האיום על אי.די.בי נדחה בשנתיים: אלשטיין התחייב להזרים לחברה 210 מיליון שקל בתשלומים

אירסה שבשליטת אלשטיין התחייבה להזרים לאי.די.בי 70 מיליון שקל כבר השבוע ועוד שני תשלומים זהים בשנתיים הבאות • בכך תימנע הצמדת הערת "עסק חי" לדוחות החברה • הזרמות אלה יצטרפו לסכום עתק של 2.7 מיליארד שקל שכבר הזרים אלשטיין לקבוצת אי.די.בי-דסק"ש מאז שרכש את השליטה בה

אדוארדו אלשטיין / צילום: איל יצהר
אדוארדו אלשטיין / צילום: איל יצהר

החרב מעל לצווארה של חברת אי.די.בי פתוח הוסרה בסוף השבוע, לפחות באופן זמני. בעל השליטה, אדוארדו אלשטיין, הסכים ביום שישי להזרים לאי.די.בי עוד 210 מיליון שקל בשנתיים הקרובות, ומנע בכך את האיום שבהצמדת הערת "עסק חי" לדוחות הכספיים של החברה.

ביום שישי דיווחה חברת אירסה, שנמצאת בשליטת אלשטיין, כי התחייבה להזרים (באמצעות קרן דולפין שבשליטתה המלאה) לאי.די.בי 70 מיליון שקל כבר מחר (יום ב'), ועוד שני תשלומים זהים בספטמבר 2020 ובספטמבר 2021. הזרמות אלה יצטרפו לסכום עתק של 2.7 מיליארד שקל שכבר הזרים אלשטיין לקבוצת אי.די.בי-דסק"ש (דיסקונט השקעות) באמצעות חברות בשליטתו, מאז שרכש את השליטה בקבוצה במאי 2014. את עיקר הסכום (640 מיליון דולר) הזרים אלשטיין לאי.די.בי באמצעות אירסה, וכעת יגדל סכום זה בכ-60 מיליון דולר נוספים.

לדברי אי.די.בי, הכספים יוזרמו בתמורה להקצאת מניות החברה או כהלוואה נדחית בתנאים דומים להלוואות בעלים נחותות שהועמדו לה בעבר על ידי דולפין. עוד ציינה אי.די.בי כי במקרה שבו לא תשיג את המקור התזרימי הדרוש לה לצורך העמדת הלוואת מוכר לאייל לפידות, במסגרת עסקה למכירת 4.99% ממניות כלל ביטוח למנכ"ל הפניקס לשעבר, תהיה לה הזכות לדרוש הקדמת סכום של עד 40 מיליון שקל על חשבון התשלום השני. מדובר בהלוואת מוכר בסך 118 מיליון שקל שאותה התחייבה אי.די.בי להעמיד ללפידות בתמורה ל-132 מיליון שקל.

לצד עסקה זו, אמורה אי.די.בי להשלים בקרוב מכירה של 3% נוספים ממניות כלל ביטוח לידי מורי ארקין בתמורה ל-83 מיליון שקל, לאחר שמכרה לו במאי 4.99% ממניות כלל ביטוח תמורת 132 מיליון שקל.

אתמול עדכנה אי.די.בי כי קיבלה מארקין הודעה על מימוש האופציה שקיבל לרכישת המניות הנוספות, לאחר שקיבל לכך אישור מהממונה על רשות שוק ההון. לפני מכירת המניות ללפידות ולארקין, מחזיקה אי.די.בי ב-20.3% ממניות כלל ביטוח, ובמקביל היא חשופה לעוד 24% ממניות כלל ביטוח דרך עסקאות החלף שביצעה מול הבנקים ושביכולתה לנתב לטובת רוכשים חדשים.

אי.די.בי מסכמת את הרבעון השני

במקביל פרסמה אי.די.בי את תוצאותיה לרבעון השני של 2019. החברה אמנם סיימה את הרבעון ברווח נקי של 76 מיליון שקל, בזכות עלייה בשוויין של מניות כלל ביטוח שברשותה. עם זאת, מאז סוף יוני כבר הספיקה מניית כלל ביטוח לרדת בכ-13% וליצור פער שלילי של כ-162 מיליון שקל ביחס לערך ההחזקה בדוחות הרבעון השני.

ברבעון השני רשמה אי.די.בי הון עצמי שלילי של 418 מיליון שקל, ונכון להיום היא מציגה שווי נכסי נקי (NAV) שלילי של 416 מיליון שקל ורמת מינוף (LTV) של יותר מ-123%. על רקע הנתונים מציינים רואי החשבון כי יכולתה של אי.די.בי לפרוע את התחייבויותיה החל בשנת 2022, תלויה בגורמים שאינם בשליטתה, ובעיקר במזומנים שינבעו לה מחשיפתה העקיפה לדיבידנדים של דסק"ש (דרך איגרת החוב של דולפין איי.אל, שקנתה ממנה את דסק"ש בהלוואת מוכר).

