רשות ני"ע העבירה לפרקליטות את תיק החקירה בעניין האחים נאוי

עפ"י החשד, עמיהוד גולדין, שכיהן כדירקטור חיצוני בקבוצת נאוי, מסר מידע פנים למקורבו אילן שבע, שמיהר למכור את מניות החברה בטרם פרסמה דיווח מהותי ושלילי, ובכך חסך לעצמו הפסד של מיליוני שקלים

עמי גולדין / צילום: בן יוסטר
עמי גולדין / צילום: בן יוסטר

רשות ניירות ערך הודיעה הבוקר (ג') כי היא סיימה את החקירה בעניינה של חברת קבוצת האחים נאוי , וכי היא העבירה את חומר החקירה והמלצותיה לפרקליטות מיסוי וכלכלה.

בבסיס החקירה, שנוהלה על-ידי מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר ברשות ניירות ערך, עומד החשד לביצוען של עבירות שימוש במידע פנים של החברה טרם דיווח מהותי ושלילי שנאלצה החברה לפרסם במהלך שנת 2017. לפי החשד של הרשות, העבירות בוצעו על-ידי מספר גורמים, ביניהם איש פנים בחברה.

הדיווח שעומד במרכז החקירה פורסם ביום 22.8.2017, לאחר תום המסחר. קבוצת נאוי הוציאה דיווח מיידי מהותי ושלילי, לפיו דירקטוריון החברה החליט לבטל את מדיניות חלוקת הדיבידנד של החברה החל מיום 01.01.2018. הדיווח המיידי השפיע על שער נייר הערך של החברה, ובעקבותיו ירד שער מניית החברה, למחרת היום, באופן חד בשיעור של כ-15.6%, והיקפי מחזורי המסחר במניה עלו באופן ניכר.

על-פי החשד, עמיהוד גולדין - שכיהן במהלך התקופה הרלוונטית לחקירה כדירקטור חיצוני וכחבר במספר ועדות דירקטוריון בקבוצת נאוי, ובמקביל כיהן גם כדירקטור בחברת ביכורי השדה דרום שיווק תוצרת חקלאית - השתמש לכאורה במידע הפנים שהיה בידיו מתוקף תפקידו כדירקטור בקבוצת נאוי אודות כוונת החברה לבטל את מדיניות חלוקת הדיבידנד, ומסר אותו, עוד בטרם פורסם על-ידי החברה בבורסה, לידי מקורבו אילן שבע, שהוא בעל השליטה ומי שכיהן בתקופה הרלוונטית כדירקטור בביכורי שדה.

בהתאם, על-פי החשד, השתמש שבע במידע הפנים שהיה ברשותו וביצע מכירות של מניות החברה, באמצעות חשבון ביכורי השדה שבשליטתו, בהיקף של עשרות מיליוני שקלים, תוך מניעת הפסד בסך של מיליוני שקלים, וזאת טרם פרסום הדיווח המיידי לציבור כאמור.

חברת קבוצת האחים נאוי בע"מ היא חברה ציבורית אשר ניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל-אביב, ואשר עוסקת בניכיון צ'קים ובמימון חוץ-בנקאי.

*** חזקת החפות: עמי גולדין ואילן שבע הם בגדר חשודים בלבד במעשים האמורים. הם מכחישים את החשדות נגדם, ועומדת להם חזקת החפות.