פריחת שוק ההנפקות ב-2019 הקפיצה את רווחי פועלים אי.בי.אי; התגמול השנתי המצרפי לשלושת בכירי החברה - כמעט 15 מיליון שקל

ירון מוזס, מנכ"ל פועלים אי.בי.אי, ועופר גרינבאום ושי נבו, מנהלי חברת החיתום של אי.בי.אי, מחזיקים גם כל אחד ב-5% ממניות חברת החיתום, שרשמה רווח נקי שנתי של 27.1 מיליון שקל • החברה נהנתה בשנה שעברה מגידול מהותי בהיקפי הפעילות, בזכות הגאות בשוק ההון שאותה תירגמה להכנסות ולרווחים

עופר גרינבאום / צילום: איל יצהר
עופר גרינבאום / צילום: איל יצהר

חברת החיתום המובילה פועלים אי.בי.אי  סיכמה אתמול שנה של התאוששות, אחרי הירידה החדה בפעילותה ב-2018. החברה רשמה ב-2019 רווח נקי של 27.1 מיליון שקל, לאחר שבשנה שקדמה לה הציגה רווח נקי של 13.9 מיליון שקל בלבד. פועלים אי.בי.אי, הנסחרת בשווי שוק של כ-225 מיליון שקל, נמצאת בשליטת בית ההשקעות אי.בי.אי ובנק הפועלים.

החברה מחזיקה ב-85% ממניות החברה הבת פועלים אי.בי.אי חיתום והנפקות, שעוסקת בתחומי החיתום, ההנפקות וההפצות של ניירות ערך למשקיעים בבורסת תל אביב. ב-15% הנותרים ממניות החברה הבת, שמרכזת את פעילות פועלים אי.בי.אי, מחזיקים בשלושה חלקים שווים מנכ"ל החברה הבורסאית ירון מוזס, ומנהלי החברה הבת, עופר גרינבאום (מנכ"ל) ושי נבו (משנה למנכ"ל). 

כל אחד מהשלושה זכה ב-2019 לשכר ברוטו והטבות נוספות בעלות של 1.4 מיליון שקל, למענק של 2 מיליון שקל בגין הרווח הנקי השנתי, וכן לתשלום מבוסס מניות בעלות של כ-300 אלף שקל. לפיכך, עלות השכר של כל אחד מהשלושה עמדה ב-2019 על כ-3.7 מיליון שקל (ובסך הכל כ-11 מיליון שקל), כשסכום זה אינו כולל דיבידנד של 1.175 מיליון שקל, שקיבל כל אחד מהשלושה בגין החזקתו ב-5% ממניות החברה הבת.

גרינבאום ונבו הגיעו לפועלים אי.בי.אי בשלהי 2017, לאחר עזיבת הצוות הניהולי של החברה, בראשות המנכ"ל ארז גולדשמידט, שפרש לטובת הקמת חברת חיתום חדשה, אוריון, יחד עם יועצי ההנפקות רפי ליפא וגל עמית. בתגובה מהירה לעזיבות, שגרמו בזמנו לקריסה של יותר מ-50% במניית החברה, ביצעה פועלים אי.בי.אי "מחטף" של בכירי לאומי פרטנרס חתמים, גרינבאום ונבו, שזכו לשדרוג משמעותי בתנאי העסקתם. מאז עלתה מניית החברה בכ-20% בתוך שנתיים וחצי (עלייה של 40% בשנה האחרונה).

עברה מהפסד לרווח ברבעון הרביעי

את הרבעון הרביעי של 2019 סיימה פועלים אי.בי.אי עם רווח נקי של 7.2 מיליון שקל, לעומת הפסד של 1.6 מיליון שקל שנרשם ברבעון המקביל ב-2018. על פי מדיניות הדיבידנד של החברה, היא הכריזה במקביל כי תחלק בחודש הבא את הסכום של 7.2 מיליון שקל לבעלי מניותיה. 

