מחקר מדאיג: פועלי בניין טוענים שמאלצים אותם לעבור על כללי הבטיחות

במחקר שקיימו המוסד לבטיחות וגיהות בשיתוף אוניברסיטת חיפה, נמצא שכשליש מפועלי הבניין טוענים שמנהליהם מאלצים אותם לעבור על כללי הבטיחות באתרי הבנייה • כ-32% מהנבדקים הודו: היינו מעורבים בתאונות עבודה • מנכ"לית המוסד לבטיחות ולגיהות: "תאונות העבודה הן פועל יוצא של תרבות ארגונית לקויה המסכנת חיי אדם"

מחקר שקיימו המוסד לבטיחות וגיהות בשיתוף אוניברסיטת חיפה, חושף ממצאים עגומים בנוגע להתנהלות באתרי הבנייה בישראל. מנתוני המחקר עולה כי פועלים חשים לחץ מצד המנהלים לעבוד כנגד כללי הבטיחות. כ- 32% מהפועלים שהשתתפו במחקר הודו שהיו מעורבים בתאונות עבודה. כן נמצא שרק 13% מהפועלים ציינו שנמצא באתר ציוד מגן מתאים עבורם. המחקר שביקש לבדוק את הגורמים לתאונות עבודה באתרי בנייה נערך על ידי יחידת המחקר של המוסד לבטיחות ולגיהות בשיתוף עם פרופ' מיכל בירון מבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטת חיפה.

שליש מהעובדים שלקחו חלק במסגרת המחקר ציינו, שמנהלים מאלצים עובדים לעבוד כנגד כללי בטיחות. כן נמצא ששליש מהעובדים טוענים שהם נאלצים להתעלם מהוראות בטיחות כדי לעמוד בלוח הזמנים שהוכתב להם.

עוד נמצא כי קיים סיכוי גדול יותר להיות מעורב בתאונת עבודה בענף הבנייה בקרב עובדים נשואים, החשים לחץ מצד מנהליהם לעבוד כנגד כללי בטיחות וכן שעובדים נשואים הינם בעלי תפיסות שליליות ביחס לתנאי העבודה שלהם.

נתוני המחקר אודות מעורבות עובדים בתאונות עבודה בענף הבניה מראים כי 31.5% מהנשאלים היו מעורבים בתאונת עבודה. 14.4% ציינו כי היו מעורבים בתאונה בעבודתם הנוכחית. בקרב עובדים שציינו כי לא נמצא ציוד מגן מתאים למשימה באתר העבודה הנוכחי, 30% היו מעורבים בתאונה.

בסיכום תוצאות המחקר נמצא כי תרבות ארגונית בה העובד חש לחץ לעבוד כנגד כללי בטיחות תורמת להסתברות להיות מעורב בתאונת עבודה. כלומר, לחץ לעבוד בניגוד לכללים קשור בהסתברות גבוהה להיות מעורב בתאונה. נמצא כי הסיכוי למעורבות בתאונה עולה מתשעה אחוז במקרה של תרבות ארגונית שאינה מאלצת לעבוד בניגוד לכללים, עד קרוב ל-40% במקרים של תרבות ארגונית שמאלצת לעבוד בניגוד לכללים, בקרב עובדים נשואים. לעומת זאת, בקרב רווקים ואחרים, שיעור זה עולה משני אחוז עד תשעה אחוז בלבד.

בכל הנוגע לשביעות רצון ממקום העבודה עולה כי ההסתברות למעורבות בתאונת עבודה גבוהה בהינתן תפיסות שליליות ביחס לתנאי העבודה. לעומת זאת, כאשר העובד מציג תפיסות חיוביות ביחס לתנאי העבודה, סיכוייו להיות מעורב בתאונה נמוכים יותר. ממצא זה בולט יותר בקרב העובדים הנשואים.

מנכ"לית המוסד לבטיחות וגיהות ד"ר אורנית רז מסרה כי, "ניתן לראות באופן ברור כי תאונות העבודה הרבות הן פועל יוצא של תרבות ארגונית לקויה אשר מסכנת מדי יום חיי אדם, ובשנה האחרונה ראינו גידול טרגי במספר ההרוגים. ההתמודדות עם הנושא מחייבת שינוי מיידי באמצעות עבודת שטח לצד קיום מערך מחקר להבנה מעמיקה של הגורמים הארגוניים, התרבותיים והאישיים העומדים בבסיס תאונות העבודה. לצד זאת, אנו רואים בשילוב טכנולוגיות מתקדמות כלי חשוב להשגת היעד הלאומי להגברת הבטיחות בעבודה ולצמצום מספר התאונות".