התחייבות אירסה להזרים הון נוסף לאי.די.בי, והחלטת ארקין לממש את האופציה לרכישת 3% נוספים מכלל ביטוח, מנעו כאמור מרואי החשבון להצמיד לאי.די.בי הערת "עסק חי" כבר כעת. דוח תזרים חזוי שפרסמה החברה לשנתיים הקרובות, מעלה כי היא מצפה לסיים את 2019 כשבקופתה 147 מיליון שקל, לאחר שתמכור מניות כלל ביטוח ב-439 מיליון שקל, תפרע תשלומי קרן וריבית של 541 מיליון שקל למחזיקי האג"ח שלה, תעביר ללפידות את הלוואת המוכר במלואה ותשלם עוד 94 מיליון שקל בגין סיום עסקאות החלף על מניות כלל שנמכרו בעבר.

את 2020 מצפה אי.די.בי לסיים עם 240 מיליון שקל בקופה, לאחר שבין השאר, תקבל 186 מיליון שקל ממכירת ישראייר ועוד 157 מיליון שקל ממכירת יתרת מניות כלל ביטוח, ובמקביל תפרע למחזיקי האג"ח תשלומי קרן וריבית של 278 מיליון שקל. חצי שנה לאחר מכן, בתחילת יולי 2021, עתידה אי.די.בי להישאר עם 181 מיליון שקל בקופה, עם התחייבות להזרמה של 70 מיליון שקל מבעלת השליטה, עם החזקה בפעילות הנדל"ן בלאס וגאס בעלת שווי נוכחי של 174 מיליון שקל, ועם איגרת החוב מדולפין איי.אל, שמגובה בשעבוד על מניות השליטה בדסק"ש, בעלות שווי נוכחי של 640 מיליון שקל.

לפיכך, כנגד התחייבויות (במונחי קרן) של 1.92 מיליארד שקל למחזיקי האג"ח, תציג אי.די.בי נכסים ובטוחות שלהם שווי נוכחי של 1.07 מיליארד שקל בלבד. את המצב הזה שקלה החברה לשנות, בין השאר, באמצעות מהלך של החלפת אג"ח ארוכות מסדרות ט' ו-י"ד במניות כלל ביטוח, לפי יחס המשקף הנחה משמעותית לעומת הערכים המתואמים של איגרות החוב.

פירעונות חוב גדולים בנובמבר הקרוב

בשבוע שעבר קיבל דירקטוריון אי.די.בי הצעה מקבוצת חתמים למכירת עד 26% ממניות כלל ביטוח, בתמורה לתשלום במזומן או באג"ח מסדרות ט' ו-י"ד. עד מחר בבוקר אמור הדירקטוריון להעביר את תשובתו לחתמים, אבל לפי דוח התזרים החזוי, נראה כי רק 5% ממניות כלל ביטוח יוחלפו באג"ח ארוכות.

הסיבה לכך היא פירעונות החוב הגדולים שעומדים בפני אי.די.בי בנובמבר הקרוב. פירעונות אלו מחייבים את החברה להגדיל משמעותית את קופת המזומנים שלה, באמצעות מכירת מניות כלל ביטוח במזומן או באמצעות הזרמות הון גדולות בהרבה מזה שהתחייבה אירסה לבצע. לפיכך, כל עוד לא תגדיל אירסה את היקף ההזרמה שלה, יישאר מהלך החלפתן של מניות כלל ביטוח באג"ח בהיקף מצומצם בלבד. 

בתוך כך דסק"ש, שרשומה כיום כחברה אחות של אי.די.בי, סיימה את הרבעון השני של 2019 בהפסד כבד של 602 מיליון שקל. להפסד תרמה בעיקר מחיקה של 517 מיליון שקל בשווי המוניטין המיוחס לחברה הבת, סלקום, וזאת בהמשך למחיקות דומות בסך של 562 מיליון שקל שבוצעו אשתקד. עם זאת, גם לאחר מחיקות אלו רשומה ההשקעה בסלקום בספרי דסק"ש לפי שווי של 1.06 מיליארד שקל, כאשר שווי השוק של השקעה זו עומד על 411 מיליון שקל בלבד.

על רקע ההפסד הכבד ברבעון השני, סיכמה דסק"ש את המחצית הראשונה של 2019 בהפסד של 633 מיליון שקל שצמצם את ההון העצמי שלה ל-1.23 מיליארד שקל, נכון לסוף יוני. השווי הנכסי הנקי (NAV) של דסק"ש הסתכם בסוף יוני ב-1.2 מיליארד שקל ושיעור המינוף שלה (LTV) עמד על 69%.

בעקבות ההפסד הכבד מציגה דסק"ש כעת יתרה שלילית של רווחים הראויים לחלוקה בסך של 425 מיליון שקל. יתרה זו מונעת לפי שעה מדסק"ש את האפשרות לחלק דיבידנדים. לדסק"ש מזומנים בשווי של 1.47 מיליארד שקל ופירעונות אג"ח בהיקף של 939 מיליון שקל בשנתיים הקרובות.

צרו איתנו קשר *5988