הרפתקה ביטוחית בחלל: התעשייה האווירית תובעת 55 מיליון שקל מחברת מארש בגין פיצוץ "עמוס 6"

סאגת הפיצוי הביטוחי עבור פיצוץ הלוויין עמוס 6 נמשכת במרץ, עם כתב תביעה מתוקן בסך 55 מיליון שקל שהגישה הבוקר תע"א נגד מארש האנגלית, שתיווכה בעסקת הביטוח • טוענת כי מארש לא עדכנה אותה בהשלכות הביטוחיות של הניסוי שבעקבותיו התפוצץ הלוויין, למרות שהכירה אותן היטב

פיצוץ הלוויין "עמוס 6" בזמן ההמראה / צילום מסך
פיצוץ הלוויין "עמוס 6" בזמן ההמראה / צילום מסך

מאבקה של התעשייה האווירית (תע"א) לקבלת פיצויים על סכומי העתק שהשקיעה וירדו לטמיון בעקבות פיצוץ לוויין "עמוס 6" ממשיך במלוא עוזו: פחות משלושה חודשים אחרי שחתמה על הסכם פשרה עם מבטחיה לפיצוי בסכום של כ-111 מיליון שקל, הגישה הבוקר (ג') תע"א כתב תביעה מתוקן על סך 55 מיליון שקל נגד חברת מארש האנגלית, אשר שימשה כברוקר בעסקת הביטוח של הלוויין, ולא הצטרפה לפשרה האמורה.

כחלק מהמאבקים שפרצו בעקבות פיצוץ הלוויין "עמוס 6", תבעה תע"א בתחילת 2018 את מי שסיפקו לה את פוליסת הביטוח טרום-השיגור של הלוויין: המבטחים - קונסורציום חתמי לוידס מלונדון; סוכנות הביטוח - חברת פלתורס הישראלית, חברה-בת של מגדל; ומי ששימשה כאמור כברוקרית בעסקת הביטוח - חברת מארש האנגלית.

בעקבות הפשרה שהושגה בין תע"א למבטחות, פשרה שאליה סירבה כאמור מארש להצטרף, הועמד סכום התביעה העדכני נגדה על 55 מיליון שקל, שהוא ההפרש שבין תגמולי הביטוח אשר להם הייתה תע"א זכאית, לטענתה, מכוח פוליסת טרום-השיגור, לבין הסכומים ששולמו לה בפועל על-ידי המבטחות.

לטענת תע"א, באמצעות עורכי הדין אילן סופר, גיא וילף ויונתן דורי ממשרד אילן סופר, יש להשית את ההפרש כולו על מארש, מכיוון שהיא התרשלה בכך שלא עדכנה את תע"א בדבר ההשלכות הביטוחיות שיש לניסוי שבוצע בלוויין, ושבעקבותיו התפוצץ, אף שכל העובדות היו בידיעתה.

"במשך עשרות שנים מארש סיפקה לתע"א שירותי ביטוח ונהנתה אגב כך מעמלות בסכומי עתק. כעת, משמארש נדרשת ליתן דין וחשבון בגין התנהלותה הרשלנית בפרשה נשוא התביעה, מנסה מארש להסיר ממנה כל אחריות, משל הייתה 'משקיפה מהאו"ם' בכל אותם אירועים", נטען בתביעה.

לטענת תע"א, מארש קיבלה הודעה בזמן אמת על אופן ביצוע הניסוי שהשתבש, אך לא טרחה לפנות לתע"א או למבטחים ביחס לכך. מי שמסרה למארש את ההודעה בדבר הניסוי היא חברת חלל תקשורת, החברה שהזמינה את הלוויין מתע"א, שהייתה גם היא מבוטחת בפוליסה, וביקשה ממארש להודיע על כך למבטחים.

תע"א: ההודעה על הניסוי נמסרה לבכירים במארש

ההודעה בדבר עריכת הניסוי, טוענת תע"א, נמסרה למספר גורמים בכירים במארש, אשר נטלו חלק בפוליסת טרום-השיגור, לרבות ראש מחלקת ביטוחי החלל במארש, מר ימין מוסטפה. מוסטפה, מסבירה תע"א, טיפל בעצמו בפוליסת טרום-השיגור, כפי שמעידות "אינספור תכתובות דוא"ל וביקורים שערך מר מוסטפה בישראל, בין היתר כאורח של התע"א".

כדי לתמוך בטענותיה, מציגה תע"א מספר תכתובות ששלחו מוסטפה ובכירים נוספים בתע"א, שמהן היא מבקשת להסיק כי "מארש הייתה ערה לכך שהניסוי עלול לפגוע בכיסוי הביטוחי של התע"א".

