מח"ש | בלעדי

משרד המשפטים בודק את הטענות לאי-סדרים במח"ש בנוגע להעסקת חברות ללא מכרז

משרד המשפטים בודק את הטענות שנחשפו ב"גלובס", שלפיהן מח"ש העסיקה לאורך שנים שתי חברות שסיפקו לה שירותים של בדיקות פוליגרף, תוך לכאורה מעקף של חוק חובת מכרזים והעדפת ספקים • חשש כי גורמים במח"ש היו מצויים בניגוד עניינים מול אחד מספקי הפוליגרף

המחלקה לחקירות שוטרים. משרד המשפטים בודק את הטענות לאי-סדרים / צילום: רפי קוץ
המחלקה לחקירות שוטרים. משרד המשפטים בודק את הטענות לאי-סדרים / צילום: רפי קוץ

משרד המשפטים החל לבדוק את הטענות לאי-סדרים לכאורה בעבודת המחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש) שנחשפו ב"גלובס". במשרד המשפטים החלה בדיקה של הפרשייה שנחשפה ב"גלובס" ב-30 בדצמבר 2019, ולפיה מח"ש העסיקה לאורך העשור האחרון שתי חברות שסיפקו לה שירותים של בדיקות פוליגרף, תוך לכאורה מעקף של חוק חובת מכרזים, העדפת ספקים והעברת תשלומים שלא בהתאם לחוק.

המידע אודות אי-הסדרים לכאורה במח"ש התקבל בעקבות פניות של תנועת "הצלחה" שבדקה הליכי מכרז של הארגון. על בסיס המידע שהתקבל בעקבות הפניות הללו, חשף "גלובס" כי בעשור האחרון, משנת 2010, ולצורך ביצוע בדיקות פוליגרף שהיא מבצעת במסגרת חקירותיה לחשודים עדים, שכרה מח"ש את שירותיהן של שתי חברות שמבצעות בדיקות פוליגרף: "ש. ברוק", חברה בבעלות שלמה ברוק, ו"פוליגרף שגיא" שבבעלות נתי שגיא.

"ש. ברוק בע"מ" סיפקה למח"ש שירותי בדיקות פוליגרף בשנים 2016-2010 והחל ממרץ 2018, ואילו "מכון פוליגרף שגיא" נשכר למתן שירותים למח"ש בתקופת הביניים, בין השנים 2016-2018. לפי המידע שנחשף ב"גלובס", בתקופת ההתקשרות שולמו לברוק כ-400 אלף שקל, לתקופה של חמש שנים, ולשגיא כ-461 אלף שקלים לתקופה בת שנתיים.

עד כאן הכול טוב ויפה. אלא שבדיקת האופן שבו נשכרו שירותי שתי חברות הפוליגרף והעסקתן בידי מח"ש במשך כעשור, העלתה חשש שהדברים נעשו שלא בהתאם לדין ולכאורה תוך שימוש ב"תרגילים" שנועדו לעקוף את הוראות החוק. הבדיקה העלתה, בין היתר, כי מח"ש שכרה את שירותי שתי החברות ללא מכרז פומבי, אך גם ללא קבלת פטור ממכרז מהגופים הרלוונטיים. יתר על כן, עלה חשש כי כדי להתחמק מהצורך לבקש פטור מחובת המכרז, יצרה מח"ש מנגנון של תשלומים רטרואקטיביים (תשלומים "בדיעבד") לשתי החברות.

אף שמח"ש היא גוף ציבורי שכפוף לחוק המכרזים, רק ב-2018 פרסמה לראשונה מח"ש מכרז פומבי לקבלת שירותים של בדיקות פוליגרף. ומי זכה לאחרונה במכרז? חברת "ש. ברוק", אותה חברה שעמה נעשו התקשרויות בשנים שקדמו למכרז.

מיקום זהה

בתוך כך, הגיעו לידי "גלובס" פרטים נוספים אודות ההתקשרויות של מח"ש עם החברות של ברוק ושל שגיא. אותן שתי חברות בדיקת פוליגרף בודדות שעמן התקשרה מח"ש במשך עשור ללא מכרז מסודר. למשל, התברר ל"גלובס" כי משרדיהם של ברוק ושגיא סמוכים מאוד זה לזה. ברוק ושגיא פועלים, או לפחות פעלו עד לאחרונה, שניהם מקומה 17 במגדלי פז ברחוב שוהם 5 ברמת גן.

עוד על הקשר האמיץ בין שני ספקי השירותים של מח"ש ניתן למצוא מבדיקת פוליגרף שנערכה ב-2017, לבקשת מח"ש. הבדיקה נערכה מטעם מכון הפוליגרף של שגיא לבקשת מח"ש. אולם שם הבודק הוא לא אחר מאשר שלמה ברוק. מדובר במידע שמעלה חשש שמא ברוק המשיך לעבוד עם מח"ש, באמצעות המכון של שגיא.

