פרשת יוסיפוף מסתעפת: בעלי רב-בריח, עורך הדין המנוח והמלון באנגליה

בבקשה לביהמ"ש טוענים מנהלי עיזבונו של יורם יוסיפוף כי שמואל דונרשטיין, בעלי רב-בריח, מחזיק שלא כדין במניה שקיבל מהמנוח בשווי עשרות מיליוני שקלים

שמואל דונרשטיין / צילום: אייל טואג
שמואל דונרשטיין / צילום: אייל טואג

האם הבעלים של חברת רב-בריח, איש העסקים שמואל דונרשטיין, מחזיק שלא כדין במניות בשווי עשרות מיליוני שקלים שקיבל ללא תמורה מעו"ד יורם יוסיפוף המנוח? האם הוא שותף לניסיון להסתיר את בעלותו של יוסיפוף המנוח במניות בחברה, שהחזיקה בין היתר במלון דירות בלונדון, כדי לעזור ליוסיפוף להסתיר אותו מנושיו ולמנוע נקיטת הליכי כינוס מצד בנק בריטי? והאם דונרשטיין ייאלץ להשיב את הכסף לקופת העיזבון?

בשאלות אלה יידרש בקרוב להכריע בית המשפט המחוזי בתל-אביב בעקבות בקשה שהגישו מנהלי עיזבונו של יוסיפוף המנוח, עורכי הדין רז מנגל ועופר שפירא, להורות על ביטול העברת מניותיו בחברת LTD PERSTON לידי דונרשטיין, בטענה כי מדובר בעסקה למראית-עין שנועדה להונות את הבנק, וכן להעביר לידיהם מחצית מכל זכות בחברת PERSTON או חברות שבשליטתה, בהן גם חברה שמחזיקה במלון דירות בלונדון.

בבקשה שהוגשה נטען כי בחקירתו בפני מנהלי העיזבון הודה דונרשטיין כי יוסיפוף היה חדל פירעון בעת העברת המניות לידיו ללא תמורה, ואפילו קודם לכן. עוד נטען כי מהחקירה עולה הונאה שבוצעה נגד הבנק האנגלי Britania Builiding Society, שממנו הועלמו נכסי יוסיפוף, שהיו יכולים לשמש להחזר חובות שצבר. בנוסף, נטען כי דונרשטיין עשה שימוש לרעה ובאופן ציני של המצב הקשה שהמנוח נקלע אליו, תוך התנהלות פסולה.

על-פי הנטען בבקשה, יוסיפוף המנוח השקיע הון עצמי של 490 אלף ליש"ט במלון באנגליה, ובעת העברת מניותיו לידי דורנשטיין הצטברה במלון עתודת מזומנים בסכום שאיפשר תשלום לבנק הלונדוני בסך של כ-13 מיליון שקל. זאת, כשיוסיפוף עצמו כבר היה בחובות עתק והיה חייב כספים גם לשוק האפור. הטענה היא שאין היגיון בכך שיוסיפוף העביר את הזכויות במניות ללא תמורה.

עו"ד רז מנגל / צילום: אלון רון
 עו"ד רז מנגל / צילום: אלון רון

שני בעלים, שתי מניות

מדובר בפרק נוסף במאבק שמתנהל בין מנהלי העיזבון של יוסיפוף המנוח ובין דונרשטיין, אשר החל בדרישתם לחקור אותו על קשריו ויחסיו העסקיים עם יוסיפוף.

חקירה זו הולידה את הבקשה להורות לדונרשטיין להשיב כספים לקופת העיזבון. לטענת המנהלים המיוחדים, מהחקירה "עלה בצורה ברורה כשמש כי המניות נשוא הבקשה הועברו לידי דונרשטיין שלא כדין וללא תמורה".

לטענת עורכי הדין מנגל ושפירא, בין דונרשטיין ליוסיפוף התנהלה מערכת יחסים עסקית, אשר נסבה על יחסי חברות ואמון הדדיים. ב־2006 הקים יוסיפוף המנוח את חברת PERSTON, חברה הרשומה (או הייתה רשומה במועדים הרלוונטיים) באיי הבתולה; וזאת, נטען, בשל מטרה משותפת של הצדדים לרכוש את מניות WEST, שהייתה בעלת הזכויות במלון.

לטענתם, חרף העובדה שבעת התאגדותה של PERSTON כל הון מניותיה (מניה אחת) נרשם בבעלותו המלאה והבלעדית של יוסיפוף - בפועל, כחלק מיחסי נאמון בין הצדדים, המנוח ראה במניה כמוחזקת עבורו ועבור דונרשטיין בחלקים שווים.

ב־2007 השלימה PERSTON את רכישת מניות WEST המחזיקה במלון, בתמורה ל-32.6 מיליון ליש"ט. הצדדים טענו כי יוסיפוף ודונרשטיין שילמו סך של כ-1.6 מיליון ליש"ט "הון עצמי", ואילו היתרה (כ-31 מיליון ליש"ט) שולמה באמצעות ִמִחזור ההלוואה שנטלה חברת WEST מהבנק קודם לכן.

יורם יוסיפוף ז"ל / צילום: איל יצהר
 יורם יוסיפוף ז"ל / צילום: איל יצהר

בהמשך נטען כי לבקשת דונרשטיין, כחלק "מעשיית סדר פנימי" ומבלי לגרוע מכוונות הצדדים לעניין היותם בעלים במשותף ב-PERSTON, במרץ 2009 הונפקה מניה (אחת) נוספת ב-PERSTON, כך שהיו ב-PERSTON שתי מניות - האחת על-שם יוסיפוף המנוח, והשנייה נרשמה על-שם דונרשטיין באופן שווה.