הרבעון הרביעי היווה המשך ישיר לשנה כולה, שבה נהנתה פועלים אי.בי.אי מגידול מהותי בהיקפי הפעילות, בזכות הגאות שנרשמה בשוק ההון המקומי והצלחת החברה לתרגמה להכנסות ולרווחים. ברבעון הרביעי צמחו הכנסות החברה מפעולות ב-236% ל-17.4 מיליון שקל, ואילו ב-2019 כולה צמחו ההכנסות מפעולות ב-29% ל-63.8 מיליון שקל.

נוסף על כך, רשמה החברה ב-2019 רווח של 7.2 מיליון שקל מהשקעות שנרכשו בזיקה לפעילות חיתום והפצה, וזאת לעומת הפסד של 3.9 מיליון שקל מפעילות זו ב-2018. עיקר הגידול ברווחים בתיק ניירות הערך של החברה נבע מעסקת הרכישה של מניות אפריקה נכסים (כיום אפי נכסים) מידי אפריקה ישראל תמורת כ-1.4 מיליארד שקל, ומכך שבמהלך הרבעון הרביעי של 2018 ספג תיק ההשקעות ירידה חדה כתוצאה מהנפילות שנרשמו אז בבורסה.

גיוסים של 40 מיליארד שקל ב-2019

בשנת 2019 הייתה פועלים אי.בי.אי מעורבת בניהול של כ-110 עסקאות של גיוסי הון לתאגידים, שבהן גויסו בסך הכל כ-40 מיליארד שקל, לעומת 88 עסקאות בשנת 2018, שבהן גויסו כ-35 מיליארד שקל. לדברי החברה, היא ניהלה ב-2019 שמונה עסקאות אקוויטי (הנפקת מניות או הפצת מניות) גדולות וחריגות יחסית, שההכנסות שנבעו מהן היוו כ-60% מסך הכנסותיה השנתיות. 

ב-2019 התחילו בשוק ההון המקומי להשתמש במנגנון של הצעה לא אחידה, המותיר בידי החתם והחברה המנפיקה שיקול דעת רחב יותר באשר לגופים שלהם יוקצו ניירות הערך בהנפקה ובאשר למחיר שבו הם יונפקו. השימוש במנגנון זה גבר לאחר תיקוני חקיקה, שצמצמו את הדרישה לקיומה של התחייבות חיתומית לרבע בלבד מהיקף ההנפקה. בשיטה זו בוצעו בשנה שעברה ההנפקות של ווסטדייל, פרשמרקט, הבורסה לניירות ערך בתל אביב, סולגרין, ג'נריישן, יוחננוף ומגוריט.

בשלב זה, נהוגה בהנפקות אלה עמלה גבוה יותר לחתם (בשל נטילת ההתחייבות החיתומית והחתימה על התשקיף), ועניין זה תרם מהותית גם לשיפור בהכנסותיה של פועלים אי.בי.אי.

נוסף על כך, ב-2019 היתה החברה מעורבת בניהול שש הנפקות אג"ח של חברות נדל"ן זרות, שבהן גויס סכום כולל של 1.3 מיליארד שקל, ושהניבו 5% מהכנסותיה השנתיות. הנפקות אלה, שכללו בתוכן את הצעת רכש החליפין של חברת מויניאן בסכום של 520 מיליון שקל, מניבות גם הן עמלות חיתום גבוהות יותר לחתמים.

שוק החיתום בישראל כולל כיום שמונה חתמים גדולים, שעמם נמנית גם פועלים אי.בי.אי, עוד חמישה-שישה חתמים בינוניים - והשאר קטנים יותר. ב-2019 הובילה פועלים אי.בי.אי, בין השאר, את הנפקות האג"ח של מויניאן, בנק הפועלים, ישראכרט, מקורות ומ.ל.ר.ן, וכן את הנפקות האקוויטי של ישראכרט, ג'נריישן קפיטל, אנלייט, או.פי.סי, אנרג'יאן, מגוריט, שב"א וחברות נוספות.