yes | בלעדי

גוראון ממשיך להתייעל בחברות בנות: שני סמנכ"לים עוזבים

דורון פלח, סמנכ"ל הטכנולוגיות של yes, וניסן אריה, סמנכ"ל עסקים גלובליים בבזק בינלאומי, הודיעו על פרישה, ואת מקומם יתפסו סמנכ"לים מכהנים שיקבלו אחריות מורחבת

רן גוראון, מנכ"ל החברות בזק בינלאומי, פלאפון ו-yes, החליט שלא לאייש את תפקידיהם של שני סמנכ"לים שהודיעו לאחרונה על פרישה, ואת תפקידיהם העביר לסמנכ"לים קיימים בהנהלה המשותפת של החברות. הפורשים הם דורון פלח, סמנכ"ל טכנולוגיות של yes, שהחליט על פרישה מסיבות אישיות, וניסן אריה, סמנכ"ל עסקים גלובליים בבזק בינלאומי, שפונה ככל הנראה לעסקים פרטיים.

פלח מסכם חמש שנים בתפקיד, במהלכן היה אחראי על ניהול טכנולוגיות המידע בחברה. רונן הורוביץ, סמנכ"ל טכנולוגיות בבזק בינלאומי, ייכנס לנעליו וימונה לסמנכ"ל טכנולוגיות המידע בשלוש החברות הבנות של בזק. הורוביץ ייכנס לתפקידו ב-yes ב-1 בנובמבר, וב-1 בינואר 2020 יחל את תפקידו בפלאפון. במסגרת תפקידו אחראי הורביץ על ניהול מנהלת המחשוב של החברות והוא יוביל את המכרז החדש למערכת CRM חדשה משותפת לשלוש החברות.

ניסן אריה, סמנכ"ל עסקים גלובליים בבזק בינלאומי, הודיע על רצונו לפרוש ולצאת לדרך חדשה. אריה עוזב לאחר 20 שנים בבזק בינלאומי ו-14 שנה בהן מילא את תפקיד סמנכ"ל עסקים גלובליים ומיצב את בזק בינלאומי כגוף המתמחה בפתרונות תקשורת בעולם. אריה היה הגורם שהוביל את פרויקט הכבל התת-ימי של בזק בינלאומי. רון גלב, המכהן כיום כסמנכ"ל אגף פתרונות לעסקים, יקבל תחת ניהולו גם את יחידת העסקים הגלובליים.