מחירי המים | בלעדי

דוח פנימי חמור: חריגה תקציבית ענקית בפרויקט התפלה בעמק הירדן תגרום לייקור תעריף המים

הדוח מגלה כי פרויקט שנבנה עבור אגודת המים עמק הירדן במימון המדינה חרג בכ-85 אחוז מהתקציב שאושר לו – והמדינה מתבקשת כעת להשלים את הסכומים • בנוסף הובטחו לאגודת המים הנחות בתעריפי מים שהיקפן עשוי להגיע ל-250 מיליון שקל - ההנחות שימומנו באמצעות העלאת תעריפי המים לציבור הרחב • רשות המים: "טיוטת הדוח שהודלפה הינה מוטעית ומציגה באופן שגוי את העובדות" • בלעדי

ראש רשות המים, גיורא שחם / צילום: איל יצהר
ראש רשות המים, גיורא שחם / צילום: איל יצהר

מדינת ישראל הסכימה להעניק תמיכות והטבות כלכליות בהיקף של מעל חצי מיליארד שקל לגוף פרטי שבבעלות קיבוצים בעמק הירדן במהלך העשור האחרון, כך עולה מדוח ביקורת מסווג שהוכן בהזמנת החשב הכללי באוצר. הדוח מגלה כי פרויקט שנבנה עבור אגודת המים עמק הירדן במימון המדינה חרג בכ-85 אחוז מהתקציב שאושר לו - והמדינה מתבקשת כעת להשלים את הסכומים. בנוסף הובטחו לאגודת המים הנחות בתעריפי מים שהיקפן עשוי להגיע ל-250 מיליון שקל. ההנחות אושרו על-ידי רשות המים, בניהולו של גיורא שחם, מבלי שבאוצר ידעו על-כך, וימומנו באמצעות העלאת תעריפי המים לציבור הרחב. בנוסף עולים מהבדיקה חשדות לניגודי עניינים לכאורה בין בכירים ברשות המים לאגודת המים עמק הירדן. באוצר צפויים לשקול כעת את הצעדים הבאים לאור ממצאי הדוח החמורים.

ההטבות היו אמורות להינתן כחלק מהסכם פשרה בעקבות תביעה על-סך 450 מיליון שקל שהגישה אגודת המים עמק הירדן נגד המדינה. אלא שכעת מתברר שבמהלך השנים הלכו ההטבות ותפחו, באישור רשות המים, מסכום של 217 מיליון ועד ל-553.25 מיליון שקל - כלומר הרבה מעבר לסכום התביעה המקורית נגד המדינה. עורך הדוח ממליץ לבחון את האישור שניתן על-ידי רשות המים לתשלומים החורגים מעבר לסיכום המקורי, במסגרת וועדת הערעורים של החשב הכללי באוצר.

את הדוח כתב חשב רשות המים רם לוי, שהתבקש על-ידי החשב הכללי באוצר לערוך ביקורת של מתווה ההטבות הכלכליות שהמדינה העניקה לאגודת המים עמק הירדן במהלך העשור האחרון.

אגודת המים עמק הירדן, תאגיד פרטי בבעלות קיבוצים בעמק הירדן, תבעה את המדינה על חובות כספיים לכאורה. התביעה הייתה על סך כ-450 מיליון ולאחר שניתן פסק דין בתביעה, הושגה בנובמבר 2009 (לפי עשר שנים בדיוק) פשרה בין המדינה לאגודה, לפיה הסכימה המדינה לממן לאגודת המים הקמת מפעל להשבת מי קולחין בתקציב של 217 מיליון שקל. הפרויקט כלל מתקן לטיפול בשפכים ליד קיבוץ דגניה שיקלוט את מי השופכין של העיר טבריה ויישובי הסביבה, יטהר אותם בעזרת מתקן התפלה קטן וישתמש במים המטוהרים להשקיית השדות ולשיפור איכות המים בירדן הדרומי, בקטע שמהכנרת ועד עמק המעיינות שבאזור בית שאן.

