השכר החציוני במשק טיפס ב-2018 ב-6.3%; עלייה בפערי השכר בין נשים לגברים

ההכנסה החציונית ברוטו לחודש מעבודה שכירה עמדה על 7,988 שקל בשנה שעברה, ואילו ההכנסה הממוצעת עמדה על 10,584 שקל, עלייה של 4% • ההכנסה החציונית של אישה לחודש עומדת על 72.5% מההכנסה החציונית של גבר, לעומת 75.3% ב-2017

פערי שכר / צילום: שאטרסטוק
פערי שכר / צילום: שאטרסטוק

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס) מציגה תמונת מצב של מבנה השכר במשק - נכונה לשנת 2018. החדשות הטובות - השכר הממוצע גדל ריאלית ב-4%. ההכנסה החציונית - השכר של מי שנמצא בדיוק באמצע דירוג כל השכירים במשק - גדלה אף יותר - ב-6.3% לעומת 2017.

החדשות הפחות טובות - לא חל כל שיפור ואף חלה הרעה מסוימת בשאר המדדים. הפער בין נשים לגברים התרחב במקצת - נשים הרוויחו אשתקד בממוצע 68% מגברים, אחוז פחות לעומת השנה שקדמה.

הפערים בין הקהילה היהודית לערבית נותרו אף הם גדולים: השכר הממוצע באוכלוסייה הערבית מהווה 65.6% בלבד מהשכר באוכלוסייה היהודית - הגם שזהו שיפור קל לעומת השנה שקדמה.

נתון משמעותי נוסף - פער ההכנסות בין עשירונים: ההכנסה הממוצעת ברוטו של שכיר בעשירון העליון גדולה פי 30.9 מההכנסה בעשירון התחתון.

הנתונים הם חלק מסקר הוצאות משק הבית של הלמ"ס ומתייחסים להכנסה הכספית ברוטו של שכירים מעבודה שכירה.

מספר שעות העבודה הממוצע לשבוע ב-2018 עמד על 40.9, וההכנסה ברוטו הממוצעת לשעת עבודה עמדה על 61.7 שקל.

בחלוקה לפי מין, עולה כי 51.6% מהשכירים הם גברים ו-48.4% הן נשים. ההכנסה הממוצעת ברוטו לגבר שכיר עמדה ב-2018 על 12,498 שקל לחודש שהם 66.3 שקל לשעה. ההכנסה הממוצעת ברוטו לאישה שכירה עמדה על 8,546 שקל לחודש שהם 55.7 שקל לשעה.

גברים יהודים מרווחים מעל הממוצע
 גברים יהודים מרווחים מעל הממוצע

מבחינת הנתונים החציוניים, ההכנסה ברוטו לחודש לגבר שכיר עמדה על 9,207 שקל ולאישה שכירה על 6,672 שקל. בכל הנוגע לפערים בין גברים לנשים, ההכנסה הממוצעת ברוטו לחודש של אישה שכירה מהווה 68.4% מהכנסת גבר, כלומר פער של 31.6%. מדובר בעלייה קלה לעומת פער של 31.4% ב-2017. ההכנסה החציונית של אישה לחודש היא 72.5% מההכנסה החציונית של גבר, כלומר פער של 27.5%, עלייה לעומת 24.7% ב-2017. 

חלק מהפערים נובעים ממספר השעות הקטן יותר שעובדות נשים, ולכן הפער מצטמצם כשבוחנים את ההכנסה הממוצעת ברוטו לשעה, שעומדת על 84% אצל אישה מתוך הכנסת הגבר, פער של 16%, לעומת 15.8% ב-2007.

בהתפלגות השכירים לפי קבוצת אוכלוסייה מתקבלת התמונה הבאה: ההכנסה הממוצעת ברוטו לחודש מעבודה שכירה באוכלוסייה היהודית עמדה על 11,191 שקל, והחציונית - 8,416 שקל. באוכלוסייה הערבית עמדה ההכנסה הממוצעת ברוטו לחודש על 7,338 שקל, והחציונית על 6,512 שקל.

מבין ענפי הכלכלה, ההכנסה הממוצעת הגבוהה ביותר היא בענף "מידע ותקשורת" - 19,499 שקל לחודש. מבין משלחי היד, ההכנסה הממוצעת הגבוהה ביותר היא בקרב "מנהלים" - 19,326 שקל לחודש. במשלח יד זה גם שעות העבודה השבועיות הן הרבות ביותר - 47.2 שעות בממוצע לשבוע.

ההכנסה הממוצעת ברוטו לחודש למנהל שכיר העובד 49.1 שעות עבודה בשבוע עמדה על 21,130 שקל. לעומת זאת, ההכנסה למנהלת שכירה העובדת 43.6 שעות עבודה בחודש היא 16,028 שקל לחודש - פער של 31.8%.

ככל שעולה רמת ההשכלה של השכיר כך גדלה הכנסתו. ההכנסה הממוצעת ברוטו לשעה של שכיר בעל השכלה של 16 שנות לימוד ומעלה היא 89.9 שקל, לעומת הכנסה של 34.6 שקל ברוטו לשעה של שכיר שלמד פחות מתשע שנים.

הגיל הממוצע של שכיר הוא 39.7 שנים, ומספר שנות הלימוד הממוצע הוא 14.2. 

צרו איתנו קשר *5988