ב-S&P מעלות לא מודאגים מהרפורמה: דירוג של AA+ לנמל אשדוד

כלכלני חברת הדירוג כותבים כי ביחס לשנת 2018, נמל אשדוד הציג שיפור בשנה הנוכחית, ונתח השוק של החברה הגיע לכ-52% בענף המכולות, ולכ-49% בענף הרכב

אורנה הוזמן בכור/ צילום: שלומי יוסף
אורנה הוזמן בכור/ צילום: שלומי יוסף

חברת דירוג האשראי S&P מעלות אישרה לחברת נמל אשדוד דירוג חוב של AA+ בתחזית יציבה, ובכך מותירה את דירוג החברה על כנו, זאת על אף הרפורמה המשמעותית הקרבה בנמלי ישראל. בנימוקי מעלות S&P לדירוג, נכתב כי ביחס לשנת 2018, נמל אשדוד הציג שיפור בשנה הנוכחית, ונתח השוק של החברה הגיע לכ-52% בענף המכולות, ולכ-49% בענף הרכב. זאת, על אף סביבה תחרותית הולכת וגוברת.

אופק הדירוג בתחזית הנוכחית הוא לשנתיים, כאשר ב-2021 צפוי להיפתח בצמוד לנמל אשדוד 'נמל הדרום', אשר יתחרה בו ישירות בתחום המכולות. בשנת 2022 צפוי להיפתח נמל נוסף סמוך לנמל חיפה, אשר יתחרה גם הוא בשני הנמלים הגדולים הקיימים. חברת נמל אשדוד המחזיקה נכון למחצית השנה נתח של כ-52% בשוק המכולות חשופה במיוחד לתחרות במקטע הזה ופועלת בשנים האחרונות לפיתוח מקורות רווח חלופיים. כחלק מהיערכות נמל אשדוד לתחרות, השיקה החברה תכנית השקעות רב שנתית בהיקף של כ-2.3 מיליארד שקל. במסגרת תכנית זו, ישודרגו חלק מהרציפים של נמל אשדוד, כך שיוכלו לטפל באוניות מטען גדולות, ויוקם מסוע להובלת גרעינים לממגורה. נמל אשדוד כבר חתם על ההסכמים העיקריים עבור השקעות אלה, והן צפויות להתבצע בשנים הקרובות.

על אף התחרות וההשקעות העתידות, החברה אינה צפויה להזדקק לחוב חיצוני בשלב זה, כאשר עיקר החוב הקיים נובע מהתאמות בגין רישום התחייבות החכירה מול נמלי ישראל, וכן התחייבות פנסיונית לעובדים שהחברה מחזיקה עתודה פיננסית כנגדן. בנוסף, מעריכים בחברת הדירוג, כי הסבירות לתמיכה ממשלתית יוצאת דופן גבוהה למדי.

יושבת ראש דירקטוריון חברת נמל אשדוד אורנה הוזמן בכור אמרה כי " הדירוג מהווה הבעת אמון בחוסנה הפיננסי של החברה והוא לוקח בחשבון השקעות של למעלה מ- 2 מיליארד שקלים. הדו"ח משקף בצורה ברורה את ההיערכות הכוללת של החברה בהכנת הנמל לתחרות המתעצמת ואני רואה בו הבעת אמון בחברה. הרפורמה הקרבה מהווה שינוי משמעותי אשר ישפיע על כל נמלי ישראל. אנו מגיעים לתהליך הזה ממקום של למידה, ועם ביטחון רב ביכולות שלנו. נוביל מפנה בארגון, כך שנוכל לתת את השרות המיטבי, להצליח בתחרות ולפרוח בה."

תחזית הדירוג היציבה משקפת את הערכת חברת הדירוג כי לא צפויים שינויים בסיכון העסקי ובסיכון הפיננסי של החברה באופק הדירוג. להערכתם, בשנתיים הקרובות, תמשיך החברה להציג יחס FFO לחוב מתואם העולה על 66%, תוך שמירה על נזילות חזקה והמשך ביצוע תכנית ההשקעות המתוכננת.

איתי רפל אנליסט בכיר ב-S&P החתום על התחזית מציין כי שנת 2018 הייתה שנה חלשה יחסית עבור החברה כתוצאה מבעיות ביחסי העבודה שהביאו לפגיעה בתנועת המטענים בנמל יחד עם ירידה בהכנסות מאחסון רכבים על רקע החלטה של המכס לגבי תקופה מקסימלית אפשרית לאחסון רכבים. בנוסף, תקלה במנוף ברציף 21 הביאה להשבתה זמנית של המנופים ברציף והצריכה השקעות נוספות" ואולם רפל מוסיף כי "ב-2019 כבר ניכר שיפור ונתח השוק של החברה הגיע במחצית הראשונה של 2019 לכ-52% בענף המכולות ולכ-49% בענף הרכב.

על פי הקריטריונים של חברת הדירוג מעלות S&P, רמת הנזילות של החברה היא "חזקה". לחברה עודפי מזומנים בהיקף גבוה יחסית, והיא צפויה להקטין אותם על פני זמן בתכנית ההשקעות שלה. כמו כן, לחברה תזרים תפעולי חיובי, לחברה אין התניות פיננסיות, והיא נערכת שנים מראש לתחרות הצפויה ובכך מראה ניהול סיכונים שמרני. בתרחיש הבסיס, הנחת חברת הדירוג מעלות P&S היא כי המקורות העומדים לרשות החברה, נכון ל-1 ביולי, 2019, הם מזומן ונכסים פיננסיים סחירים בהיקף של כמיליארד שקל; תזרים מזומנים תפעולי של כ-223.5 מיליון שקל; ומשיכת עודפים מהיעודה בסך של כ-630 מיליון שקל. הנחת חברת הדירוג מעלות S&P לגבי השימושים של החברה נכון לאותו מועד מסתכמים בהשקעות בסך של כ-475 מיליון שקל.

צרו איתנו קשר *5988