ארבע חברות, 4 מיליארד שקל רווחים בקופה – כמה מס ישלמו?

בעלי השליטה בארבע חברות שצברו בקופתן 4 מיליארד שקל יידרשו לחלק כ-2 מיליארד שקל דיבידנד וימוסו במס גבוה בעקבות אי-חלוקת הרווחים - כך המליצה "וועדה מייעצת" למנהל רשות המסים בעקבות "מהפכת הדיבידנד הכפוי"

ערן יעקב, מנהל רשות המסים / צילום: רפי קוץ
ערן יעקב, מנהל רשות המסים / צילום: רפי קוץ

בעלי השליטה בארבע חברות שצברו בקופתן 4 מיליארד שקל יידרשו לחלק כ-2 מיליארד שקל דיבידנד וימוסו במס גבוה בעקבות אי-חלוקת הרווחים - זוהי ההמלצה המרכזית הראשונה שהעבירה "הוועדה המייעצת" למנהל רשות המסים, ערן יעקב, בעקבות מהפכת "הדיבידנדים הכפויים".

אם מנהל רשות המסים יאמץ את ההמלצה, מדובר בהכנסה של כ-650 מיליון שקל לקופת המדינה, אך ניתן להניח כי החברות הפרטיות הנדרשות לשלם אותה יערערו עליה לבית המשפט.

הרקע לדרישת המס המשמעותית הוא סעיף חוק חדש יחסית, שהצליח להטריד את מנוחתם של רבים מבעלי "חברות הארנק" היושבים על הר מזומנים של עשרות ומאות מיליוני שקלים, ואשר חוקק במסגרת המהפכה הכוללת שכונתה "מהפכת חברות הארנק". בתיקון לחוק (תיקון סעיף 77 לפקודת מס הכנסה), שנכנס לתוקפו בינואר 2017, נקבע כי חלק מבעלי החברות הללו יידרשו לשלם מס גבוה על 50% מהרווחים הצבורים שלהם, כאילו חילקו אותם כדיבידנד (סעיף שכונה "מהפכת הדיבידנד הכפוי").

לפי החוק, מי שקובע איזו חברה תיאלץ לשלם את המס הכפוי, יהיה מנהל רשות המסים. לצורך בחינת המקרים בהם יחויבו בעלי חברות בתשלום במס על חלוקת דיבידנד בגין רווחים לא מחולקים, קיימת "ועדה מייעצת" לרשות המסים המאפשרת לחברה להשמיע את דברה. המלצות הוועדה - ככל שיתקבלו על-ידי מנהל רשות המסים - מועברות כהנחיה לביצוע לידי פקיד השומה. הוועדה המייעצת בנוגע לחלוקת הרווחים החלה בראשית 2018 בבחינת תיקים של מספר חברות שהועברו לעיונה.

כפי שנחשף ב"גלובס", זמן קצר לאחר כניסתו לתוקף של החוק החלה הרשות לפנות לחברות ולדרוש מהן הסברים למה אינן מחלקות את ערימות המזומנים שלהן, ולאחר "תקופת הרצה" קצרה פרסמה רשות המסים חוזר מקצועי המפרט את הקריטריונים בהם יכול וייעשה שימוש בסמכות המנהל להורות על חלוקת רווחים לצורכי מס.

סעיף 77 לפקודת מס הכנסה תוקן במטרה לתת כלים להתמודד עם מצב של ניצול לרעה של שיטת המיסוי הדו-שלבי החלה על חברות, באופן בו הוא מאפשר למנהל רשות המסים להורות על חלוקת רווחים לא מחולקים של חברת מעטים, אם התקיימו התנאים המנויים בסעיף. הסעיף קובע מספר תנאים טרם הענקת הסמכות למנהל, בהם: מבנה בעלות החברה, תנאי רווחיות, אופי פעילות החברה ומדיניות חלוקת הרווחים ו/או חלוקה בפועל, גיבוש המלצה למנהל הרשות באשר לחלוקה, אם לאו, אשר ניתנת על-ידי ועדה מייעצת המונה כחמישה אנשים, מהם שלושה שאינם עובדי מדינה.

הגם שהחקיקה המכונה "מהפכת חברות הארנק" נכנסה לתוקפה בינואר 2017, יישומה נדחה מעט על-מנת לאפשר לחברות לחלק את רווחיהן בשיעור מס מופחת עד סוף ספטמבר 2017, ומבצע הדיבידנד המופחת הסתבר כהצלחה מסחררת של רשות המסים - אז בראשות משה אשר - שרשמה הכנסות שיא המוערכות עד כה בסך של מעל 13 מיליארד שקל.

לכולם היה ברור שעם סיום תקופת החסד, רשות המסים תלטוש עיניים להון הצבור ששוכב בקופותיהן של החברות שהחליטו שלא לחלק דיבידנדים עד 30 לספטמבר. ואכן, כפי שנחשף ב"גלובס" רגע לאחר סיום המבצע שוגרו מכתבי דרישה לכ-20 חברות שהחליטו שלא לנצל את שיעורי המס המוטבים ולשמור בקופותיהן את הכסף שצברו - להסביר מדוע בחרו באופציה זו.

כעת, לאחר תיקים שונים בוועדה המייעצת, הועברו ההמלצות על כפיית חלוקת רווחים בהיקף של כ-2 מיליארד שקל.

המידע נחשף בעקבות בקשה לקבלת מידע על-פי חוק חופש המידע שהפנה לרשות המסים עו"ד ורו"ח שחר שטראוס, שותף במשרד יאיר בנימיני ושות', ובמסגרת התשובה לה נחשף עוד כי הוועדה המייעצת ערכה עד כה דיון בכ-50 תיקים, המליצה למנהל רשות המסים על חלוקה כפויה ב-4 מהם (ששווי הרווחים שנצברו בהם הגיע ל-4 מיליארד שקל).

עוד חשפה רשות המסים בתשובתה כי טרם הוצאו שומות מס בתיקים אלה, ובכלל מכוח סעיף 77 לפקודה.