יוצא לאור: קובי מימון מצטרף לגרעין השליטה בקבוצת ישראמקו-איירפורט סיטי בהשקעה של יותר מחצי מיליארד שקל

מימון, שהקפיד להרחיק את עצמו עד כה מהשליטה בקבוצה, שעסקיה שווים מיליארדי שקלים, צפוי לרכוש במספר שלבים 40% מהחברה השולטת בה, ושבה מחזיקים כיום מקורבו חיים צוף ומשפחת לבנת

קובי מימון / צילום: שלומי יוסף
קובי מימון / צילום: שלומי יוסף

איש העסקים קובי מימון, הנחשב לאחד מאנשי העסקים העשירים והמצליחים בישראל, "יוצא לאור", ומצטרף באופן רשמי לגרעין השליטה ב"יחק להשקעות", השולטת בחברת הנדל"ן איירפורט סיטי  ובשותפות החיפושים ישראמקו (המחזיקה ב-28.75% ממאגר הגז תמר). זאת לאחר שנים ארוכות שבהן הכחישו מימון ומקורביו את ההערכות בשוק על אודות שליטתו המעשית בקבוצה. סך השקעתו של מימון, שתבוצע בשלבים ותקנה לו 40% ממניות יחק, צפוי להגיע ליותר מחצי מיליארד שקל.

יחק להשקעות היא שותפות פרטית, המחזיקה ב-36.2% מהמניות ושולטת בחברת אקויטל הציבורית, הנסחרת בשווי של 3.75 מיליארד שקל, ומחזיקה באיירפורט סיטי ובישראמקו . נכון להיום מוחזקת יחק בידי החברות יונייטד קינגסוויי (74%) וכרמן ניהול נכסים (26%). כרמן היא חברה בבעלות משפחת לבנת, בעלת השליטה בענקית התשתיות תעבורה. יונייטד קינגסוויי היא חברה זרה, הנשלטת באופן רשמי בידי חיים צוף, מקורבו של קובי מימון. עם זאת, בשוק העריכו כאמור כי בעל השליטה בפועל בחברה זו הוא קובי מימון. בעקבות העסקה הנוכחית יוכל מימון להצטרף באופן רשמי לדירקטוריונים של אקויטל והחברות הבנות שלה, מהם נעדר שמו כיום. 

על פי הדיווח של אקויטל לבורסה יזרים מימון בשלב ראשון לקופתה של יחק סכום של 89.4 מיליון שקל תמורת הקצאה של 10% ממניותיה. הסכם ההשקעה כולל גם הקצאת אופציות, שמימושן המלא יביא את מימון להחזקה של 40% במניות יחק תמורת סכום של כ-545 מיליון שקל לפי שווי חברה של 1.36 מיליארד שקל ליחק (אחרי הכסף). 

הפירמידה של צוף ומימון
 הפירמידה של צוף ומימון

האופציה הראשונה ניתנת למימוש עד תחילת דצמבר 2020 בתמורה להשקעה של 115.8-117.8 מיליון שקל, ומימושה המלא יגדיל את שיעור ההחזקה של מימון בשותפות יחק ל-20%. האופציה השנייה ניתנת למימוש עד סוף יוני 2021 בהשקעה של 339.2 מיליון שקל, כאשר מימושה המלא יביא את מימון להחזקה של 40% במניות יחק. עם זאת, במקרים מסוימים המפורטים בהסכם, ניתן יהיה להאריך אופציה זו עד תחילת דצמבר 2021. אם יממש מימון את האופציה השנייה ידוללו יונייטד קינגסוויי וכרמן להחזקה של 44.4% ו-15.6%, בהתאמה.

ההשקעה הנוכחית של מימון ביחק מצטרפת להחזקה רשמית נוספת שלו במניות אקויטל באופן ישיר. באוגוסט 2018 דיווח מימון כי הוא מחזיק ב-5.01% ממניות אקויטל, אולם בפברואר 2019 דוללה החזקה זו ל-3.5% בלבד, בעקבות השלמת המיזוג של אקויטל עם החברה הבת, יואל. בעקבות הדילול נמחק מימון מרשימת בעלי העניין של אקויטל, ולא ניתן לדעת האם השתנתה השקעה זו. עם זאת, במידה שלא נעשה בה כל שינוי, הרי שמדובר על החזקה בעלת שווי שוק נוכחי של כ-110 מיליון שקל.

