הממונה על התחרות מאשרת מכירת צינור הגז למצרים לדלק ולנובל

הממונה על התחרות, מיכל הלפרין, לא השתכנעה כי מכירת הצינור - בעסקה שהיקפה 519 מיליון דולר - תפגע בתחרות עתידית על יבוא גז מצרי לישראל • האישור ניתן בכפוף לתנאים

הממונה על התחרות, עו"ד מיכל הלפרין / צילום: יוסי זמיר
הממונה על התחרות, עו"ד מיכל הלפרין / צילום: יוסי זמיר

הממונה על התחרות, עו"ד מיכל הלפרין, אישרה היום (ד') לדלק ולנובל אנרג'י לרכוש חלק מצינור הגז שבין ישראל למצרים, שבבעלות יבואנית הגז המצרי חברת EMG. האישור ניתן בכפוף לשלושה תנאים, והם: התחייבות עסקאות החלף (SWAP) מצד שותפות לוויתן, התחייבות בעלי הצינור ל-Open Access עבור בעלי מאגרי גז אחרים והסכמת דלק ונובל לבחינה מחדש של הסכם ההפעלה של הצינור בעוד עשר שנים.

EMG, שבה היה שותף איש העסקים הישראלי יוסי מימן, הקימה את הצינור להולכת גז טבעי ממצרים במסגרת עסקה לאספקת גז מצרי לחברת החשמל. הצינור, באורך 280 קילומטר, מחבר את המתקן של EMG באשקלון לרשת הגז המצרית באזור אל-עריש בסיני. הצינור עצמו אינו פעיל מאז 2012, לאחר שהושבת בעקבות סדרת פיצוצים שבוצעו כנראה על-ידי תושבים מקומיים.

דלק, נובל וחברה בבעלות ממשלת מצרים, מבקשות לרכוש 39% מהון המניות של EMG, וכן לקבל זכויות להפעלת הצינור לתקופה של עשר שנים, עם אופציה להארכה בעשר שנים נוספות. היקף העסקה הוא 519 מיליון דולר. רכישת הצינור נועדה לאפשר אספקה סדירה של גז מלוויתן ומתמר למצרים, במסגרת ההסכמים שחתמו השותפות במאגרים עם לקוחות במצרים.

מרשות התחרות נמסר, כי "בתום בדיקה מעמיקה, החליטה הממונה להתנות את אישור העסקה בתנאים שיבטיחו כי לא ייחסם יבוא גז עתידי ממצרים, וכי מאגרים ישראליים שאינם של דלק ונובל יוכלו אף הם לייצא גז למצרים באמצעות הצינור".

ברשות הוסיפו, כי "בחינת המיזוג העלתה שאין היתכנות של יבוא גז ממצרים לישראל בטווח הנראה לעין, ועל כן לא עולה חשש שדלק ונובל ימנעו באמצעות העסקה יבוא גז טבעי ממצרים לישראל. עם זאת, לאור העובדה שמדובר על הסכם לשנים רבות קדימה, ושאין לרשות יכולת לחזות שינויים גיאופוליטיים או כלכליים שישפיעו על היתכנות של יבוא גז ממצרים לישראל בעתיד, הוטלו תנאים שיבטיחו היתכנות ליבוא גז ממצרים לישראל ככל שאכן תהיה אפשרות כזו".

בהתייחס ליתר התנאים הסבירו ברשות, כי ההתחייבות לבצע SWAP תופעל במקרה שבו יבקש ספק מצרי לייצא גז ללקוח ישראלי; במקרה כזה לוויתן ותמר יהיו חייבות לספק את הגז בהתאם להסכם שבין ספק הגז המצרי ללקוח הישראלי, וזאת בתמורה לכך שספק הגז המצרי יספק גז טבעי ללקוח של לוויתן ותמר במצרים. ברשות מסבירים כי התנאי מונע מדלק ומנובל לפגוע ביבוא גז טבעי לישראל באמצעות החזקתן בצינור הגז. יתר על כן, התנאי אף מקל על יבואן פוטנציאלי לייבא גז לישראל, מאחר שהאפשרות להחליף גז חוסכת, בין היתר, את עלויות השמשת הצינור והשימוש בו.

עוד חייבה הממונה את החברות המתמזגות להביא את הסכם ההפעלה לבחינתה המחודשת בעוד עשר שנים מהיום. כך, אם בעוד עשר שנים ישתנו הנסיבות, ויתאפשר יבוא גז ממצרים לישראל, תוכל הממונה להתאים את החלטתה לנסיבות שיתקיימו אז.

נוסף על כך הטילה הממונה תנאי open access, המחייב את בעלי הצינור לאפשר גישה לצינור לשחקנים בישראל שירצו לייצא גז למצרים. אפשרות זו עשויה לתמרץ שחקנים חדשים להיכנס לשוק חיפוש הגז הטבעי, ובכך לעודד תחרות בין מאגרי הגז בישראל.

הממונה בחנה טענות שהועלו בפניה, שלפיהן מטרת העסקה לרכישת צינור הגז היא לחסום אפשרות ליבוא של גז מצרי לישראל, כדי לשמר את כוח השוק של דלק ונובל במכירת גז טבעי לישראל. הממונה מצאה שאין יסוד לחשש זה בעיקר מן הטעמים שלהלן.

ראשית, ראיות שהובאו בפני הממונה מלמדות כי עסקת רכישת צינור הגז נועדה בראש ובראשונה לשרת עסקה גדולה בהיקפה של יצוא גז ממאגרי לוויתן ותמר למצרים.

שנית, בדיקות שערכה הממונה הראו שאין היתכנות ליבוא גז ממצרים בטווח הנראה לעין. במצרים קיים מחסור בגז, וקיים ספק ממשי אם ממשלת מצרים תאפשר יבוא גז לישראל.

שלישית, אם בעתיד יבקש גורם במצרים לייצא גז ממצרים לישראל, יש באפשרותו להקים צינור חדש וחלופי.

צרו איתנו קשר *5988