בפעם השלישית: רשם הקבלנים שלל רישיון לחברה נוספת

התליית רישיון לצמיתות או לתקופה מוגבלת וקנסות: אלו הצעדים שננקטו נגד כ-10 חברות לאחר חתימת הסכם בין מינהל הבטיחות לרשם הקבלנים

תאונה קטלנית באתר בנייה ברעננה / צילום: אלון רון
תאונה קטלנית באתר בנייה ברעננה / צילום: אלון רון

רקע:

ב-2017 כתב מבקר המדינה בדוח בנושא "רישום קבלנים והיבטים בהבטחת האיכות והבטיחות בענף הבנייה", כי "אף שמינהל הבטיחות הוציא צווי בטיחות רבים נגד קבלנים ב-2013-2016, רשם הקבלנים טרם נקט אמצעי משמעת נגד קבלנים שקיבלו צווי בטיחות".

מה קרה מאז:

בעקבות הסכם בין מינהל הבטיחות לרשם הקבלנים, החלו במינהל הבטיחות להעביר למשרד חומרים על חברות קבלניות שעברו עבירות בטיחות. לפי הערכות במשרד, הועברו אליהם חומרים על כמה עשרות בודדות של חברות, ועד כה ננקטו צעדים נגד כ-10 חברות:

שלילת רישיון לצמיתות: רישיון נשלל לצמיתות משתי חברות: פרנאס פרנאס ומורשד גלובוס.

התליית רישיון לשלוש שנים: שלוש חברות קיבלו עד כה התליה לשלוש שנים וקנס כספי: חברת א.ר. יוסף הנדסה, חברת אחים אוזן, ולאחרונה גם חברת יעקב גלבוע.

התליית רישיון על תנאי וקנס: לפי משרד השיכון, חמש חברות קיבלו התליה של הרישיון על תנאי לשלוש שנים למשך שנה, וקנס של 39 אלף שקל: אחים בוסקילה, שמואל שרון ושות', יעד להנדסה ובניין, דהאמשה מנצור, ולאחרונה גם מחאמיד תופיק - חברה שבאתר שלה בקריית גת נהרג בחודש מאי השנה פועל בנפילה מגובה.

חברות נוספות הוזמנו לשימוע אצל הרשם, אולם לא ננקטו נגדן צעדים.

כאן נציין כי התליה לשלוש שנים אין פירושה שהקבלן חדל לפעול באופן מיידי, אלא שהוא יכול לסיים את הפרויקטים שכבר בביצוע - בפיקוח ובאישור של מינהל הבטיחות - אך אינו מורשה לחתום על חוזים חדשים. הסיבה לכך, אומרים במשרד השיכון, היא לא לפגוע ברוכשי דירה שכבר השקיעו מכספם, לקחו משכנתה ואולי כבר מכרו דירה אחרת.

חברת א.ר. יוסף הגישה לבית המשפט בקשה לצו מניעה באשר להחלטת רשם הקבלנים לשלול את רישיונה, אולם בית המשפט דחה את הבקשה. השופט יהודה פרגו כתב בהחלטתו כי: "הוראות הבטיחות בעבודה הן בין הדרישות המקצועיות החשובות ביותר", והוסיף כי, "בשקלול האינטרסים ברי, שיש להעדיף את האינטרס של השמירה על בטיחות הציבור והעובדים, על פני האינטרסים של המבקשת להמשיך ולאפשר לה לקבל עבודות ולהתחייב לבצען".

החברה טענה כי יש בהתליית הרישיון "חוסר מידתיות" שכן כלפי קבלנים אחרים המופיעים ברשימת הקבלנים יש צווי בטיחות רבים לא פחות מאלה שהוצאו נגד המבקשת". על כך ענה השופט כי "אם נכון הדבר, יש להצטער על כך ואין בכך כדי לבטל את צו ההתליה נגד המשיבה".

גם האחים אוזן הגישה ערר על התליית הרישיון שלה, והוא עדיין תלוי ועומד.

חברת יעקב גלבוע, האחרונה לקבל את ההודעה על ההתליה, מסרה ל"גלובס" כי: "אחת החברות בקבוצת גלבוע קיבלה לידיה את החלטת רשם הקבלנים והיא לומדת אותה. במקביל, החברה פועלת בשיתוף פעולה מלא מול מינהל הבטיחות ורשם הקבלנים על מנת לשוב ללא דיחוי לפעילותה המלאה והסדירה. החברה הזמינה מיוזמתה את מינהל הבטיחות לביקור בכל אתריה והמינהל נרתם לכך מיד. כפי שנהגה מאז ומתמיד, החברה נכונה להשקיע כל משאב העומד לרשותה לטובת בטיחות עובדיה".

מה הלאה:

במשרד השיכון ניסחו לפני כשנה תיקון לחוק רישום קבלנים, לפיו, "שרשם הקבלנים אילן אליהו יהיה מוסמך לפסול, שלא לחדש, להתלות ולהפעיל את סמכויותיו הנוספות שבחוק, על בסיס ליקויי בטיחות, בהתאם להמלצת מינהל הבטיחות במשרד העבודה".

בפועל, הצעת החוק נועדה להוסיף לרשם כלים כדי להתמודד עם נושא הבטיחות, בין היתר כלי של טיפול מידי בתאונות קטלניות - כך שהמשרד יוכל להתלות רישיון מיד בסמוך לאירוע של מוות, בכפוף לבדיקה של מינהל הבטיחות שנעשית באתר, ועוד מנגנון של שימועים שמותאם יותר לנושא של בטיחות ומייצר ודאות לקבלנים וכלפי המדינה. בהיעדר כנסת, הצעת החוק לא התקדמה, ואפשר להניח שהקבלנים ינסו לרכך אותה ככל האפשר בטרם תעבור.

המשמעות:

ד"ר הדס תגרי, מנהלת הקבוצה למאבק בתאונות בניין ותעשייה, אומרת כי "הסנקציות המשמעתיות שננקטו על ידי רשם הקבלנים בשנה האחרונה לראשונה, מהוות את ההתפתחות המשמעותית ביותר מבחינת הרתעה מפני הפקרות בטיחותית שהתרחשה בשנה האחרונה. יש חשיבות גדולה גם לכך שהחלטות הרשם קיבלו רוח גבית בפסיקת בית המשפט המחוזי בערר שהוגש בעניינן, דבר המהווה אור ירוק לרשם להמשיך ולפעול בנחישות.

"אנחנו מוטרדים מכך, שמאז החלטות הרשם שניתנו בקיץ, לא ננקטו הליכים משמעתיים נגד חברות נוספות, הגם שקיים מספר רב של חברות שלהן רקורד בטיחותי שלילי נרחב, שביחס לחלקן פנתה הקבוצה זה מכבר. מהן, למרבה הצער, שבתקופה זו התרחשו אצלן תאונות קטלניות, ומהן שרישיונן הושעה על תנאי, ומאז ההתליה הן חוזרות ומבצעות הפרות בטיחות. אנו מצפים לחידוש נמרץ של ההליכים נגד חברות קבלניות רשלניות. המטרה היא למנוע פגיעה בעובדים".