הסניף ברמת החייל ייסגר בשבת? טיב טעם הפסידה בעתירה

ביהמ"ש דחה את "רוב העתירה" שהגישה הרשת בנוגע להיתר שיאפשר את המשך פעילותה בשבת בת"א • להערכת טיב טעם, דחיית העתירה עלולה להשפיע על החברה באופן לא מהותי ב-2019, ולאחר מכן באופן ש"עלול להיות מהותי" בשל סגירתו העתידית בשבת של הסניף ברמת החייל

טיב טעם / צילום: לם וליץ סטודיו
טיב טעם / צילום: לם וליץ סטודיו

הפסד לטיב טעם במאבק על המשך הפעילות שלה בשבת בעיר תל-אביב: נדחתה העתירה של הרשת בנוגע להפעלת החנויות שלה, ובראשן חנות הענק של טיב טעם ברמת החייל. רשת המזון שבשליטת חגי שלום דיווחה היום כי פסק דין של בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו דוחה את "רוב העתירה" שהגישה.

עם זאת, הרשת מדווחת כי בית המשפט הורה לעיריית תל-אביב לעשות שימוש בסמכותה ולבחון אם התרחש "שינוי הנוגע לעניין", באופן המצדיק כי תוגש הצעה לעדכון המכסות אל מועצת העיר, וזאת מבלי לעכב את פרסום ומימוש הוראות הנוהל וחוק העזר, ומבלי לכבול את שיקול-הדעת של העירייה ביחס לתוצאות בחינה זו.

להערכת טיב טעם , דחיית העתירה עלולה להשפיע על החברה באופן לא מהותי בשנת 2019, ולאחר מכן באופן ש"עלול להיות מהותי", וזאת, לדבריה, בעיקר ב"קשר עם סגירתו בשבת של סניף החברה ברמת החייל". מדובר באחד מתוך 20 סניפי הענק של הרשת שפעילותו דומיננטית בסוף השבוע, כך שסגירתו בשבת מהווה פגיעה ברשת.

לפני כשנה פרסמה עיריית תל-אביב את כוונתה לערוך הגרלה שתקבע אילו עסקים יקבלו היתר לפעילות בשבתות ובחגים. על הרקע הזה בתחילת 2019 עתרה טיב טעם לבית המשפט, ולפני כחצי שנה קיבלה צו ביניים שיורה לעירייה לעכב את הטיפול בבקשות להיתר שבת ובכלל זה את מועד עריכת ההגרלה לפי הנוהל.

טיב טעם הגישה עתירה מינהלית, במסגרתה עתרה בין היתר לביטול הנוהל ולתיקון חוק העזר לתל-אביב-יפו (פתיחתן וסגירתן של חנויות), שחוקק בשנת 1980. החוק האמור קובע, בין השאר, כי בעל חנות או בית קפה לא יפתח את עסקו ולא יחזיקו פתוח בימי שבת ומועדי ישראל, אלא בהיתר מיוחד של מועצת העיר תל-אביב. ברבות השנים הוצע לתקן את החוק בשני מסלולים מקבילים: האחד - כך שיתאים לאורחות החיים בעיר ולאופיו של יום השבת כיום קודש של העם היהודי; והשני - עדכון מדיניות האכיפה של העירייה.

חלקה הראשון של הצעת התיקון אושר על-ידי שר הפנים דאז גדעון סער, אולם הוסר ממנה החלק העוסק במרכולים ובקיוסקים. בשנת 2014 הגישה העירייה לשר הפנים תיקון חדש ("התיקון השני") להחרגת המרכולים והקיוסקים, אולם זה התעכב מאז עד להכרעת בג"ץ לפני כשנתיים, אשר הורה לפרסם את התיקון השני ברשומות.

צרו איתנו קשר *5988