כדי להגדיל נזילות ולהימנע מהערת "עסק חי": אלשטיין מוציא לפועל עסקת בעלי עניין באי.די.בי

אי.די.בי, שמחזיקה ב-50% מחברת הנדל"ן הפרטית IDBG, דיווחה כי הציעה למכור החזקה זו לחברת נכסים ובניין, שבשליטת דסק"ש - חברה אחות של אי.די.בי • נכסין ובניין מחזיקה ב-50% הנותרים מ-IDBG, שמחזיקה בפרויקט המסחר והמשרדים "טיבולי" בלאס וגאס

 

 

אדוארדו אלשטיין / צילום: איל יצהר
אדוארדו אלשטיין / צילום: איל יצהר

איש העסקים אדוארדו אלשטיין מבקש להוציא אל הפועל עסקת בעלי עניין בקבוצת אי.די.בי-דסק"ש (דיסקונט השקעות) שבשליטתו. מטרת העסקה היא להגדיל את הנזילות של קבוצת אי.די.בי, בניסיון להמשיך ולהימנע מצירוף הערת "עסק חי" לדוחותיה הכספיים. אי.די.בי, שמחזיקה ב-50% מחברת הנדל"ן הפרטית IDBG, דיווחה ביום חמישי האחרון כי הציעה למכור החזקה זו לחברת נכסים ובניין, שמחזיקה ב-50% הנותרים מ-IDBG.

מאי.די.בי נמסר, כי בתום דיון בדירקטוריון בנושא, היא פנתה לנכסים ובניין בהצעה לפתוח במו"מ לרכישת מלוא זכויותיה ב-IDBG - המחזיקה בפרויקט המסחר והמשרדים "טיבולי" בלאס וגאס, וכן בקרקע סמוכה לו המיועדת לבניין למגורים. את תשעת החודשים הראשונים של 2019 סיימה IDBG עם הפסד של 4.3 מיליון דולר, וזאת בהמשך להפסד עתק של 69 מיליון דולר שרשמה ב-2018 כולה.

נכסים ובנין  נמצאת בשליטת דסק"ש (חברה אחות של אי.די.בי) ומשום כך מדובר בעסקת בעליי עניין, שתחייב קבלת אישור מצד מרבית בעלי מניות המיעוט של נכסים ובניין. את המו"מ אמורים לנהל הדירקטורים החיצוניים של שתי החברות, בסיוע יועצים חיצוניים שתשכור כל אחת מהן. לדברי אי.די.בי, במסגרת הפנייה לנכסים ובניין היא לא הציעה תנאים כלשהם לעסקה, וגם טרם התקבלה התייחסותה של נכסים ובניין, שהודיעה בנפרד כי היא שוקלת את התייחסותה להצעה. יש לציין כי בדוחות הרבעון השלישי של 2019 מוצגת ההחזקה ב-IDBG לפי שווי של 143 מיליון שקל.

הערכת שמאי עדכנית שמצורפת לדוחות הרבעון השלישי מעניקה לפרויקט טיבולי שווי של 237 מיליון דולר - 11 מיליון דולר פחות מהערכת השווי הקודמת שפורסמה בתום מרץ השנה. הפער בין שווי הפרויקט לשווייה של IDBG נובע ברובו מהלוואות בנקאיות של 143.4 מיליון דולר ומהלוואות בעלים של 146 מיליון דולר שרשומות במאזנה של IDBG. חלק מהלוואות בעלים אלו יומרו בתקופה הקרובה למניות, על פי יחס שייקבע על-ידי מעריך שווי חיצוני.

הפחתת השווי הוסברה בירידה בדמי השכירות בפרויקט, ועקב כך רשמה אי.די.בי ברבעון השלישי הפסד של 28 מיליון שקל על החזקה זו. בסך הכול הפסידה אי.די.בי בתשעת החודשים הראשונים של 2019 סכום של 50 מיליון שקל על ההחזקה ב-IDBG, וזאת בהמשך להפסד של 69 מיליון שקל שרשמה על השקעתה זו ב-2018 כולה. עוד נמסר בדוחות, כי בנובמבר בוטל הסכם שעליו חתמה IDBG בחודש יולי למכירת הקרקע למגורים הצמודה לטיבולי בתמורה ל-18 מיליון דולר. יש לציין כי קודם לחתימת ההסכם השני, בוטל הסכם קודם למכירת הקרקע לרוכש אחר.

ישראייר נפגעת מסגירת שדה דב

חברה בת אחרת של אי.די.בי היא אי.די.בי תיירות, שמחזיקה בבעלות מלאה על חברת התעופה ישראייר. ישראייר סיכמה את הרבעון השלישי של 2019 - כמו גם את תשעת החודשים הראשונים של השנה - עם שיפור בפעילות הבינלאומית אל מול פגיעה קשה בפעילות הפנים-ארצית. מחזור המכירות של ישראייר הסתכם ברבעון השלישי בכ-129 מיליון דולר, ללא שינוי ביחס לרבעון המקביל אשתקד, וזאת על אף סגירת הפעילות הפנים-ארצית בשדה דב ועיתוי חגי תשרי (שנחגגו השנה במלואם באוקטובר). גם הרווח הגולמי שמר על יציבות ברמה של 22 מיליון דולר ברבעון השלישי.

למרות זאת, הפגיעה בנתיבים הפנים-ארציים ועיתוי חגי תשרי הובילו ברבעון השלישי לירידה של 25.5% ברווח הנקי ל-11.1 מיליון דולר. בסיכום תשעת החודשים הראשונים של 2019 רשמה ישראייר ירידה של 5.3% במכירות ל-234 מיליון דולר ונפילה של 45% ברווח הנקי ל-4.4 מיליון דולר.

שדה התעופה שדה דב נסגר לפעילות פנים-ארצית בראשית הרבעון השלישי, וגרר פגיעה קשה במוצר הפנים-ארצי. פגיעה זאת באה לידי ביטוי בירידה בביקושים, בכמות הטיסות, בשיעורי התפוסה ובמחיר הממוצע. מול אלו חלה עלייה מהותית של כ-3.8 מיליון דולר בהוצאות התפעול, כתוצאה ממעבר צי המטוסים לנתב"ג. השפעות אלו קוזזו בחלקן באמצעות שורה של צעדים, ובהם הקטנת מצבת העובדים בכ-10%, הגברת הפעילות הבינלאומית של מטוסי האי.טי.אר והגברת הפעילות משדה התעופה בחיפה.

ישראייר רשומה במאזנה של אי.די.בי כפעילות מופסקת המוחזקת למכירה. על פי דוח התזרים החזוי של אי.די.בי, היא מקווה להשלים את מכירת ישראייר ב-2020 בתמורה לסכום של 186 מיליון שקל, המשקף את שווייה של ישראייר בספרים.

ברבעון השלישי רשמה אי.די.בי הפחתת ערך של 39 מיליון שקל על ההשקעה בישראייר, כתוצאה מיישום תקן החשבונאות IFRS 5 (העוסק בנכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה). הפחתה זו הובילה את אי.די.בי תיירות להציג ברבעון השלישי שורה תחתונה מאוזנת, לצד הפסד של 27 מיליון שקל בתשעת החודשים הראשונים של 2019. 

צרו איתנו קשר *5988