הפרשייה בארה"ב כבר מאחוריו: בנק מזרחי טפחות צומח, מגדיל רווחים ושב לחלק דיבידנד

מזרחי טפחות מסכם את הרבעון השני של 2019 עם רווח גבוה, של 576 מיליון שקל • הבנק מסיים "תקופת יובש" של ארבעה רבעונים - ושב לחלק דיבידנד, בהיקף של 392 מיליון שקל

אלדד פרשר, מנכ"ל בנק מזרחי טפחות / צילום: איל יצהר
אלדד פרשר, מנכ"ל בנק מזרחי טפחות / צילום: איל יצהר

לאחר שהגיע מוקדם יותר השנה להסדר עם שלטונות המס האמריקאיים בנוגע לסגירת פרשת הסיוע להעלמות מס ללקוחותיו האמריקאים, עם קנס של 195 מיליון דולר, מסיים בנק מזרחי טפחות את הרבעון השני של 2019 עם רווח גבוה, של כ-576 מיליון שקל.

במקביל מסיים הבנק, המנוהל על ידי אלדד פרשר, גם תקופת יובש של ארבעה רבעונים - ושב לחלק דיבידנד, בהיקף של 392 מיליון שקל.

הרווח של מזרחי ברבעון השני של 2019 גבוה ב-178% ביחס לרווח של 207 מיליון שקל שנרשם ברבעון המקביל אשתקד. ואולם, בנטרול הפרשות חד-פעמיות באופיין, ובעיקר הפרשה של 425 מיליון שקל בגין החקירה בארה"ב, רשם הבנק ברבעון המקביל רווח נקי של כ-472 מיליון שקל, כך שהגידול האמיתי ברווח עומד על 22%, בצל גידול בהוצאות השכר.

בסיכום המחצית הראשונה של 2019, לבנק רווח נקי של כ-980 מיליון שקל - גידול של כ-20% ביחס לרווח הנקי בנטרול הפרשות חד-פעמיות במחצית הראשונה אשתקד. ללא נטרול ההפרשות האלה, בעיקר בגין החקירה בארה"ב, הבנק רשם בשני הרבעונים הראשונים של השנה רווח של 550 מיליון שקל. בכל מקרה, מדובר ברבעון שני טוב לבנק, שחווה שנים טובות של צמיחה. במזרחי טפחות מתגאים ב"המשך התרחבות, תוך הצגת נתוני שיא רבעוניים".

תוצאות המחצית של מזרחי טפחות
 תוצאות המחצית של מזרחי טפחות

יישום מואץ של התוכנית האסטרטגית

בשורה התחתונה, מציג מזרחי טפחות תשואה להון של 15.8% ברבעון השני, כשמתחילת השנה מדובר בתשואה להון של 13.3%. בהקשר זה מדגישים בבנק כי התוצאות ממחישות יישום מואץ של התוכנית האסטרטגית של הבנק מ-2017 עם יעדים לשנת 2021, "באופן שהבנק נוגע כבר כיום ביעדיה המרכזיים, או נמצא קרוב מאוד אליהם".

המנכ"ל פרשר ציין, בין השאר, כי "יחס היעילות (שמודד את שיעור ההוצאות מההכנסות; ר"ש) האיכותי של 53.6% שאליו הגיע הבנק כבר במחצית הראשונה של 2019, מהווה הוכחה נוספת לעובדה שמזרחי טפחות מתנהל באופן יעיל כבדרך שגרה". נכון לסוף יוני 2019 לבנק יחס הון עצמי רובד 1 של 10.23%, כאשר הוא ממשיך במאמציו לבטל את החלטת רשות התחרות ולרכוש את בנק אגוד.

בסוף יוני החזיק הבנק, לראשונה, בתיק אשראי לציבור בהיקף של יותר מ-200 מיליארד שקל. תיק האשראי לציבור גדל ביותר מ-3% ביחס לסוף 2018, ועלה ביותר מ-7% ביחס לרבעון המקביל בשנה שעברה. דבר זה מעיד על צמיחה נאה באשראי שמעמיד הבנק, המהווה 98% מסך פקדונות הציבור בבנק. מדובר בשיעור אשראי לפקדונות גבוה, שמעיד על אגרסיביות יחסית באשראי, כששיעור האשראי מסך המאזן צמח ל-76%.

גידול של 7% בהכנסות מעמלות

ההוצאות של מזרחי טפחות בגין הפסדי אשראי עמדו במקום במחצית הראשונה של השנה, ברמה של 175 מיליון שקל, כשברבעון השני הוצאות אלה גדלו בכ-10%, מ-90 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד לכ-99 מיליון שקל. עם זאת, שיעור ההוצאות בגין הפסדי אשראי לתקופה, מתוך סך האשראי לציבור נטו, הוא ברמה טובה של 0.17%.

בשורה העליונה, הבנק רשם גידול של 10% בהכנסות הריבית נטו ובהכנסות המימון שאינן מריבית, הן ברבעון השני והן במחצית הראשונה של 2019. זה קרה, בין השאר, בשל השפעת מדד המחירים לצרכן והשפעת הרישום החשבונאי של נגזרים לפי שווי הוגן. למעשה, השיפור בהכנסות המימון נבע מהפעילויות העסקיות, ובעיקר מול לקוחות פרטיים ועסקים קטנים וזעירים, כולל המשכנתאות. במקביל, הבנק רשם גם גידול של 7% בהכנסות מעמלות, בגין גידול בפעילות.

מזרחי טפחות הוא בנק המשכנתאות הגדול בישראל, וכצפוי, תחום זה הניב לו את התרומה הכי גבוהה לרווח הנקי, כשהרווח בגינו צמח במחצית ב-13% והיווה כ-37% מהרווח הנקי המחצית הראשונה של 2019 (לעומת 36% במחצית המקבילה).

התחום השני בחשיבותו בתרומה לרווחי הבנק הוא העסקים הקטנים והזעירים, שהרווח בגינו נסק בשיעור של כ-25%, ושתרומתו לרווחי הבנק נסקה מפחות מ-19% במחצית הראשונה של 2018 ליותר מ-21% במחצית הראשונה השנה.

לסיום, נציין כי בניגוד למגמה הרווחת בענף הבנקאות, במזרחי טפחות פועלים להגדלת מספר הסניפים. כך, הבנק פתח ברבעון השני השנה שלושה סניפים חדשים, "ובכך מגיע מספר הסניפים בקבוצת הבנק (כולל בנק יהב) ל-197 סניפים". 

צרו איתנו קשר *5988