מטפסים על סולם האג"ח: כך תצמצמו את סיכון הריבית בתיק ההשקעות

איך מצמצמים את סיכון הריבית בתיק ההשקעות? מיישמים אסטרטגיית סולם אג"ח, אשר מהווה למעשה השקעה דינמית ומתמשכת באיגרות חוב עד לפדיון

מטפסים על סולם האג"ח / אילוסטרציה: שאטרסטוק
מטפסים על סולם האג"ח / אילוסטרציה: שאטרסטוק

בשנים האחרונות נוצרו בארץ ובעולם מוצרי מדד על אג"ח לפדיון כחלק ממגמה שנועדה להגביר את רמת הוודאות של המשקיעים בתשואה שאמורה להתקבל כתוצאה מהשקעה בסל רחב של איגרות חוב. אחד השימושים המרכזיים של אסטרטגיית ההשקעה באיגרות חוב לפדיון הוא יצירת "סולם אג"ח" (Bond Laddering).

הרעיון מאחורי אסטרטגיה זו פשוט - המשקיע מחלק מראש את כספו בין כמות קבועה של איגרות חוב בריבית קבועה המגיעות לפדיון בשנים עוקבות, לדוגמה משנת 2020 ועד לשנת 2024, כאשר כל שנת פדיון מייצגת שלב אחר בסולם.

באופן שוטף, כשסדרת אג"ח מהשלב הנמוך ביותר בסולם (שלב 1) נפדית, סדרת אג"ח המשתייכת לשלב הגבוה ביותר בסולם (שלב 6 בתרשים המצורף) תופסת את מקומה.

לדוגמה, סדרת אג"ח שתיפדה במהלך שנת 2020 (נכללת באותו מועד בשלב 1 בסולם), תוחלף בסדרת אג"ח לפדיון בשנת 2025 (שלב 6 בסולם באותו מועד) ולא בסדרת אג"ח לפדיון בשנת 2020. במצב זה תיק ההשקעות מורכב מסדרות המשתייכות ל-6 שנות פדיון שונות, עד אשר כל סדרות האג"ח לפדיון בשנת 2020 (שלב 1 באותו מועד) תיפדנה.

או אז, יורכב תיק ההשקעות מסדרות אג"ח מהשנים 2021-2025. בהתאם לכך, שנת 2021 תהפוך להיות שלב 1 בסולם, 2022 כשלב 2 ואילך.

הלכה למעשה, התיק מורכב בכל עת מסדרות אג"ח המפוזרות בשנות הפדיון השונות (שכל אחת מיוצגת על ידי שלב אחר בסולם), כאשר במהלך השנה סדרות האג"ח הקצרות ביותר בתיק שהגיעו לפדיון סופי, מוחלפות בסדרות אג"ח משנת הפדיון הארוכה ביותר שמתאימה לתיק ההשקעות שהגדרנו.

יתרון פסיכולוגי למשקיעים

כאמור, "סולם אג"ח" הוא אסטרטגיית השקעה שבמסגרתה מפזר המשקיע את כספו במגוון איגרות חוב הנפדות באופן מדורג. נדגים את אופן היישום של סולם אג"ח על תיק השקעות בסך חצי מיליון שקלים.

אסטרטגיית סולם אג"ח
 אסטרטגיית סולם אג"ח

בשלב ראשון, נניח שהתיק הושקע באופן שווה בחמש סדרות אג"ח בעלות מועד פירעון שונה, משנה ועד חמש שנים. בשלב שני נמתין לפדיון של איגרת החוב לשנה הקרובה (שלב 1) ואז נשקיע את כספי הפירעון באיגרת חוב חדשה לחמש שנים (אג"ח משלב 6).

בשנה הבאה, כספי הפירעון מאיגרת החוב לפדיון באותה שנה ואשר משתייכת כיום לשלב 2 בסולם (אשר יהפכו לשלב 1 בסולם החל מתחילת השנה הבאה) יושקעו באיגרת חוב חדשה לחמש שנים (אג"ח משלב 6 משנה הבאה), וכן הלאה מדי שנה.

היתרון המרכזי של יישום אסטרטגיה זו בתיק ההשקעות הוא צמצום סיכון הריבית. אם במהלך תקופת ההשקעה שערי הריבית יעלו, אזי ניתן לרכוש באג"ח שנפדו איגרות חוב ארוכות חדשות בעלות שיעור תשואה גבוה יותר.

