קנס של מיליונים על חברי קבוצת הרכישה יונייטד שרונה בת"א

הממונה על חוק המכר הטיל עיצום כספי בסך 4.25 מיליון שקל על קבוצת הרכישה "יונייטד שרונה", לאחר שמצא כי פעלו כיזמים ומכרו דירות

מתחם קבוצת יונייטד שרונה / צילום: יניב אלמליח, יח"צ
מתחם קבוצת יונייטד שרונה / צילום: יניב אלמליח, יח"צ

לראשונה: חברי קבוצת רכישה הוכרו על ידי משרד הבינוי והשיכון כיזמים לעניין חוק המכר. את ההחלטה קיבל הממונה על חוק המכר במשרד השיכון עמית גריידי, במסגרת הליך מינהלי שביצע בפרויקט "יונייטד שרונה" בתל-אביב.

במסגרת הבדיקה נמצא כי חברי קבוצת הרכישה, לאחר שגובשו באמצעות המארגן מוטי פלד ולאחר שזכו במכרז רמ"י לרכישת הקרקע, מכרו דירות שנותרו לרוכשים אחרים שהצטרפו מאוחר יותר. רוכשים אלה, מצד אחד לא צורפו לקבוצת הרכישה, ומצד שני כספם לא הובטח בהתאם להוראות חוק המכר. הממונה הטיל על הרוכשים עיצום כספי, כאשר הסכום מוכפל בכל 50 ימים כל עוד לא תוקנו ההפרות.

במשרד השיכון הבהירו כי למרות השיטה הנהוגה במסגרת ארגון קבוצות רכישה, יש לעשות כל הניתן על מנת להגן על רוכשי דירות בבואם לקנות דירה חדשה בשוק החופשי. לאור מורכבות עסקאות של קבוצות רכישה, נציגות קבוצה נדרשת לנקוט משנה זהירות בכל הקשור לעמידה בחוקים השונים תוך הבנה כי חברי הקבוצה הם יזמי נדל"ן לכל דבר ועניין. בכל מקום שבו עולים ספקות בקשר לנאותות העסקאות, יחידת חוק המכר מבצעת בדיקה על מנת לוודא כי ההתקשרויות של הקבוצה נעשו בצורה חוקית וכי כספי רוכשי הדירות מובטחים.

"המקרה מחדד כי חברים בקבוצת רכישה הינם יזמי בנייה, והדבר מטיל עליהם אחריות רבה, בהיבטים שונים, ובין היתר - במקרה של מכירת דירות בפרויקט לצדדים שלישיים, כפי שאירע במקרה זה", ציינו במשרד השיכון.

כזכור בשנת 2016 זכתה קבוצת "יונייטד שרונה" במסגרת מכרז של רשות מקרקעי ישראל, ורכשה את קרקע היקרה בישראל בדרום הקריה בתל-אביב תמורת 1.24 מיליארד שקל כולל מע"מ. הקרקע הייתה מיועדת להקמת 324 דירות בשלושה מגדלים, בתוספת שטחי מסחר וחניונים תת קרקעיים. לימים הסתבר כי המחירים בהם נקבה החברה המארגנת - מינהל מגורים בבעלות מוטי פלד, היו נמוכים ולא ריאליים, וחברי הקבוצה נדרשו להוסיף מאות אלפי שקלים למחיר השיווק. כתוצאה מכך באוקטובר 2017 החליטה קבוצת הרכישה להחליף את חברת הניהול ממינהל מגורים לקבוצת בסר. כיום מבוצעות בפרויקט עבודות חפירה ודיפון, אך צפויה עוד דרך ארוכה וסבוכה עד השלמתו בשל הפער הכספי בין מחירי השיווק לבין עלות הפרויקט בפועל.

בנימין דרייפוס, מנכ"ל משרד השיכון: "המשרד, באמצעות ממונה חוק המכר, יפעל להגן על כספי רוכשי דירות בישראל בכל מקום בו נדרש. חברי קבוצת רכישה נדרשים להבין כי הם יזמים לכל דבר ועניין. כך הם אחראיים להתקדמות הפרויקט על כל מרכיביו השונים כמו גם לעמידה בכל חוקי המדינה".

עו"ד אלעזר במברגר, היועץ המשפטי של משרד השיכון הוסיף כי: "חוק המכר נועד להגן על רוכשי דירות חדשות בישראל, במגוון דרכים, שעיקרם החובה להעניק לרוכש הדירה בטוחה הולמת, כנגד כספים ששילם למוכר במסגרת העסקה. ניתוח משפטי של העסקאות שנעשו על ידי קבוצת הרכישה במקרה זה, העלה כי מדובר בעסקאות של מכר דירה לכל דבר ועניין, אשר לגביו חלים הוראות חוק המכר. הקבוצה מכרה את הדירות מבלי להעניק לרוכשים את ההגנות הקבועות בחוק. מטעם זה הוטל העיצום הכספי".

עו"ד איתי לסקי, המייצג חלק מנפגעי קבוצת יונייטד שרונה, מסר: "מדובר בהחלטה תקדימית, שהיא פועל יוצא של הפרת דין תקדימית. הקנס העצום שהוטל על הקבוצה בא לעולם מפני שבעלי השליטה האמיתיים בקבוצה - קומץ בעלי עניין אישי ומקבלי הטבות - היו נחושים לחייב מאות משפחות להשלים את רכישת הקרקע בכל מחיר, בניגוד לאזהרות שמאים מומחים ולשכת עורכי הדין, ובצעד נואש יצרו פטנט חדש - מכירה במחיר סופי, כאשר חברי הקבוצה העשוקים ממילא צריכים לסבסד גם את עסקאות אלה. אנו סמוכים ובטוחים שלא רק הרגולטור, אלא גם בתי המשפט ימצו את הדין עם מנהלי הקבוצה ונציגותה."

צרו איתנו קשר *5988