אנטרופי ממליצה על מועמדי המוסדיים לדירקטוריון מבני תעשיה לאחר המיזוג עם כלכלית ירושלים

לפי אנטרופי, הסיבה לכך היא ש"לאחר מינויים הם מחויבים לחברה ולא לבעלי המניות שמינו אותם" • חברת הייעוץ מציינת שכל הדירקטורים הקיימים בשתי החברות ראויים להמשיך בתפקידים, אולם ממליצה על שלושה מהם בלבד, בהם טל פורר, בנו של בעל המניות הגדול בחברה

דודו זבידה / צילום: איל יצהר
דודו זבידה / צילום: איל יצהר

חברת הייעוץ אנטרופי ממשיכה במדיניות התמיכה שלה במועמדים לדירקטוריונים של חברות ציבוריות מטעם הגופים המוסדיים. ממסמך ששלחה אמש אנטרופי לגופים המוסדיים לקראת אסיפות בעלי המניות של החברות המתמזגות כלכלית ירושלים ומבני תעשיה, עולה כי היא ממליצה להצביע עבור כול המועמדים מטעם המוסדיים ולהביא בכך להחלפה של קרוב למחצית מהדירקטורים המכהנים.

כלכלית ירושלים  והחברה הבת מבני תעשיה , שאת שתיהן מוביל המנכ"ל דודו זבידה, צפויות להשלים בשבועות הקרובים את המיזוג ביניהן, במסגרתו תמוזג כלכלית ירושלים אל תוך מבני תעשיה. כחלק מהמהלך נדרשים בעלי המניות של שתי חברות הנדל"ן לבחור את הרכבו של דירקטוריון מבני תעשיה לאחר המיזוג, במסגרת אסיפות בעלי המניות שיתקיימו ב-18 באוגוסט.

כחלק מהתהליך נקבע כי דירקטוריון החברה הממוזגת יורכב מתשעה דירקטורים, ובהם שני הדירקטורים החיצוניים (הדח"צים) של חברת מבני תעשיה (החברה הקולטת) המכהנים היום - ברכה ליטבק ויעקב גולדמן. כך, שעל סדר היום של האספות תעמוד בחירתם של שבעה דירקטורים נוספים מתוך רשימה של 16 מועמדים.

רשימת המועמדים מורכבת מתשעה דירקטורים המכהנים כיום בדירקטוריונים של כלכלית ירושלים ומבני תעשיה, ובהם גם הדח"צים המכהנים של כלכלית ירושלים - אורלי זילברמן ודוד גרנות. בנוסף, הגישו בעלי מניות בחברה, ובהם גופים מוסדיים, עוד שבעה מועמדים חדשים מטעמם.

בדוח ההמלצות מדגישה אנטרופי כי "מאחר שאין אפשרות להצביע בעד יותר משבעה מועמדים, בחרנו לתעדף שבעה מועמדים בלבד, ומכאן כי הצבעה נגד הדירקטורים האחרים אינה על בסיס אי התאמה אישית אלא לאור תהליך התעדוף". בנוסף מדגישה חברת הייעוץ כי "החלטנו לתת משקל עודף למועמדים שהוצעו על ידי הגופים המוסדיים בעלי המניות, ללא קשר לשיעור הצבעתם".

לפי אנטרופי, הסיבה לכך היא ש"לאחר מינויים הם מחויבים לחברה ולא לבעלי המניות שמינו אותם, וכן מדובר במועמדים בלתי תלויים מטעם גוף מוסדי". וכך, רשימת מומלצים של אנטרופי לחברת הנדל"ן הממוזגת כוללת את ארבעת המועמדים החדשים שעליהם המליצו הגופים המוסדיים: פאר נדיר שנתמך בידי פסגות, שכיהן בעבר כמנכ"ל קבוצת קניוני עזריאלי; רגינה אונגר שנתמכת בידי ילין לפידות, שמכהנת כדירקטורית בצים ובגלובל פאואר; מאיר סרברניק שנתמך בידי מיטב דש, שמכהן כדח"צ באלקו החזקות; והפרופ' עודד שריג שנתמך בידי הלמן אלדובי, שכיהן בתפקיד המפקח על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר.

בנוסף, כוללת רשימת המומלצים של אנטרופי עוד שלושה דירקטורים מכהנים: רונן נקר, דורון כהן וטל פורר. נקר הומלץ בעבר לדירקטוריון כלכלית ירושלים בידי חברת הפניקס, ואילו דורון כהן מכהן כדירקטור בתאגידים מקבוצת הראל השקעות, כך שגם לו תמיכה מוסדית מובהקת.

החלטה גורפת להחלפת מרבית הדירקטורים

המועמד היחיד שקיבל את המלצת אנטרופי ללא זיקה מוסדית מובהקת הוא טל פורר, בנו של דוד פורר, בעל המניות הגדול ביותר בכלכלית ירושלים. פורר מחזיק כיום ב-24% מכלכלית ירושלים ולאחר השלמת המיזוג הוא צפוי להחזיק בכ-19% ממניות מבני תעשיה, כך שברור לחלוטין מדוע הוא זכאי לייצוג של לפחות דירקטור אחד מטעמו.

כלכלית ירושלים מתנהלת בשנים האחרונות כחברה ללא גרעין שליטה, מאז איבד בעל השליטה הקודם אליעזר פישמן את מניותיו בחברה. משמעותה של רשימת המומלצים של אנטרופי, היא לכאורה תמיכה גורפת במעורבות של הגופים המוסדיים בניהול החברות הציבוריות, אלא שבפועל מדובר גם על החלטה גורפת להחלפת מרבית הדירקטורים העומדים להצבעה, גם אם הדירקטורים הקיימים עשו עד כה את עבודתם נאמנה.

באנטרופי נתלים בעובדה שיחד עם הדח"צים של מבני תעשיה, הממשיכים בתפקידם מכוח חוק החברות, מדובר ברוב של דירקטורים ממשיכים ומשום כך ניתן למלא את ארבעת המקומות הנוספים בדירקטורים החדשים שעליהם המליצו המוסדיים. 

מנגד, כוללת ההמלצה החלפה של דירקטורים קיימים כדוגמת היו"ר רון בארי, הדח"צים אורלי זילברמן ודוד גרנות, וכן הדירקטורים הבלתי תלויים ירון זלצמן ואלון כהן. כמו כן, גם מועמדים של שהומלצו בידי בעלי מניות אחרים, דוגמת מנכ"ל מידרוג לשעבר גיל גזית, או מנכ"לית מועצת החלב מיכל קראוס, לא זכו לתמיכה של אנטרופי. 

צרו איתנו קשר *5988