לאחר ארבע שנים כמעט של מגעים להסדר חוב: בעל בית חדש לחברת אפריקה ישראל

הושלם הסדר החוב השני באפריקה ישראל, שהעביר את השליטה בחברה לידי לפידות של יעקב לוקסנבורג • מחזיקי האג"ח, שסופגים בהסדר תספורת של מיליארד שקל כמעט, בחרו לוותר על תשלום מיידי של 380 מיליון שקל, לטובת הליכים משפטיים שלא ברור אם יצדיקו את עצמם

יעקב לוקסנבורג / צילום:תמר מצפי
יעקב לוקסנבורג / צילום:תמר מצפי

לאחר ארבע שנים כמעט הושלם אתמול הסדר החוב השני של אפריקה ישראל, והחברה הפכה באופן סופי לחברה פרטית בבעלותן של לפידות קפיטל  (80%) ואלטשולר שחם גמל ופנסיה  (20%). במסגרת ההסדר בוטלו ונמחקו כל המניות הישנות של אפריקה ישראל, שהוחזקו עד כה בידי לב לבייב וציבור המשקיעים, ובמקומן הונפקו מניות חדשות לשתי הרוכשות, על פי חלקן היחסי בעסקה.

במקביל, בוטלו גם כל סדרות איגרות החוב (כ"ו-כ"ח) שהנפיקה אפריקה ישראל בעבר לציבור המשקיעים. בתמורה לביטול שלוש סדרות האג"ח, שילמו שתי הרוכשות לנאמני האג"ח סכום כולל של 876 מיליון שקל, המיועד לחלוקה למחזיקי האג"ח. לצד תמורה זו, יקבלו מחזיקי האג"ח את יתרת הכספים שבקופת אפריקה ישראל, וכן את הכספים הצפויים להתקבל ממכירת ההחזקה בחברות המפעילות את כביש 6, לידי קרן התשתיות קיסטון.

לפידות קפיטל היא חברת החזקות בשליטתו (85%) של יעקב לוקסנבורג (לוקסי), הנסחרת בבורסה לפי שווי של כ-1 מיליארד שקל. החל מאתמול מחזיקה כאמור לפידות קפיטל ב-80% ממניות אפריקה ישראל, וב-20% הנותרים מחזיקה אלטשולר שחם גמל ופנסיה, שמנהלת כספי חוסכים בהיקף של כ-117 מיליארד שקל, ונסחרת בבורסה לפי שווי של 2.34 מיליארד שקל.

בסך הכול זכו מחזיקי האג"ח בהסדר הנוכחי לתמורות בסך של 1.349 מיליארד שקל, כנגד חוב שהיקפו כ-2.28 מיליארד שקל. תמורות אלו משקפות תספורת של כ-930 מיליון שקל (כ-40%) מסך חובותיה של אפריקה ישראל למחזיקי האג"ח.

תאריכים מרכזיים בהסדר החוב של אפריקה ישראל
 תאריכים מרכזיים בהסדר החוב של אפריקה ישראל

עם זאת, חלק מהותי מהתמורה למחזיקי האג"ח, בסך של 380 מיליון שקל, יישאר לפי שעה בידי נאמני שלוש הסדרות. הסיבה לכך היא החלטה שקיבלו מחזיקי האג"ח בחודשים האחרונים לנהל מאבק משפטי מול איש העסקים מוטי בן משה, סביב כספי פיקדונות בסך כולל של 100 מיליון שקל, שהעמידו בעבר חברות שבשליטתו לטובת רכישה של אפריקה ישראל, שלא צלחה לבסוף.

בן משה דורש להשיב לו את כספי הפיקדונות, בטענה כי הוא אינו האשם בביטול הסדר החוב לפני כשנה. עם זאת, מחזיקי האג"ח התנגדו לכך ודרשו את חילוט הפיקדונות. בהצבעה שנערכה בחודשים האחרונים הם אף החליטו להקציב למאבק סכום של 20 מיליון שקל.

בהמשך פנו הצדדים לגישור שכשל, ולאחריו הגיש בן משה תביעה נגדית על סך של 380 מיליון שקל כנגד נאמני האג"ח, בטענה להפסדים שנגרמו לו כתוצאה מביטול הסדר החוב. בתגובה לתביעה נאלצו הנאמנים לרתק סכום זה לטובתם, וכעת לא ברור מתי יראו מחזיקי האג"ח את הכסף, כמה יעלה להם המאבק המשפטי והאם ההכנסה האפשרית ממנו תהיה גבוה יותר מעלויות שכירת עורכי הדין והאי-שימוש בכספים המרותקים למשך זמן ארוך.

אתמול הודיעה אפריקה ישראל כי בשל העברת הכספים לידי נאמני האג"ח, יחולק כעת למחזיקי האג"ח סכום של 547 מיליון שקל בלבד. מתוך סכום זה יחולקו 252 מיליון שקל למחזיקי אג"ח כ"ו, 183 מיליון שקל יחולקו למחזיקי אג"ח כ"ז ואילו 112 מיליון שקל יחולקו למחזיקי אג"ח כ"ח.

