהלכיה בפועל, על כ-67% ממניות ההון וכ-83% ממניות ההצבעה בהכשרת הישוב.

שליטה אבסולוטית בחברה

המצב הנוכחי בחברה, שהוא ייחודי בשוק ההון הישראלי, מקנה ליעקב נמרודי שליטה אבסולוטית בחברה בכל אסיפה כללית. ואולם, משום שבחברה יש שני סוגי מניות, נמנעת ממנה בפועל האפשרות להנפיק מניות בשוק ההון - מה שיתאפשר לה במקרה של ביטול מניות היסוד, כפי שהיא מעוניינת לעשות.

במסגרת העסקה שקידמה משפחת נמרודי לשינוי המצב, היא הציעה כי הכשרת הישוב תקצה לחברה פרטית בבעלות יעקב נמרודי 17 מיליון כתבי אופציה בלתי סחירים, הניתנים למימוש למניות רגילות של החברה. במימוש מלא יהוו האופציות המוקצות ליעקב נמרודי כ-37% מההון של הכשרת הישוב. 

את האופציות תוכל המשפחה לממש בתקופה של שמונה עד 15 שנים, במחיר מימוש שישקף הנחה של 16.5% על מחיר המניה הממוצע בבורסה ב-14 הימים שיקדמו לכל אירוע של מימוש כתבי אופציה. המימוש יתאפשר אך ורק אם שיעור ההחזקות המצטבר של בעלי השליטה (המחזיקים כיום כאמור בכ-67% מההון) יירד מתחת ל-50.01%, ורק בכמות אשר תביא את ההחזקות חזרה ל-50.01% ממניות החברה, ולא מעבר לכך. 

חוות דעת שצירפה הכשרת הישוב לזימון האסיפה קבעה כי השווי ההוגן של כתבי האופציה שיוענקו למשפחת נמרודי עומד על כ-72 מיליון שקל. זאת תוך הערכה כי "הערך הכלכלי לכלל בעלי המניות, המבוסס על הנחות בדבר יכולת גיוס הון וחוב בעלויות נמוכות יותר מהמצב הנוכחי", הוערך בכ-132-136 מיליון שקל, והערך הכלכלי נטו של מימוש הזכויות העודפות על עלות גיוס הון ציבורי בכ-62-66 מיליון שקל.

באנטרופי מציינים בחוות הדעת שלהם בנושא, כי "השווי המוערך של האופציות, כמו גם שיעור הדיסקאונט, הם גבוהים ואינם סבירים להערכתנו".

צרו איתנו קשר *5988