ברקת רוצה להוזיל את ביטוחי המשכנתאות על חשבון הכנסות הבנקים

הממונה על רשות שוק ההון לא אישר לחברות הביטוח את תעריפי ביטוחי הדירות למשכנתאות לשנה החדשה, והפחית את העמלות שמותר לסוכנויות הביטוח לקבל עבור ביטוחים אלה • סוכנויות הביטוח של הבנקים מבצעות חלק משמעותי מהמכירות בשוק זה

משה ברקת, הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון / צילום: רפי קוץ
משה ברקת, הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון / צילום: רפי קוץ

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון יוצאת במהלך שמטרתו להוביל להוזלת ביטוחי המשכנתאות. הרגולטור של ענף הביטוח לא אישר לחברות הביטוח את התעריפים שביקשו לאשר לביטוח הדירות למשכנתאות לשנה הקרובה, ובכך הבהיר למנהליהן כי ברצונו לראות הוזלה בתעריפי הפרמיות שמשלם הציבור, הנהוגים בשוק זה. במקביל, הרגולטור הבהיר כי הוא מצפה שחלק ניכר מההוזלה לציבור יגיע מכיסם של הבנקים, תוך שקבע כי העמלה שתשולם לסוכני הביטוח בתחום פעילות זה תופחת בשיעור של 25% מ-20% מהפרמיה למקסימום 15%.

רוב מכירות הביטוחים הנלווים למשכנתאות נעשים על ידי סוכנויות ביטוח שבבעלות הבנקים, הגם שכל אדם רשאי לרכוש ביטוח שכזה באמצעות סוכן ביטוח אחר ואצל כל אחת מחברות הביטוח, תוך הפחתה ניכרת בעלות הביטוח. ברשות שוק ההון רואים במהלך להגבלת העמלה לסוכני הביטוח בביטוחים אלה ברמה של 15% מהפרמיה ולא 20% כפוטנציאל להוזלה של 5% במחירי הביטוח. זאת מאחר שהעמלה שמשולמת לסוכנויות הביטוח של הבנקים עומדת בפועל על השיעור המקסימלי המותר לגבייה - משום כוחן של סוכנויות הביטוח של הבנקים, שמניבות לבנקים הגדולים רווחים שנתיים בהיקפים דו ספרתיים של מיליוני שקלים.

מדובר במהלך נוסף בשרשרת של שינויים ברוח זו שנעשו בשנים האחרונות. עד לפני מספר שנים הסוכנויות ביטוח שבבעלות הבנקים קיבלו עמלה בהיקף של 50% מהפרמיה ששילם הציבור עבור הביטוחים שחובה לרכוש לצד המשכנתאות, אך בעקבות התערבות רגולטורית, שנעשתה עוד קודם ליו"ר הרשות משה ברקת, הופחת בהדרגה השיעור המקסימלי המותר לעמלת הסוכן בביטוחים אלה עד לרמה של 20%, שהוחלה בתחילת 2015.

לדברי הפיקוח על הביטוח, "נכון לנתוני שנת 2018, מספר הדירות המבוטחות בישראל עמד על 1.7 מיליון דירות, כאשר כ-375,000 דירות מתוך סך הדירות, המהוות 22% משוק ביטוחי הדירות בישראל, מבוטחות באמצעות סוכנויות הבנקים למשכנתאות. סך הפרמיות ששולמו בשנת 2018 בעבור ביטוחי דירה אגב סוכנויות הבנקים למשכנתאות עמד על 252 מיליוני שקלים".

ברשות מסבירים בנוסף כי "בשונה מביטוח דירה וחיים שלא אגב משכנתא, ביטוחי המשכנתאות הם מעין ביטוח חובה הנדרש על ידי הבנק בעת לקיחת משכנתא, ולכן תעריפי ביטוח אלו נבחנים על ידי הרשות אחת לשנה במטרה ליצירת מחירים תחרותיים".

המהלך החדש שנועד להפחית את מחירי ביטוחי הדירות הנלווים למשכנתאות נלווה למהלך נוסף שנעשה אשתקד במטרה להפחית את מחירי הביטוח למקרה מוות ("ריסק") הנלווים למשכנתאות.

צרו איתנו קשר *5988