איכות השלטון לבג"ץ: בטל את פיטורי פלמור ממשרד המשפטים

לטענת התנועה, שר המשפטים אמיר אוחנה פיטר את מנכ"לית משרד המשפטים אמי פלמור ללא סמכות ונגד כללי המינהל התקין, "במה שמצטייר כמהלך-בזק אשר לא עבר את המסננות הדרושות ואת שומרי הסף הרלוונטיים"

מנכ"לית משרד המשפטים היוצאת, עו"ד אמי פלמור. "פוטרה ללא סמכות" / עיצוב תמונה: טלי בוגדנובסקי
מנכ"לית משרד המשפטים היוצאת, עו"ד אמי פלמור. "פוטרה ללא סמכות" / עיצוב תמונה: טלי בוגדנובסקי

עוד לא יבשה הדיו על ההחלטה להדיח את מנכ"לית משרד המשפטים אמי פלמור, וכבר מגיע הבג"ץ נגד ההדחה: התנועה לאיכות השלטון עתרה היום (ה') לבג"ץ נגד החלטת שר המשפטים אמיר אוחנה. במסגרת העתירה מבקשת התנועה כי בג"ץ יורה על ביטול פיטוריה של פלמור, שנעשו לטענתה ללא סמכות ונגד כללי המינהל התקין.

לטענת התנועה, פלמור הודחה "במה שמצטייר כמהלך-בזק אשר לא עבר את המסננות הדרושות ואת שומרי הסף הרלוונטיים המחויבים על-פי דין לבחון את הליך הפיטורים ואת מינויו של המחליף".

בעתירה, שהוגשה באמצעות עורכי הדין ד"ר אליעד שרגא, תומר נאור, זהר אלטמן-רפאל ואלון ספיר, נטען כי יש לבטל את ההדחה, בין היתר "נוכח החשש הכבד שמא הליך פיטורים חסר סבירות קיצוני זה מונע כל-כולו משיקולים זרים, משרירות, מחוסר ניקיון-כפיים ומחוסר תום-לב, וזאת במיוחד לאור היעדר נימוקים ענייניים לביצוע הפיטורים ולנוכח מספר אינדיקציות לכך שהשיקולים בבסיס ההחלטה עניינם החלשת שומרי הסף וגורמים במערכת אכיפת שלטון החוק הנוגעים והקשורים לתיקי החקירה של ראש הממשלה בנימין נתניהו".

עד נטען בעתירה כי "ההחלטה בלתי סבירה באופן קיצוני היורד לשורשי ההחלטה, וזאת לאור הפגיעה האנושה באמון הציבור בנבחרי הציבור ומשרתיו, לאור הפגיעה ביציבות ויעילות משרד המשפטים ולאור היעדר השיקולים הענייניים בבסיס ההחלטה".

"החלטה שנעשתה באישון לילה"

הדחתה של מנכ"לית משרד המשפטים פלמור טלטלה בימים האחרונים את הקהילה המשפטית, שיצאה להגנת המנכ"לית שנחשבת לאחת המנכ"ליות המצוינות שהיו במשרד. שורת פוליטיקאים תקפה את שר המשפטים אמיר אוחנה על החלטתו להדיח את פלמור מתפקידה, הוגשו תלונות בעניין לנציבות שירות המדינה בטענה כי ההדחה אינה חוקית, וגם עורכי דין פרטיים פנו ליועץ המשפטי לממשלה בטענות דומות, לפיהן ההדחה סותרת את הנחיות היועץ המשפטי לממשלה בנוגע למינויים בתקופה של ממשלת מעבר.

"בחשכת ליל ה-22.07.2019 התקבלה החלטה נואלת על-ידי שר המשפטים אמיר אוחנה, להעביר מתפקידה לאלתר את אמי פלמור - החלטה שכל תכליתה היא לפגוע בשומרי הסף אשר מופקדים בהווה, ואשר יהיו מופקדים בעתיד, על מיצוי הדין בפרשותיו של ראש הממשלה", נכתב בעתירה. "ההחלטה נעשתה כאמור באישון לילה, בחיפזון, בניגוד להנחיות היועץ המשפטי לממשלה, מבלי לקבל את אישורו של נציב שירות המדינה המתחייב על-פי כל דין". 

מנכ"לית משרד המשפטים, אמי פלמור, כיהנה במשך יותר מ-23 שנים במשרד כעובדת ציבור מקצועית, א-מפלגתית וא-פוליטית, במגוון רחב של תפקידים שונים. ב-2014 היא מונתה למנכ"לית המשרד על-ידי שרת המשפטים דאז ציפי לבני, ובשנת 2015, עם מינויה לתפקיד של ח"כ איילת שקד, החליטה השרה להמשיך את כהונתה של פלמור כמנכ"לית מקצועית - "דבר המעיד כאלף עדים שאכן מדובר במינוי מקצועי, ולא מינוי פוליטי", נכתב בעתירה.

מספר ימים לאחר שפוטרה השרה שקד, ביוני 2019, החליטה הממשלה על מינויו של ח"כ אוחנה לתפקיד, החלטה שהתקבלה בסבב טלפוני ולא בישיבת ממשלה סדורה. תוקף מינויו של השר אוחנה הוא עד הקמתה של ממשלה חדשה אחרי הבחירות, כלומר, תקופה של 3.5-4 חודשים.

