ניסן כספי מבקש למכור מניותיו בגלובל פאואר, אך בינתיים ישקיע בה בגיוס הון

היום נודע על טענות הפניקס ולפיהן גלובל פאואר מפרה את הסכם ההלוואה בין הצדדים ו"תשקול לנקוט באמצעים העומדים לרשותה"

אהוד בן ש"ך, יו"ר גלובל פאואר / צילום: איל יצהר
אהוד בן ש"ך, יו"ר גלובל פאואר / צילום: איל יצהר

ברקע לרצונו של ניסן כספי, מייסד חברת האנרגיה ג'י.פי גלובל פאואר, למכור את מניותיו בחברה, הוא צפוי עוד טרם לכך להשקיע ברכישתן כמה מיליוני שקלים בודדים במסגרת גיוס הון מצומצם יחסית, של 10 מיליון שקל שגלובל פאואר מקדמת, וזאת ככל הידוע, כדי להימנע מדילול ההחזקות שלו בחברה.

גלובל פאואר עדכנה בימים האחרונים על הגיוס המתוכנן, שכספיו מיועדים "לצרכיה השוטפים בשנה הקרובה", וציינה כי בעלי השליטה בה, שכיום לצדו של כספי מונים גם את היו"ר אהוד בן ש"ך, הודיעו כי בכוונתם להזמין את עיקר המניות שיוצעו בהנפקה, בהיקף השקעה של 6 מיליון שקל לפחות.

גיוס ההון הנוכחי מגיע לאחר שבחודש שעבר פרעה גלובל פאואר כ-31 מיליון שקל מהלוואה שקיבלה מחברת הביטוח הפניקס, אשר יתרתה כיום עומדת על כ-75 מיליון שקל. עם הפירעון עדכנה גלובל פאואר על האפשרות לפעול לגיוס הון.

דבר רצונו של כספי למכור את החזקותיו בגלובל פאואר נודע בתקופה האחרונה, וכעת עדכנה החברה, במסגרת הדיווח על אודות גיוס ההון, על התקדמות במהלכים בכיוון זה.

בני משפחת כספי עדכנו את דירקטוריון החברה, כי "הם מנהלים בשבועות האחרונים מגעים ומשאים ומתנים עם מספר רוכשים פוטנציאליים למכירת החזקותיהם בחברה, במישרין או בעקיפין", וזאת "בשווי המשקף למניית החברה שווי גבוה ממחיר המניה בבורסה". עוד ציינו במשפחת כספי, כי "אין ודאות לגבי חתימת הסכם מכר כאמור ושווי החברה שישתקף על פיו".

כספי הקים את גלובל פאואר בשנת 1999, ועם התפתחות פעילותה צירף אליו ולפרויקטים שבהם היא מעורבת שותפים, בראשם בן ש"ך, המחזיק במשותף איתו בשליטה במניות החברה שהונפקה בבורסה לפני כשנה וחצי.

הפניקס: למשוך את יתר ההלוואה

היום נודע על טענות הפניקס ולפיהן גלובל פאואר מפרה את הסכם ההלוואה בין הצדדים ו"תשקול לנקוט באמצעים העומדים לרשותה במקרה של הפרה שלא תוקנה".

במכתב שהעבירה חברת הביטוח היא מציינת כי כוונתה של גלובל פאואר "להימנע ממשיכת מלוא המשיכה השישית (והאחרונה) של סכום ההלוואה, עומדת לגישת הפניקס בסתירה להוראות הסכם ההלוואה". זאת בעוד לפי עמדתה של גלובל פאואר, "אין לחברה חובה למשוך את מלוא סכום ההלוואה" והיא "לומדת, בעזרת יועציה המשפטיים, את טענות הפניקס".

ההסכם בין הצדדים, שנחתם בנובמבר 2017 ותוקן באפריל 2018, כולל העמדת מסגרת הלוואות של עד כ-137 מיליון שקל למימון השקעת גלובל פאואר והחברה הפרטית של בן ש"ך (פריז אחזקות) ברכישת מניות חברת טריפל-מ - החברה המחזיקה בשליטה ב- IPM - תחנת הכוח הנבנית בבאר טוביה, המהווה את הנכס העיקרי של גלובל פאואר.