חמש שנים לאחר חתימת ההסכם, ב-2014 הגישה אגודת המים עמק הירדן בקשה לתוספת תקציב. האגודה טענה כי התקציב הכולל של הפרויקט תפח מ-217 מיליון ליותר מ-380 מיליון שקל. מהנדס מטעם המדינה שבדק את התחשיב על-פי נתוני האגודה הגיע למסקנה שהעלות הכוללת אינה עולה על 310 - כלומר 70 מיליון שקל פחות ממה שהוצג למדינה. דוח הביקורת מגלה כי במהלך השנים אישרה רשות המים לאגודה החקלאית להשתמש בכספים שאושרו לצורך הפרויקט למטרות שונות מאלה שסוכמו. כתוצאה מכך בשלב הפסקת העבודות כבר חרגה עלות הפרויקט ב-85% מהתקציב המאושר.

ב-14 לאוגוסט השנה, בתום דיונים ממושכים בין האגודה, רשות המים והאוצר - הסכים אגף התקציבים באוצר להזרים לפרויקט עוד 83 מיליון שקל. כעת מתברר שבעת אישור הסיכום התקציבי לא הוצגה לאוצר התמונה הכוללת של ההטבות והתמיכות שהובטחו לאגודה ובמרכזן הנחות בתעריף המים שהיקפן עשוי להגיע למאות מיליוני שקלים.

כיום דרושים לצורך השלמת הפרויקט דרושים עוד כ-160 מיליון שקל. בנוסף הקיבוצים הגישו תביעות נוספות נגד המדינה ובמסגרת זו אישרה רשות המים עסקת פשרה שכללה הזרמת 83 מיליון שקל מצד המדינה, 80 מיליון שקל שהאגודה תוסיף והנחה בתעריף המים במעל 250 מיליון שקל (בערכים נומינליים). רשות המים עמדה לאשר את המתווה כשהחשב הכללי התערב בנושא והורה לעצור את הפעולות. הדוח נועד לספק לאוצר תמונת מצב מלאה לצורך קבלת החלטות על הצעדים הבאים.

רשות המים: הטיוטה שהודלפה מוטעית

תגובת רשות המים: "טיוטת הדוח שהודלפה הינה מוטעית, מציגה באופן שגוי את העובדות והרגולציה של רשות המים וחסרת פרטים מהותיים.

התקצוב הראשוני למפעל ההשבה עמק הירדן סוכם במסגרת הסכם פשרה, בעקבות תביעה כספית של אגודת המים עמק הירדן, אשר עמדה על מאות מיליוני שקל. מפעל זה נועד להפסיק הזרמת שפכים וקולחים לנהר ירדן ומהווה עמידה במחויבות של מדינת ישראל כחלק מהסכם השלום עם ממלכת ירדן משנת 1994. כמו כן מטרת המפעל הינה לספק את מרבית מכסות המים של צרכני האגודה. תקצוב זה נקבע על בסיס תכנון עקרוני היולי, שמטבע הדברים רמת הדיוק שלו נמוכה, ואשר עמד על סכום כולל של כ-250 מיליון שקל (270 מיליון שקל במונחי מדד כיום).

לצערנו הרב, אכן עד היום הפרויקט טרם הושלם במלואו. אגודת המים הגישה בקשה להשלמת תקצוב המפעל לסך של 380 מיליון שקל. מתוכם הסכימה המדינה, בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים ולהתחייבות האגודה להשלים את מלוא מפעל ההשבה, להשלמת תקצוב של המפעל של עד 300 מיליון שקל, קרי - תוספת מעבר לתקצוב הראשוני של עד 30 מיליון שקל.

כל התקציב ששולם לאגודה עד היום שימש לבניית מפעל ההשבה. בניגוד לנטען בפנייתך, לא אושרה לאגודת המים ולא בוצעה על ידיה הסטה של כסף לפרויקטים אחרים שחורגים ממפעל ההשבה.

החקלאים, צרכני המים של האגודה אינם מקבלים הטבה כלשהי, ומחויבים בתעריפים לפי כללים אחידים החלים על כלל החקלאים במדינה".

צרו איתנו קשר *5988