ואולם, טוענת תע"א, במקום שמארש "תבצע את המובן מאליו" ותודיע לה כי עליה לבקש את אישור המבטחים לעריכת הניסוי, היא בחרה לנהוג באופן רשלני תוך הפרת חובותיה כלפיה. זאת, מכיוון ש"הסתפקה" בהפניית בקשה בלתי מחייבת לחלל תקשורת, החברה שהזמינה את הלוויין מתע"א, והציגה בפניה "המלצה בלתי מחייבת" לפנות בעצמה אל תע"א, על-מנת שתוודא כי עריכת הניסוי ותוצאותיו הן בגדר הסיכונים הנכללים בפוליסה.

לא זו בלבד, טוענת תע"א, אלא שמארש הייתה "מודעת היטב לכך שאי-פנייתה לתע"א ביחס לניסוי מהווה הפרה של חובות הזהירות שבהן היא חבה כלפי התע"א, ולפיכך נעשו על-ידיה מאמצים כבירים להצניע את דבר ידיעתה", כפי שעולה למשל מבקשה על כך שהפנתה מארש לתע"א בטרם הוגשה התביעה.

"האם יעלה על הדעת שגורם מקצועי המחזיק בכ-70% משוק ביטוחי הטרום-שיגור בעולם, המציג עצמו כ'מומחה לתחום ביטוח לוויינים', יפטור עצמו מאחריות בשל כך שהציע לאחד מלקוחותיו לפנות ללקוח אחר שלו, על-מנת שזה יבדוק כי אין בעריכת ניסוי בלוויין כדי לפגוע בכיסוי הביטוחי שלו, ואפילו לא ידאג לוודא כי אותו מידע אכן הועבר ללקוח, ומה הייתה החלטת הלקוח?", תהתה תע"א בכתב התביעה.

מארש, המיוצגת על-ידי עו"ד אהוד ארצי ממשרד ש. הורוביץ, צפויה לחזור על טענותיה מכתב ההגנה המקורי, ולהדגיש כי ההודעה על הניסוי נמסרה לה על-ידי חלל במסגרת פוליסת ביטוח השיגור שבה הייתה מבוטחת חלל (להבדיל מפוליסת "טרום-השיגור" שמכוחה הייתה מבוטחת תע"א), וכי במצב הדברים הייתה זו אחריות המבטחים לעדכן את תע"א על הניסוי.

סביר להניח שכפי שעשתה בשלבים המוקדמים של ההליך, גם הפעם תשלח מארש הודעות צד ג' להטלת האחריות על המבטחים וסוכנות הביטוח, שייאלצו לשוב לבית המשפט על אף הסכם הפשרה שכרתו עם תע"א.

מרבית כספי הפיצוי שקיבלה תע"א הועברו לחלל

"עמוס 6" היה לוויין תקשורת מסדרת לווייני "עמוס", שפותח על-ידי התעשייה האווירית לישראל עבור חברת חלל תקשורת שבבעלות שאול אלוביץ'. הלוויין נהרס כליל בפיצוץ שאירע במשגר פאלקון 9 בקייפ קנוורל שבפלורידה, יומיים לפני שיגורו המתוכנן למסלול סביב כדור הארץ.

היות שהתעשייה האווירית ביטחה את הלוויין "עמוס 6", בעקבות השמדתו טרם השיגור היא קיבלה פיצוי בגובה של כ-215 מיליון דולר, אך מרבית הסכום הועבר לחלל תקשורת, בעקבות ההסכם שחתמה עם תע"א, שממנה הזמינה את הלוויין. התביעות שהגישה תע"א נגד המבטחות, שהועמדו תחילה על 300 מיליון שקל, נוגעות לפוליסה נוספת, שלגביה ניטש מאבק בין הצדדים, ושגובהה מוערך בכ-62 מיליון דולר.

לוויין התקשורת יועד להרחבת הפעילות של חלל תקשורת, וכך, למשל, התכוונה פייסבוק לעשות בו שימוש למען קידום המיזם לחיבור אזורים נרחבים באפריקה לרשת האינטרנט. בעקבות אובדן הלוויין טרם שיגורו, התקשרה חלל תקשורת במהלך החודשים האחרונים עם בואינג האמריקאית לרכישת לוויין חלופי.

הפיצוץ העגום ברקטה שהייתה אמורה לשאת את "עמוס 6" לחלל הוביל להקמת ועדה מקצועית מיוחדת בראשות מנכ"ל משרד המדע והטכנולוגיה, פרץ וזאן, לבחינת מעמדה של ישראל בתחום לווייני התקשורת.

הוועדה המליצה על שורה של צעדים לשימור הידע ופעילות הייצור של לווייני תקשורת המתבצעים בתעשייה האווירית. במרכז המלצות הוועדה: הקצאת תקציבים בהיקף של עשרות מיליוני שקלים ותוכנית לאומית רב-שנתית שבמסגרתה יפותחו בתעשייה האווירית ארבעה לווייני תקשורת.

צרו איתנו קשר *5988