כמובן שתהליך עליית תשואות ישפיע לשלילה על ההחזקות הקיימות, אולם מאחר שאיגרות החוב בתיק מיועדות להחזקה עד לפדיון, מדובר בירידת מחירים שרלוונטית רק למי שמעוניין לממש את האג"ח טרם פירעונה הסופי. עבור אותם המשקיעים שרכשו למטרת החזקה עד לפדיון, התשואה על האג"ח היתה ידועה כבר במועד רכישתה.

זה למעשה היתרון הפסיכולוגי באסטרטגיית סולם האג"ח. עצם הידיעה על החזקה עד לפדיון מאפשרת למשקיעים "להדחיק" הפסדי הון במהלך הדרך.

בכך, באפשרותם להתגבר על ההיבטים הרגשיים של השקעה בנכסים תנודתיים כדוגמת אג"ח ארוכות. ללא קביעת לו"ז לפעילות בתיק, משקיעים עלולים להירתע מהשקעה באג"ח ארוכות כאשר שערי הריבית עולים, זאת על אף שעלייה זו מגדילה את התשואה העתידית של איגרות החוב.

חשוב להדגיש כי מאחר שמרבית עקומי האג"ח עולים ככל שמועד הפדיון רחוק יותר, כך החלפת אג"ח קצרות שנפדו באג"ח בעלות מועד פירעון ארוך מאפשרת למשקיעים ליהנות מהתשואה הגבוהה יותר ששוררת בחלק הארוך של עקום התשואות.

פעולה זו נעשית במקביל לאיזון המח"מ (משך חיים ממוצע של אג"ח) בתיק הקיים, כך שהסיכון המצרפי בתיק לעליית ריבית אינו עולה.

פתרון לתיק השקעות בפרישה

יתרון נוסף בשימוש בסולם אג"ח הוא ניהול תזרים המזומנים בהתאם לצרכי המשקיע. לדוגמה, משקיע שמעוניין לשמור חלק מהונו נזיל בכל עת, נהנה מהעובדה כי מדי שנה נפדות אג"ח בתיק, כך שניתן לעשות שימוש מיידי בכסף ללא צורך בהנזלת התיק, פעולה שעשויה לגרום להפסדים כתוצאה משינויים בשוק.

נוסף על כך, משקיע שנמצא בגמלאות עשוי לעשות שימוש באסטרטגיה כך שמדי שנה ייפרע סכום כסף שישמש אותו בשנה הקרובה. באופן זה, ניתן למקסם את הריבית מכספים שנזדקק להם רק בעוד מספר שנים.

ומה בנוגע לסוג האג"ח שבהן ניתן לבצע שימוש במסגרת תהליך בניית הסולם? הכלל הבסיסי באסטרטגיה הוא להתמקד בצמצום סיכון הריבית, כך שאג"ח מדורגות הן הכלי המתאים ביותר. עם פיזור מתאים לכל מועד פירעון אפשר להגדיל את פוטנציאל התשואה בתיק - ללא העלאה משמעותית ברמת הסיכון.

ייתכן שבפועל היום שבו נחזה בתהליך העלאת ריבית בעולם יגיע בעוד פרק זמן רחוק יחסית. אף על פי כן, משקיעים שמעוניינים להגדיל את רמת הוודאות שלהם בהשקעה, יכולים לאמץ את אסטרטגיית סולם האג"ח בתיק ההשקעות, וכך להימנע מניסיונות תזמון של התשואות העתידיות לפדיון של אגרות החוב הנסחרות בבורסה. 

הכותב הוא מייסד ומנכ"ל אינדקס מחקר ופיתוח מדדים בע"מ, המתמחה במחקר ופיתוח, חישוב ועריכת מדדי ניירות ערך למגוון צרכי השקעה. לכותב יש אינטרס אישי באמור לעיל וכן, יובהר כי חלק מהמדדים המצוינים לעיל מוצעים כמוצר השקעה על ידי לקוחות החברה. אין באמור ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ מס המתחשב בנתונים ובצרכים האישיים של כל אדם ו/או תחליף לשיקול דעתו של הקורא ואין באמור משום עצה ו/או המלצה לרכישה או למכירת ני"ע או מוצר פיננסי כלשהו

צרו איתנו קשר *5988