נדרשת למזומנים רבים לפירעון האג"ח

לפי שעה, לא ברור מדוע בחר מימון להפוך לבעל השליטה ביחק דווקא כעת, לאחר שבמשך שנים הכחיש את שליטתו בקבוצה. עם זאת, ידוע כי יחק נדרשת בשנים הקרובות למזומנים רבים לצורך פירעון איגרות החוב שהנפיקה בתחילת 2018. על-פי לוח הסילוקין של האג"ח, נדרשת יחק לפרוע בסוף דצמבר 2019 תשלום קרן של 80 מיליון שקל, וכן תשלום ריבית של כ-4 מיליון שקל. גם בסוף 2020 תידרש יחק לפרוע תשלום קרן בהיקף זהה, כאשר ב-2021 ייפרע התשלום האחרון בהיקף של כ-160 מיליון שקל.

האג"ח, שמדורגות A מינוס בידי חברת S&P מעלות, הונפקו לפי ריבית של 2.75% ונסחרו אתמול בין הגופים המוסדיים לפי תשואה שנתית לפדיון של 2.77%. את שירות החוב הייתה יחק יכולה לשרת גם באמצעים אחרים, ובראשם חלוקת דיבידנדים מצד החברה הבת, אקויטל. עם זאת, אקויטל טרם החלה לעשות זאת, ובהיעדר דיבידנדים הצטמקה קופתה של יחק ל-4.5 מיליון שקל בלבד נכון לסוף יוני 2019. כך, הזרמות ההון של מימון מחליפות למעשה מהלכים אחרים שהייתה יכולה יחק לבצע, ובהם גיוס חוב חדש או לחלופין של מכירת חלק ממניות אקויטל שברשותה.

שתי הזרועות התפעוליות של הקבוצה הן כאמור שותפות ישראמקו וחברת איירפורט סיטי. ישראמקו, שנסחרת בבורסה לפי שווי שוק של 3.2 מיליארד שקל (925 מיליון דולר), פרסמה שלשום את דוחותיה הכספיים לרבעון השלישי של 2019. ישראמקו דיווחה כי רשמה ברבעון השלישי רווח כולל של 88.3 מיליון דולר, המשקף ירידה של 2.9% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. בסיכום תשעת החודשים הראשונים של 2019 ירד הרווח הכולל של השותפות ב-8% ל-232.8 מיליון דולר.

בישראמקו הסבירו כי הקיטון ברווחי השותפות נבע השנה בעיקר מעלייה בעלות הפקת הגז וזאת עקב הוצאות תחזוקה שבוצעו בפלטפורמת ההפקה של מאגר תמר. במקביל, סבלה ישראמקו בתשעת החודשים הראשונים שלה השנה גם מעלייה בהוצאות המימון, שזינקו ב-47.6% ל-35.5 דולר, וזאת בעיקר עקב התחזקות השקל מול הדולר.

איירפורט סיטי, שכוללת בתוכה גם את החברה הבת נצבא, פועלת בתחום הנדל"ן המניב והנדל"ן למגורים. החברה נסחרת בבורסה לפי שווי של 8.6 מיליארד שקל, לאחר שמנייתה זינקה ב-43% מתחילת השנה וב-81% בשלוש השנים האחרונות. בידי אקויטל כ-45.1% ממניות איירפורט סיטי בשווי של 3.87 מיליארד שקל, כך שהחזקה זו מהווה כיום את הנכס העיקרי של אקויטל ושל בעלת השליטה בה, יחק.

אחד מאחרוני הטייקונים המקומיים

קובי מימון נחשב לאחד מאנשי העסקים המתוחכמים והחזקים במדינת ישראל. שמו של מימון הופיע לראשונה במדורי הכלכלה לפני יותר מ-20 שנה, עת הוביל מהלך יצירתי ואגרסיבי להשתלטות עוינת על קבוצת חברות חיפושי הנפט והנדל"ן יואל-ישראמקו, מידיו של יובל רן המרושש. מאז אותה השתלטות, הצליח מימון לנווט את עסקי הקבוצה מבלי להסתבך בהרפתקה עסקית כושלת, בהסדר חוב מקומם, בעסקת בעלי עניין שערורייתית או בתשלומי שכר מופרזים. להיפך, חברות הקבוצה מתאפיינות כולן בנזילות גבוהה ובניהול חסכני.

במקביל נהנה מימון בשנים הללו מהשבחת שווי עסקי הנדל"ן, ובעיקר עסקי הגז, של פירמידת החברות שעליה השתלט. שליטתו של מימון בישראמקו, ודרכה ב"תמר", הפכה  אותו לאחד מאחרוני הטייקונים המקומיים - בדומה לטייקון גז אחר, יצחק תשובה. באשר למי שעמד עד היום ב"פרונט" של עסקי הקבוצה, חיים צוף, זה ידוע כחברו הקרוב של מימון מימי נעוריהם המשותפים בפתח תקוה.