עיצום כספי של 200 אלף שקל לבכיר בא. דורי בנייה: הודה בהכללת פרטים מטעים בדוחות הכספיים

בנוסף, ייאסר על בוריס אברהמוב, מנהל מחלקת בקרה תקציבית בדורי בנייה, מלשמש כנושא משרה בחברה למשך שנתיים • מדובר בהחלטה ראשונה בתיק המינהלי שמנהלת רשות ני"ע נגד דורי בנייה, בה הורחב לראשונה השימוש בכלי האכיפה המינהלית גם כלפי מי שלא לקח חלק בהכנת הדוחות

פרויקט של א.דורי בניה בע"מ ברוטשילד, תל אביב / צילום: תמר מצפי
פרויקט של א.דורי בניה בע"מ ברוטשילד, תל אביב / צילום: תמר מצפי

ועדת האכיפה המינהלית ברשות ניירות ערך, בראשות השופט בדימוס זאב המר, אישרה היום (ג') את ההסדר אליו הגיעו הרשות ובוריס אברהמוב, שכיהן כמנהל מחלקת בקרה תקציבית בחברת דורי בנייה.

במסגרת ההסדר הודה אברהמוב כי בהנחייתו ובעידודו של מנכ"ל החברה, הוא נטל חלק בהכללת פרטים מטעים בדוחות הכספיים, שהובילו לטעויות בדוחות בסכום של 441 מיליון שקל.

עוד לפי ההסדר, על אברהמוב יוטל עיצום כספי בסך של 200 אלף שקל, ייאסר עליו לשמש כנושא משרה בחברה כלשהי למשך שנתיים, וכן יוטל עליו עיצום כספי על תנאי על סך 200 אלף שקל.

לפי הודעת רשות ניירות ערך, אברהמוב היה אמון על הכנת דוחות הבקרה התקציבית, אשר שימשו בסיס להכנת דוחותיה הכספיים של החברה. אברהמוב הודה בהסדר בכל העובדות המיוחסות לו ובביצוע ההפרה המיוחסת לו, בכך שנטל חלק בהכללת פרטים מטעים, באמצעות שיטות שונות, בדוחות הבקרה התקציבית.

על-פי הסדר האכיפה שנכרת בין הצדדים, חברת דורי בנייה נקלעה בתחילת 2013 לקשיים תזרימיים, שגררו דחיית תשלומים לספקים ולקבלני משנה. כתוצאה מכך נגרמו עיכובים בפרויקטים רבים וייקור עלויות. כתוצאה מהקשיים התזרימיים ובעקבות פעולות שנקט אברהמוב, על-פי הודאתו, נכללו פרטים מטעים בשישה דוחות כספיים של החברה בתקופה שבין הרבעון האחרון לשנת 2012 ועד הרבעון הראשון לשנת 2014, אשר גרמו להצגה בלתי נכונה של רווחיות הפרויקטים.

הפרטים המטעים נכללו בדוחות הבקרה התקציבית נבעו משימוש קלוקל בשלוש שיטות: קביעת יעדי חיסכון לא ראליים ובלתי מבוססים דיים אשר הופחתו מעלויות הפרויקטים בטרם הושגו; הכרה מוקדמת בהכנסות מ"חריגים" שבוצעו בטרם ההכנסות בגינן אושרו על-ידי המזמין, ללא בסיס מספק לאמוד באופן מהימן את שיעור ההכנסות הצפויות מחריגים אלה; והוצאת פרויקטים מהליך הבקרה התקציבית ומדוחות הבקרה התקציבית, לאחר שהוחלט שהגיעו להשלמת 90% (ולעתים בפועל אף קודם לכך), דבר שהביא לכך שהוצאות שונות לגבי פרויקטים אלה לא נלקחו בחשבון עד להשלמת הפרויקט בפועל.

כתוצאה מהפעולות בהם לקח חלק אברהמוב, הדוחות הכספיים כללו פרטים מטעים אשר חייבו הצגה מחדש בדוחותיה הכספיים של החברה (Reststement) לשישה דוחות החל מדוח הרבעון הרביעי לשנת 2012 ועד לדוח הרבעון הראשון לשנת 2014 (כולל) בגין טעויות בסכום של 441 מיליון שקל. מתוך סכום זה, סכום של 313 מיליון שקל מיוחס להפרות נושא ההסדר. כתוצאה מהתיקונים של הדיווחים, נמחקה יתרת העודפים של החברה, ונוצר לחברה גרעון בהון העצמי של החברה על סכום של כ-241 מיליון שקל ליום 31.12.2013.

לפי החלטת ועדת האכיפה המינהלית, התיקונים בהם לקח חלק אברהמוב השפיעו באופן מהותי על סעיפים רבים בדוחות הכספיים, בעיקר בהפחתה ברווחים וביתרות ההון של החברה בדוחותיה הכספיים.

עוד קבעה ועדת האכיפה המינהלית כי יש טעם בעמדתה הפרשנית של רשות ניירות ערך, לפיה ההפרה המינהלית הדורשת הוכחה כי המפר כלל פרטים מטעים בדוחות הכספיים, חלה גם על אברהמוב, למרות שלא ערך את הדוחות הכספיים ולא חתם עליהם, זאת בשל אחריותו להכנת דוחות הבקרה התקציבית.

לפי החלטת הוועדה, אברהמוב אומנם לא היה חלק מהצוות שערך את הדוחות הכספיים, אולם הוא היה אחראי על חלק משמעותי מהמידע שנכלל בדוח הכספי מתוך דוחות הבקרה התקציבית. כמו כן, אברהמוב השתתף בישיבות של וועדת הגילוי הפנימית וקיים ישיבות עם רואה החשבון המבקר לגבי פירטי דוחות הבקרה. יתרה מכך, קבעה הוועדה, הכנת הדוחות הכספיים של החברה אינה אפשרית ללא הסתמכות על דוחות הבקרה התקציבית, עליהם היה אברהמוב אחראי ועליהם חתם.

בכך למעשה הציגה ועדת האכיפה המינהלית גישה מרחיבה ביחס לתחולת ההפרה בהשוואה להחלטות הוועדה בתיקים קודמים, אך לפי החלטתה, מדובר בהחלטה ש"עולה מתוך נסיבותיו של המקרה".

הבירור המינהלי בוצע על-ידי מחלקת מודיעין, חקירות ובקרת מסחר של רשות ניירות ערך. מנהלת מחלקת אכיפה מינהלית, ד"ר עו"ד אילנה ליפסקר-מודעי, ומשפטנית בכירה במחלקה, עו"ד עופרה רובינפלד-הוך, ייצגו את רשות ניירות ערך במשא-ומתן לחתימת ההסדר. 

יודגש כי הבדיקה של רשות ניירות ערך והחלטת ועדת האכיפה המינהלית מתייחסות לתקופה שקדמה לרכישתה של דורי בנייה על-ידי קבוצת לוזון בשנת 2016.

צרו איתנו קשר *5988