בהסכם המסגרת נקבע כי חלק מההלוואות המירות למניות IPM וכעת הפניקס דוחה את עמדתה של גלובל פאואר, לפיה העברת סכום של 30 מיליון שקל שהתקבל לטענתה בגין חלקה מ-IPM "מהווה פירעון של חלק מההלוואה".

"אין ודאות לגבי ההצעה הפרטית"

עוד נודע מפרסום החלטתה של גלובל פאואר לגייס הון באמצעות הנפקת מניות לציבור, כי בחודש שעבר היא קיבלה "הצעה ראשונית לביצוע הצעה פרטית של מניותיה לצד שלישי, בהיקף של כ-10 מיליון שקל, בשווי המשקף למניית החברה שווי גבוה ממחיר המניה בבורסה במועד קבלת ההצעה".

אולם תוקף הצעה זו פקע, וכעת מדגישה גלובל פאואר כי "אין ודאות לגבי השלמת ההצעה הפרטית והקצאת המניות למשקיע".

כיום החזקותיו של כספי בגלובל פאואר, באמצעות חברת כר אקו אחזקות, שבה בעלי המניות העיקריים הם בת זוגו דנה כספי ואחיה ירון רווח, עומדות על כ-39% מההון, בשווי שוק של כ-45 מיליון שקל. לבן ש"ך החזקות בהיקף דומה (40%) ממניות גלובל פאואר, הנסחרת בשווי נוכחי של כ-120 מיליון שקל, אחרי עלייה של כ-10% מתחילת השנה.

בסך הכול, מאז הונפקה מניית החברה באפריל 2018, היא לא רשמה שינויים משמעותיים בערכה.

גלובל פאואר עוסקת בתכנון, בפיתוח, בהקמה ובתפעול תחנות כוח לייצור חשמל, והפרויקט המרכזי שבו היא שותפה (כ-29%) הוא תחנת הכוח IPM המוקמת סמוך לבאר טוביה, לא רחוק מקריית מלאכי, בהספק של 451 מגוואט ובהשקעה כוללת המוערכת בכ-2.1 מיליארד שקל.

בגלובל פאואר צופים כי הפרויקט, שהקמתו החלה במאי 2018, יתחיל בהפעלה מסחרית בסוף שנת 2020, וכי תזרים המזומנים השנתי הממוצע לחלוקה לבעלי התחנה יעמוד על קרוב ל-100 מיליון שקל.

נוסף על כך, במצגת שפרסמה גלובל פאואר לקראת ההנפקה היא מפרטת לגבי צבר הפרויקטים שלה בפיתוח, הכוללים תחנות כוח בעיקר בגז טבעי (וחלק קטן בביו-גז), בהספק מותקן כולל הצפוי להצטבר לעשרות מגוואט, ובהשקעה כוללת של עד כ-235 מיליון שקל בפיתוחם.

גלובל פאואר מעריכה כי מועדי ההפעלה המסחרית של אותם פרויקטים יהיו בין השנים 2021-2023, וכי ההכנסות השנתיות הכוללות מהן יגיעו ליותר מ-100 מיליון שקל.

בינתיים, הכנסותיה השנתיות של גלובל פאואר מסתכמות במיליוני שקלים בודדים. ב-2018 נהנתה החברה מהכנסה חד-פעמית של 45 מיליון שקל כרווח אקוויטי, מחלקה ברווחי חברת IPM, שנרשם לה מרכישה במחיר הזדמנותי כתוצאה משערוך תחנת הכוח ושערוך הקרקע שעליה היא נבנית, כך שאת השנה שעברה סיכמה ברווח נקי של 27 מיליון שקל, אחרי הפסד של 5 מיליון שקל ב-2017. 

צרו איתנו קשר *5988