עסקת ענק לקרן הריט מניבים: רוכשת 4 מתחמי תעשייה ומשרדים ב-635 מיליון שקל

המתחמים, בשטח בנוי כולל של כ-82,500 מ"ר, מושכרים במלואם לתקופה ארוכה • ה-NOI השנתי הצפוי לחברה בגין הרכישה יעמוד על סך של כ-48.6 מיליון שקל, בתוספת מע"מ, המשקפים תשואה של כ-7.65% על התמורה • היקף כלל נכסי החברה צפוי לעמוד על כ-184 אלף מ"ר, בשווי כולל של כ-1.5 מיליארד שקל

עופר אברם, מנכ"ל מניבים (מימין), היו"רית שרון שוופי וסגנה איתי מל / צילום: ועה זני
עופר אברם, מנכ"ל מניבים (מימין), היו"רית שרון שוופי וסגנה איתי מל / צילום: ועה זני

קרן הריט מניבים רכשה מצדדים שלישיים שאינם קשורים לחברה, 4 מתחמי תעשייה, אחסנה ומשרדים - שלושה מתחמים הממוקמים באזור התעשייה תפן ומתחם נוסף הממוקם באזור התעשייה בנהריה, בשטח בנוי כולל של כ- 82,500 מ"ר, על פני שטח כולל של כ-166 דונם.

המתחמים בתפן משתרעים על שטח קרקע של כ-115 דונם, שעליהם בנויים 3 קמפוסים שונים: קמפוס להבים - כ-80 דונם המושכרים במלואם לחברת טכנולוגית להבים בע"מ, שהינה חברת בת של Pratt & Whitney, כולל 9 מבנים, בשטח בנוי של כ-36.5 אלפי מ"ר; קמפוס טורבין ג'ט - כ-25 דונם המושכרים לחברת טורבין ג'ט בע"מ (חברה בת של חברת טכנולוגית להבים) כולל 3 מבנים, בשטח בנוי של כ-15 אלפי מ"ר; מתחם טקג'ט - כ-10 דונם המושכרים לחברת טקג'ט אירופוילס בע"מ (חברה בבעלות משותפת של טכנולוגית להבים ורולס-רויס אוברסיז הולדינגס), כולל 2 מבנים מחוברים בשטח בנוי של כ-7,000 מ"ר. מתחמים אלו כוללים זכויות בנייה נוספות במפלס הקרקע המוערכות בשלב זה בכ-11,000 מ"ר.

המתחם בנהריה משתרע על שטח של כ-51 דונם, עליהם בנויים 6 מבנים ומבני עזר, בשטח בנוי של כ-24 אלפי מ"ר. גם מתחם זה מושכר במלואו לחברת טכנולוגית להבים. מתחם זה כולל זכויות בנייה נוספות במפלס הקרקע המוערכות בשלב זה בכ-4,000 מ"ר.

מניבים מסרה כי המתחמים מושכרים במלואם לשוכרים איכותיים, בעלי איתנות עיסקית גבוהה, בתחום ייצור להבים למנועי מטוסים. הסכמי השכירות עם השוכרים הינם צמודי מדד, לתקופה רציפה של כ-9.5 שנים, עד חודש יוני 2029.

בתמורה לרכישת הנכסים, תשלם החברה סך של 500 מיליון שקל בתוספת מע"מ, עבור הנכסים בתפן וסך של 135 מיליון שקל בתוספת מע"מ, עבור הנכסים בנהריה, ובסה"כ 635 מיליון שקל, בתוספת מע"מ. בגין הרכישה, צפויה החברה לשאת בתשלום מסים והוצאות עסקה בסכום מוערך של כ-39 מיליון שקל, בעיקר מס רכישה (38.1 מיליון שקל).

התשלום הראשון על חשבון התמורה, בשיעור של 30% ממנה, שולם במועד החתימה על ההסכמים, וכנגדו מניבים זכאית לקבלת 30% מהכנסות דמי השכירות בגין הממכר החל ממועד זה, שישולמו לה במועד ההשלמה של העסקה. יתרת התמורה תשולם תוך 21 ימים ממועד החתימה על ההסכמים.

לגבי השפעה על תוצאות החברה, מניסים מוסרת כי ה-NOI השנתי הצפוי לחברה בגין הרכישה יעמוד על סך של כ-48.6 מיליון שקל, בתוספת מע"מ, המשקפים תשואה של כ-7.65% על התמורה.

לאחר השלמת העסקה, צפוי ה-NOI השנתי, בתפוסה מלאה, של מניבים, לעמוד על כ-108-109 מיליון שקל בשנה (כולל השלמת רכישת הבניין הנוסף שרכשה החברה ברעננה).

היקף כלל הנכסים של החברה, עם השלמת העסקאות, יעמוד על כ-184 אלף מ"ר עילי לשימושים שונים וכ-23 אלף מ"ר חניונים. שווי נכסי הקרן יעמוד על כ-1.5 מיליארד שקל.

קרן הריט מניבים הוקמה ב-2015 על-ידי שרון שוופי (יו"רית), לשעבר מנכ"לית חברת הנדל"ן גב ים, ואיתי מל (סגן יו"ר), כקרן ריט - קרן המשקיעה בנדל"ן מתוך מטרה להשכיר את הנכסים לתקופה ארוכה, שכפופה למשטר מיסויי ייחודי, הכולל הטבות מס. מנכ"ל החברה הוא עופר אברם.

הקרן הצטרפה לבורסה בתל אביב באפריל 2017, בעת שביצעה הנפקת אג"ח ומניות, שבמהלכה גייסה כ-290 מיליון שקל.

את העסקה ליוו מטעם מניבים עוה"ד לוי אמיתי, יפית פלסנפלד ושחף חרמון ממשרד גולדפרב זליגמן.

צרו איתנו קשר *5988