הבחירה המוצלחת של נתי סיידוף

אפריקה ישראל נקלעה לקשיים בתחילת 2016, ומאז מאי אותה שנה ניהלה מגעים עם מחזיקי האג"ח שלה על הסדר חוב שני בחברה (לאחר ההסדר הראשון שהושלם ב-2010). בספטמבר אותה שנה מכרה אפריקה ישראל את מניות השליטה (65%) בחברה הבת, אפי פיתוח, לידי בעל השליטה דאז, לב לבייב, בתמורה לסכום של 550 מיליון שקל, וזאת מסגרת שלב מקדים להסדר השני.

בהמשך ביקשו אפריקה ישראל ומחזיקי האג"ח להגיע להסדר כולל, ועל רכישת השליטה התמודדו מוטי בן משה ונתי סיידוף. בסיומו של מאבק ביניהם בחרו המחזיקים בהצעתו של בן משה, ואילו סיידוף המשיך לתור אחר השקעות בישראל. בסופו של דבר רכש סיידוף במהלך 2018 את מניות השליטה בחברת שיכון ובינוי מידיה של שרי אריסון בתמורה ל-1.1 מיליארד שקל, במה שהתברר כעסקה מצוינת. מאז הרכישה שולש שווי השוק של השקעתו בחברת התשתיות והנדל"ן.

בן משה עצמו נערך לקראת סוף 2018 להשלמת ההסדר באפריקה ישראל, אך משלא הצליח לעמוד במועד הקבוע בהסכם, הודיעו מחזיקי האג"ח לפני כשנה על ביטול ההסכם, ופנו למכירת פעילויות החברה בחלקים. בשתי עסקאות שבוצעו במהלך הרבעון הראשון של 2019 נמכרו מניות השליטה (56%) בחברת אפריקה נכסים (כיום אפי נכסים) למשקיעים מוסדיים ולחברות הנדל"ן ביג ומגה אור, בתמורה כוללת של 1.383 מיליארד שקל. בהמשך 2019 חתמה אפריקה ישראל על הסכם למכירת החזקותיה (35.5%) בחברות המפעילות את כביש 6 (חברות המפעיל) לידי קרן התשתיות קיסטון, שהקימו גיל דויטש ורוני בירם, בתמורה ל-185 מיליון שקל. עם זאת, העסקה טרם הושלמה עקב קשיים ביורוקרטיים ומשפטיים שונים.

בעקבות עסקאות אלו, וכן עסקה נוספת למכירת פעילות המלונות של אפריקה ישראל למשפחת דיין, התכווצה מאוד פעילות הקבוצה, והיא נותרה - ערב הסדר החוב הנוכחי - עם בעלות מלאה על חברת הבנייה והתשתיות דניה סיבוס, וכן עם מניות השליטה בחברת יזמות הבנייה אפריקה מגורים (חברה בת של דניה). שני נכסים אלו היוו בסופו של דבר את הבסיס להסדר החוב השני של אפריקה ישראל, שבמסגרתו רכשו לפידות קפיטל ואלטשולר שחם גמל ופנסיה את החברה, לאחר שגברו על ארבעה מתמודדים נוספים, בראשות יזם הנדל"ן יגאל דמרי.

בין לפידות קפיטל לבין אלטשולר שחם גמל ופנסיה נחתם הסכם בעלי מניות, אשר עיקרו קביעת הסדרים בקשר להעברת מניות בקבוצת אפריקה ישראל, מגבלות על תחרות בפעילות הקבוצה, מינוי דירקטורים וחלוקת דיבידנדים על-ידיה. לצורך השלמת ההסדר, ביצעה לפידות קפיטל בשבועות האחרונים כמה גיוסי כספים באמצעות הנפקות זכויות, איגרות חוב ואיגרות חוב להמרה.

במקביל, מיד לאחר השלמת ההסדר, מכרה אתמול דניה סיבוס 18.21% ממניות אפריקה מגורים לקבוצת גופים מוסדיים בתמורה ל-200 מיליון שקל. הכסף הועבר כדיבידנד ללפידות קפיטל ולאלטשולר שחם, וסייע גם הוא במימון העסקה. כך, מחזיקה כעת אפריקה ישראל בבעלות מלאה על דניה סיבוס, ודרכה ב-56% ממניות אפריקה מגורים.

עבור לפידות קפיטל מדובר בכניסה לתחום הנדל"ן והמיזמים התשתיתיים, תחומים חדשים לחלוטין עבורה. עד כה פעלה החברה רק בתחומי חיפושי הגז והנפט, המסחר בסחורות והשיווק בישראל של מכשירי הסלולר של סמסונג, באמצעות החברה הבת, סאני תקשורת. עם זאת, לנוכח תשואה של 60% שרשמה מניית לפידות קפיטל בששת החודשים האחרונים, ברור כי המשקיעים בבורסה מקבלים לפי שעה בשמחה את הכניסה לתחומי הפעילות החדשים. 

בינתיים, הספיקה היום לפידות קפיטל להודיע כי דניה סיבוס זכתה במכרז לתכנון וביצוע קטע B במסילת הרכבת המזרחית, שכולל מבנה תחתון לתוואי מסילתי כפול בקטע של 17 ק"מ בין ניצני עוז לאלישמע. בגין העבודות הללו תהיה דניה סיבוס זכאית לתמורה בסך כולל של קרוב ל-600 מיליון שקל, שתשולם בהתאם להשלמת אבני הדרך של העבודות. תקופת הביצוע נקבע ל-35.5 חודשים (כשלוש שנים). 

צרו איתנו קשר *5988