שחיקה ברווחי נכסים ובנין ברבעון ובמחצית; ירידה בהכנסות בפעילות המגורים

זרוע ההשקעות בנדל"ן של קבוצת אי.די.בי-דסק"ש נהנתה מעלייה בהכנסות משכר דירה, שצמחו ב-7% ברבעון ל-238 מיליון שקל • רשמה ברבעון שערוך נטו של 26 מיליון שקל כתוצאה מעליית שוויו של בניין HSBC בניו יורק • החברה דיווחה כי השותף המקומי בהודו אינו עומד בלוחות הזמנים שהוסכמו, וכי היא "בוחנת את ההשלכות"

אדוארדו אלשטיין / צילום: איל יצהר
אדוארדו אלשטיין / צילום: איל יצהר

חברת הנדל"ן נכסים ובנין  רשמה ברבעון השני של 2019 רווח נקי של 17 מיליון שקל, ירידה לעומת 23 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. בסיכום המחצית הראשונה הסתכם הרווח הנקי ב-70 מיליון שקל, וזאת בהשוואה לרווח נקי של 75 מיליון שקל שנרשם בתקופה המקבילה אשתקד.

נכסים ובנין היא חברת החזקות, שמהווה את זרוע ההשקעות בנדל"ן של קבוצת אי.די.בי-דסק"ש, שבשליטת אדוארדו אלשטיין. החברה פועלת בתחומי הנדל"ן המניב, הבנייה למגורים והחקלאות, באמצעות חברות בנות, ולדברי החברה היא נהנתה ברבעון השני ובמחצית כולה מצמיחה בפרמטרים התפעוליים.

כך, למשל, צמחו הכנסות משכר דירה ב-7% ברבעון ל-238 מיליון שקל, ובמחצית הראשונה כולה נרשמה צמיחה של 6% ל-470 מיליון שקל. לדברי החברה, הכנסות אלו מגלמות קצב הכנסות שנתי משכר דירה של 969 מיליון שקל.

צמיחה זו בהכנסות נרשמה בזכות אכלוס פרויקטים חדשים ועלייה ריאלית בדמי השכירות. בזכותה גדל גם הרווח הגולמי מהשכרת נכסים (NOI) ב-7% ברבעון השני, ל-190 מיליון שקל, וב-5% במחצית הראשונה ל-370 מיליון שקל.

בנטרול הפרויקטים החדשים שאוכלסו בשנה האחרונה, גדל ה-NOI מנכסים זהים (נכסים הקיימים למעלה משנה) ברבעון השני ב-3% ל-180 מיליון שקל, ובמחצית הראשונה בשיעור זהה ל-358 מיליון שקל. לדברי החברה, המחצית הראשונה של 2019 התאפיינה בהמשך הביקושים לשטחי משרדים, מסחר, תעשייה ולוגיסטיקה, שהובילו ליציבות מחירים ולשיעורי תפוסה גבוהים.

נכסים ובניין - שיפור בפרמטרים התפעוליים
 נכסים ובניין - שיפור בפרמטרים התפעוליים

ירידה בהכנסות מפעילות המגורים

נכסים ובנין מחזיקה בבעלות מלאה על חברת ישפרו, שמפעילה מרכזים מסחריים, ושולטת בחברת המשרדים להשכרה גב-ים. במקביל, פועלת החברה בתחום הבנייה למגורים באמצעות החברה הבת בבעלות מלאה, נוה-גד, וכן בתחום החקלאות, באמצעות שליטה בחברת מהדרין.

ברבעון השני ירדו ההכנסות מפעילות המגורים ב-7% ל-114 מיליון שקל, ואילו במחצית הראשונה נרשמה ירידה של 21% בהכנסות מפעילות זו ל-211 מיליון שקל. לדברי החברה, נבעה הירידה בהכנסות מירידה בהיקף הפרויקטים הפעילים שהיא בתחום המגורים תחת הקמתה, וזאת בשל השלמה מוצלחת של פרויקטים אחרים.

לדברי אורן הילינגר, סמנכ"ל הכספים של נכסים ובנין, החברה "נהנית משגשוג בנכסיה המניבים בארץ ובחו"ל הודות לאיכות נכסיה ושוכריה, תמהיל הנכסים ואסטרטגיית הצמיחה ארוכת-הטווח שהיא נוקטת". פעילות החברה נמצאת במגמת צמצום בשנים האחרונות ונעשית כיום בארה"ב ובהודו. בארה"ב מחזיקה החברה בבנין המשרדים HSBC בניו יורק, ובפרויקט המסחר והמשרדים GW (הטיבולי) בלאס וגאס.

ברבעון השני עלה שווי בנין HSBC ל-935 מיליון דולר, וכתוצאה מכך נבע לנכסים ובנין שערוך נטו של 26 מיליון שקל. מנגד, ירד שווי פרויקט הטיבולי ל-248 מיליון דולר וגרר הפחתה של 3 מיליון שקל בשווי ההחזקה בו.

בקשר לפעילות בהודו, דיווחה נכסים ובנין כי השותף המקומי אינו עומד בלוחות הזמנים כפי שהוסכמו בין הצדדים, ו"החברה בוחנת את השלכות אי-קיום התחייבויות השותף המקומי במועדן", נכתב בדוחות.

נכסים ובנין ואלקטרה נדל"ן מחזיקות יחד בחלקים שווים ב-90% מחברה הודית שעוסקת בפעילות של בנייה למגורים. בדוחות נכסים ובנין לסיכום 2018 נכתב כי ב-2019 צפוי להתקבל התשלום גם עבור 2018, אולם כעת מדווח כאמור השותף המקומי אינו עומד בלוחות הזמנים.

בוחנת אפשרויות מכירה להחזקה בגב-ים

נכסים ובנין מהווה חברת שכבה שנייה כהגדרת חוק הריכוזיות, ולכן נדרשת לפעול לביטול השכבה השלישית עד דצמבר הקרוב. לצורך כך מכרה החברה ביולי השנה 11.7% ממניות החברה הבת, גב-ים, ולדבריה היא ממשיכה לבחון חלופות ליתר ההשקעה, ביניהן מכירת יתרת ההחזקה (40%) בגב-ים לבעלי מניותיה (דסק"ש) או מכירה חלקית (כ-15% לפי ההערכות) של מניות גב-ים לצדדים שלישיים.

במקביל, בוחנת נכסים ובנין חלופות להחזקה (45%) במניות מהדרין, ובהן מכירת המניות לבעלי מניותיה (דסק"ש), חלוקת כל או חלק מהמניות כדיבידנד בעין, מכירה חלקית של המניות לצדדים שלישיים, או רכישת חלק המיעוט במהדרין. 

צרו איתנו קשר *5988