לטענת השר אוחנה, פיטוריה של פלמור נדרשו בשל אי-הסכמות ואי-אמון שלא יאפשרו לקדם יוזמות במשרד המשפטים ביתר תקופת כהונתו. אך לטענת התנועה לאיכות השלטון, עד לסיום מינויו, "אין לשר אוחנה שום סמכות לקדם יוזמות במשרד המשפטים, וממילא אין לו גם זמן לכך, לכן, ברור לכל כי מדובר בטענות-סרק".

חשש כבד לשיקולים זרים

עוד טוענת התנועה כי על-פי הפרסומים נציב שירות המדינה, פרופ' דניאל הרשקוביץ', לא ידע בזמן אמת - וכנדרש על-פי דין - על פיטוריה של פלמור, אלא שמע על דבר הדחתה רק לאחר מעשה מכלי התקשורת. "למרות שהשר אוחנה ידע את חובתו להיוועץ ולקבל את אישור הנציב, הוא בחר להתעלם מהדין ולהכריז על פיטורי פלמור באופן עצמאי ומבלי שקיבל את האישורים הנדרשים לכך", נכתב בעתירה.

עוד נטען בעתירה כי בפסיקה מעוגנת היטב התבססה ההלכה לפיה בתקופת בחירות, כשהממשלה המכהנת היא ממשלת מעבר, חל עליה איסור לבצע מינויים לתפקידים בשירות הציבורי, אלא כשמדובר בצורך חיוני ודחוף. בנוסף, על-פי הנחיית היועמ"ש, אין לבצע שינויים בתפקיד מנכ"ל משרד ממשלתי - אלא במקרים חריגים ביותר בהם אין מנוס לשם תפקודו התקין של המשרד.

בעתירה הוזכרו גם הפרסומים לפיהם ביקש השר אוחנה למנות לתפקיד מועמד שאינו עובד מדינה בכיר, אינו מנכ"ל מקצועי, ואף ביקש למנותו כמנכ"ל קבוע ולא כממלא-מקום.

על כך נכתב בעתירה כי "אוחנה מוסיף חטא על פשע, באופן המדגיש היטב את החשש החמור לשיקולים זרים העולה בענייננו, וכן את אי-התחשבותו של אוחנה בדינים המחייבים אותו".

עוד טוענת התנועה בעתירה כי ההחלטה על מהלך הפיטורים לוקה בחוסר ענייניות ומעלה חשש כבד לקיומם של שיקולים זרים, חוסר ניקיון-כפיים וחוסר תום-לב. זאת, לאור החריגה החמורה מהנחיית היועץ המשפטי לממשלה ומההלכה הפסוקה, המורות כי ככלל אין לבצע חילופי גברא במשרד מנכ"ל משרד ממשלתי בתקופת בחירות, אלא אך במקרים חריגים ביותר, כשנציב שירות המדינה נוכח כי אין מנוס מהחלפת המנכ"ל לשם תפקודו התקין של המשרד.

התנועה מציינת,כי העובדה שבעתיד הקרוב צפויים להתרחש מספר אירועים משמעותיים בעולם המשפט, מעלה חשש כבד לקיומם של שיקולים נוספים שאינם מן העניין, בגינם הודחה פלמור. זאת, בין היתר, לאור העובדה שפלמור פוטרה בסמוך לסיום כהונתו של פרקליט המדינה ומינויו של פרקליט מדינה חדש, כשהייתה עתידה במסגרת תפקידה לכהן בוועדה לבחירת מועמדים לתפקיד פרקליט מדינה החדש. אותו פרקליט מדינה העתיד להתמנות, עשוי להיות פרקליט המדינה הראשון בהיסטורית מדינת ישראל שינהל הליך דיוני נגד ראש ממשלה מכהן.

אוחנה: לא אירתע מהלחץ של השמאל

נזכיר כי אתמול (ד'), על רקע האיומים השונים בפניות לבג"ץ נגד הדחת פלמור, פרסם שר המשפטים אוחנה הודעה בזו הלשון: "כמעט כל שר שנכנס לתפקידו מחליף את מנכ"ל המשרד שלו. כך היה וכך גם יהיה. כך צריך להיות. קוראים לזה משילות.

"כששר מהשמאל ממנה מנכ"לית תוך חודש מכניסתו לתפקיד, כמו יאיר לפיד - זה לגיטימי; כשציפי לבני מינתה חברת ילדות שלה למנכ"לית משרד העלייה והקליטה - זה בסדר. ככה זה כשאתה בימין. מה שמותר לשמאל - לך אסור. ככה החלטה בסיסית הופכת מכשיר לניגוח והשתלחות.

"לא אירתע מהלחץ של השמאל והתקשורת, ובטח שלא אתן יד לספקולציות הזויות שבינן לבין המציאות אין כל קשר - התהליך התחיל לפני מספר שבועות. ככה נראית משילות. אני מציע לכולם להתחיל להתרגל".

צרו איתנו קשר *5988