עוד עולה מחקירת המנהלים המיוחדים כי באוקטובר 2010 הועברה המניה של יוסיפוף המנוח ב-PERSTON לידי דונרשטיין. על כך כותבים המנהלים המיוחדים בבקשתם כי "ממידע המצוי אצל מנהלי העיזבון עלה כי מניית המנוח הועברה לידי המשיב (דונרשטיין, אל"ו), למראית-עין בלבד וללא תמורה". זאת, במסגרת תנאים שהציב הבנק הבריטי, שלפיהם יוסיפוף המנוח לא יהיה קשור לעסקה.

מי הרוויח ממכירת המלון באנגליה

ואולם כנטען בבקשה להשבת המניה, כפי שעולה מהמסמכים שבידי מנהלי העיזבון, בטרם פטירתו טען המנוח כי ממועד כלשהו לאחר ההסכמה בדבר העברת המניה לידי דונרשטיין, החל האחרון להתעלם מזכויותיו של יוסיפוף במלון ובחברה, נהג במלון הדירות כבשלו, גזל את התמלוגים לעצמו ועשה בזכויות המנוח בחברה ובמלון כבשלו.

המנהלים טוענים כי במסגרת הליכים משפטיים שהתנהלו בין הצדדים באנגליה ובישראל, טען המנוח כי טרם העברת המניה לידיו, חתם דונרשטיין על מסמך שלפיו הוא או חברה בשליטתו מחזיקים בנאמנות במניה של יוסיפוף בחברת PERSTON עבור המנוח, אולם דונרשטיין התכחש למסמך ולזכויות המנוח בחברה. הליכים אלה נסגרו מסיבות שונות.

בסופו של דבר, ולמיטב ידיעת מנהלי העיזבון, המלון שבבעלות WEST נמכר ברווח של כ-10 מיליון פאונד, אך המנוח לא קיבל לידיו דבר, זאת על אף היותו בעלים במשותף עם דונרשטיין.

נפטר במפתיע והותיר חובות עצומים

המחלוקת בין שמואל דונרשטיין ובין מנהלי עיזבונו של יוסיפוף מתנהלת על רקע פטירתו במפתיע של יוסיפוף באוקטובר 2016, שבעקבותיה התברר כי למנוח היו חובות עצומים. עם פטירתו, הגישו נושים של יוסיפוף - מרביתם מלווים בשוק האפור - תביעות לבית המשפט בנוגע לחובות עתק שהותיר אחריו, בהיקף של יותר מ-600 מיליון שקל. כיום מוערכים חובות העיזבון בכ-700 מיליון שקל.

בנובמבר 2016 מינה בית המשפט את עורכי הדין מנגל ושפירא למנהלי העיזבון. השניים פתחו בחקירה לאיתור נכסיו של יוסיפוף בעולם.

ממידע שהגיע ליד מנהלי העיזבון, עלה כי בינו לבין יוסיפוף התקיימו יחסים עסקיים ויחסי אמון לאורך שנים. המאבק התחיל לאחר שהמנהלים המיוחדים מנגל ושפירא ביקשו לחקור את הקשרים העסקיים בין דונרשטיין ובין עו"ד יוסיפוף, ובנוגע לשאלה האם דונרשטיין מחזיק בכספים השייכים למנוח.

דונרשטיין הגיב בהתקפה חזיתית. בתגובה שהגיש, באמצעות עו"ד ליאור דגן, תקף את המניעים של מנהלי העיזבון, טען שהם כבר הכינו תביעה נגדו ומנסים לבסס אותה באמצעות חקירתו, וכן העלה טענות לניגוד עניינים שלהם בכל הנוגע לחקירתו.

לטענת דונרשטיין, ניהולם של ההליכים אינם מאפשרים את קיומה של החקירה, שכן יוסיפוף כבר הגיש בפועל תובענות נגדו, הן בישראל והן באנגליה, וההליכים נמחקו. 

תגובת דונרשטיין: "בית המשפט כבר דחה הטענות"

מטעם שמואל דונרשטיין נמסר בתגובה: "טענות נאמני יוסיפוף נגד מר דונרשטיין הן טענות על עסקה מלפני עשר שנים. יוסיפוף העלה את אותן טענות בבתי משפט בארץ ובאנגליה. הטענות נדחו, והוא חויב בהוצאות משפט עצומות (110 אלף פאונד רק באנגליה), שאותן לא שילם לדונרשטיין מעולם. הטענות שקריות, נעדרות היגיון כלכלי והועלו תוך שיוסיפוף לא מהסס לשקר, לזייף מסמכים ולבדות ראיות. המנוח אף היה נתון לחקירות פליליות ולצו מעצר בינלאומי על-ידי הסקוטלנד יארד בגין שורת מעשי תרמית, הונאה וזיוף.

"לצערנו, יוסיפוף השאיר אחריו עשרות קורבנות שרומו והולכו שולל. הנאמנים עצמם טוענים זאת בבית המשפט נגדו. אף שדונרשטיין שיתף פעולה באופן מלא עם הנאמנים, מסר להם את גרסתו ואף העביר לרשותם אלפי מסמכים, הם נוהגים באופן בלתי הגון וחסר אחריות, מכפישים את שמו ויוזמים כתבות עיתונאיות נגדו, במטרה להפעיל עליו לחצים פסולים ולהוציא ממנו כספים שלא כדין.

"מר דונרשטיין איננו מתכוון לנהל את המחלוקות הללו על גבי דפי העיתון, והוא יביא את התייחסותו ואת טענותיו באופן סדור ומלא בפני בית המשפט ויעמוד על מלוא הוצאותיו ונזקיו כתוצאה מהליך-סרק זה".

יומן קורונה:
ניוזלטר יומי על כל מה שצריך לדעת
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988