אי.די.בי מתקרבת להסדר חוב? אלשטיין משך את בקשתו לקבלת היתר שליטה בכלל ביטוח

אי.די.בי חשופה כיום לשינויים בשווי הבורסאי של 44.3% ממניות כלל ביטוח • ביטול הבקשה להיתר שליטה פירושו שאי.די.בי תמשיך במכירת החזקותיה בכלל ביטוח, אך הוא גם פותח את הדרך בפני משקיעים אחרים להגיש בעצמם בקשות להיתר שליטה בחברה

אדוארדו אלשטיין / צילום: רוני שיצר
אדוארדו אלשטיין / צילום: רוני שיצר

איש העסקים אדוארדו אלשטיין מוותר באופן סופי על השליטה בחברת כלל ביטוח. אלשטיין, בעל השליטה בקבוצת אי.די.בי-דסק"ש (דיסקונט השקעות), משך היום את בקשתו לקבלת היתר שליטה בכלל ביטוח, שאותה הגיש מוקדם יותר השנה לממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.

אי.די.בי מחזיקה כיום באופן ישיר ב-20.33% ממניות כלל ביטוח, ובמקביל חשופה לעוד 24% ממניות כלל ביטוח בשל החלטתה למוכרן בעבר באמצעות עסקאות החלף. כך, אי.די.בי חשופה כיום לשינויים בשווי הבורסאי של 44.3% ממניות כלל ביטוח.

בחודש שעבר הודיע אייל לפידות לאי.די.בי כי החליט לממש אופציה שקיבל ממנה לרכישת 4.99% ממניות כלל ביטוח בתמורה ל-47.7 מיליון שקל, אולם העסקה טרם הושלמה. לפידות קיבל את האופציה במסגרת עסקה שבה קנו אנשי העסקים מורי ארקין ויקיר גבאי 4.99% ממניות כלל ביטוח כל אחד.

במסגרת העסקה גם קיבל ארקין מאי.די.בי אופציה לרכישת עוד כ-3.03% ממניות כלל ביטוח, בכפוף לקבלת היתר מהממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ד"ר משה ברקת. החלטתו הנוכחית של אלשטיין למשוך את בקשתו לקבלת היתר שליטה בכלל ביטוח קובעת מצד אחד שאי.די.בי תמשיך במכירת החזקותיה בכלל ביטוח. עם זאת, מהלך זה גם פותח את הדרך בפני משקיעים אחרים, כדוגמת ארקין וגבאי, להגיש בעצמם בקשות להיתר שליטה בכלל ביטוח , אם אכן ירצו בכך.

כלל ביטוח נסחרת כיום לפי שווי שוק של 3.25 מיליארד שקל, המשקף להחזקה הישירה של אי.די.בי שווי של כ-660 מיליון שקל. נכון לסוף מארס 2019, הציגה אי.די.בי חוב פיננסי נטו של 2.2 מיליארד שקל ושווי נכסי נקי (NAV) שלילי של 324 מיליון שקל, כך שכדי לעמוד בהתחייבויותיה היא נדרשת למכור את יתרת החזקותיה בכלל ביטוח בפרמיה מהותית על שוויין בשוק.

עד כה טענה אי.די.בי, כי האסטרטגיה המרכזית שלה היא מכירת ההחזקות בכלל ביטוח לחברה אחרת בשליטת אלשטיין, במחיר שישקף פרמיה על השוק. עם זאת, אסטרטגיה זו נזנחה כעת, עם החלטתו של אלשטיין למשוך את בקשתו להיתר שליטה.

"יכולת הפירעון מותנית במהלכים משמעותיים" 

על רקע המצב הקשה שבו נמצאת כיום אי.די.בי, חתכה בחודש שעבר חברת S&P מעלות את דירוג החוב של אי.די.בי מ-BB מינוס ל-CCC. במקביל, הופחת הדירוג לסדרת האג"ח הלא מובטחת (אג"ח ט') של אי.די.בי בדרגה אחת נוספת, ל-CC, בשל הערכה לשיעור שיקום חוב של 10%-30% בלבד.

ב-S&P מעלות גם צירפו לדירוג תחזית שלילית, המעידה על אפשרות להפחתה נוספת בקרוב, וציינו כי היא משקפת את הסיכון שאי.די.בי תגיע לחדלות פירעון, או תבצע הסדר חוב בחצי השנה הקרובה (כלומר עד סוף 2019). בחברת הדירוג הדגישו כי בנובמבר 2019 צפוי לאי.די.בי עומס פירעונות גבוה, הנובע בעיקר מתשלומי קרן משמעותיים לסדרות אג"ח י"א ו-י"ג בסך כולל של 478 מיליון שקל.

"יכולת פירעון החוב של החברה מותנית מעשית בהשלמה של מהלכים משמעותיים שיזרימו מקורות נזילות לחברה, ובמימוש מניות כלל ביטוח שברשותה", כתבו ב-S&P מעלות. יש לציין כי באי.דיבי העריכו בסוף מאי כי יצליחו לקבל עד סוף השנה סכום של 201 מיליון שקל ממכירת החברה הבת ישראייר, וכי יצליחו לגייס עוד 97 מיליון שקל בהנפקת סדרת אג"ח חדשה, עם שיעבוד על 4.99% ממניות כלל ביטוח שברשותה (המניות שמשועבדות כיום לסדרת אג"ח י"א שתיפרע בנובמבר). עם זאת, אין כל ודאות שהחברה תצליח במימוש מהלכים אלו.

לאי.די.בי ארבע סדרות אג"ח, מתוכן שתיים (י"א ו-י"ג) אמורות להיפרע כאמור בחודש נובמבר. מדובר בסדרות שמובטחות בשיעבוד על מניות כלל ביטוח, ולכן נסחרות קרוב יחסית לערך הפארי שלהן. עם זאת, חוסר ודאות לגבי המקורות העתידיים של החברה עשוי להוביל את מחזיקי הסדרות האחרות לנקוט צעדים לעצירת התשלומים, בטענה להעדפת נושים.

שתי הסדרות האחרות והארוכות יותר הן אג"ח ט"ו אג"ח י"ד. אג"ח ט' הלא מובטחת נסחרת כיום במחיר השווה ל-59% בלבד מערך הפארי, ומשקף תשואה שנתית לפדיון של 23%. אג"ח י"ד, שמובטחת בשעבוד על מניות השליטה בדסק"ש, נסחרת ב-75% מערך הפארי ובתשואה לפדיון של 15%. 

כפי שנכתב בעבר, הסדר חוב הוא פונקציה של דרישה מצד הנושים. אם מחזיקי ט' ו-י"ד יבקשו לעצור את התשלומים ל-י"א ול-י"ג, יתחיל תהליך של הסדר חוב כבר בחודשים הקרובים. אם לא יבקשו לעצור תשלומים, אז המצוקה עשויה להידחות ל-2021.

צרו איתנו קשר *5988