תלונות אנונימיות

ולבסוף, מידע שהגיע לידיעת תנועת "הצלחה" ו"גלובס" מעלה חשש שמא גורמים במח"ש בתקופה הרלוונטית היו מצויים בניגוד עניינים מול ברוק. מהמידע שבידי "גלובס" עולה כי ב-2015 התקבלו במשטרה תלונות אנונימיות נגד אישה המקורבת לברוק, שהייתה קצינה בכירה במשטרה. בתלונות נטען כי הקצינה והמזכירה שלה נעדרות מהעבודה, אך מדווחות באופן כוזב על נוכחות בפועל באמצעות מילוי טופס ידני (ולא מחתימות כרטיס עובד).

בינואר 2016 הורתה ראש אגף משאבי אנוש במשטרה על בדיקת התלונה על-ידי קצין ביחידת להב 433. הקצין בדק את הנושא, וב-6 במרץ 2016 העביר דוח מפורט המעלה חשד לפלילים ביחס לקצינה ולמזכירתה. לכאורה, במצב דברים כזה המשטרה מחויבת להעביר את התיק למח"ש. אולם, הדבר לא קרה. כעבור זמן קצר הודיעה הקצינה המקורבת לברוק על התפטרות מתפקידה.

במאי 2016 נפתחה חקירת מח"ש בעניינה של הקצינה, אך התיק הוחזר למשטרה להמשיך טיפול משמעתי בספטמבר 2016. הואיל ושוטר שפרש מוסיף להיות נתון לדין המשמעתי רק למשך תקופה של 180 יום ממועד סיום שירותו, באותה עת כבר הייתה הקצינה פטורה מדין משמעתי.

כיצד הקצינה "ידעה" לפרוש מהמשטרה בסמוך לאחר העברת הדוח אודות התנהלותה למח"ש, תוך ויתור על חופשת הפרישה שלה? מדוע היא לא נחקרה במשטרה למרות ממצאי הקצין הבודק בעניינה? את התשובות אין לנו, אולם נזכיר ששלמה ברוק הפסיק לספק שירותי בדיקות פוליגרף למח"ש במאי 2016, בסמוך למועד פתיחת החקירה במח"ש נגד מזכירתה של הקצינה. לאחרונה ברוק חזר לתת את השירותים למח"ש בעקבות זכייתו במכרז. 

מח"ש: "פועלים בתיאום מלא עם משרד המשפטים"

ממח"ש נמסר בתגובה: "מח"ש כמו כל יחידות משרד המשפטים פועלת בתיאום מלא עם הגורמים המוסמכים במשרד המשפטים בכל הנוגע להתקשרויות ותשלומים לספקים, תוך התחשבות בשיקולי ובצרכי היחידה. בהתאם לכך, הנהלת מח"ש גם היא אינה עוסקת בהתקשרות עם ספקים חיצוניים, וכל ההחלטות בעניין מתקבלות אך ורק על סמך הנחיות ואישורים של הגורמים המוסמכים במשרד המשפטים".

עוד נמסר ממח"ש כי "לגבי הטענות לניגוד עניינים מול חברת "ש. ברוק", הרי שהתלונה בנוגע לקצינה (המקורבת לברוק) לא הועברה למח"ש אלא נבדקה במשטרה, וממצאיה הובילו לסגירת התלונה. הדבר נודע למח"ש לאחר שהסתיימה בדיקה זו, ועל כן מח"ש לא נדרשה ואף לא הייתה המוסמכת לטפל בעניין. התלונה שהועברה למח"ש הייתה בעניינה של המזכירה - ובסיום החקירה הוחלט על העמדת המזכירה לדין משמעתי. על כן הטענות בדבר העברת התיק בחלוף המועד שבו ניתן להעמיד לדין משמעתי אינן רלוונטיות כלל".

בנוגע לטענה שלפיה שני משרדי הפוליגרף עובדים באותו בניין, באותה קומה וחולקים אותו משרד ברמת גן מסרה מח"ש כי: "ככל הידוע לנו ועפ"י הנתונים שהוצגו לנו על-ידם מדובר בשני ספקים שונים. לא מוכר לנו קשר כלשהו בין שני המשרדים".

עוד מסרה מח"ש כי "לא היה שום קשר אישי בין שלמה ברוק לבין ראש מח"ש לשעבר וסגנו - הקשר נוצר ונשאר במסגרת תפקידו כבודק פוליגרף במח"ש. בהסכם מול הבודק שנבחר לעבוד עם מח"ש נכלל סעיף, שלפיו הוא מחויב לתת מענה ליחידה 24 שעות ביממה במשך כל השבוע; ובהיעדרו - מוטלת החובה על הספק למצוא בודק מטעמו לביצוע הבדיקה (באחד המקרים הבוחן המחליף היה ברוק, במקרים אחרים חוקרים ממשרדים אחרים ביצעו את הבדיקות). יתר על כן, כפי שעולה בפניה, משרדו של שגיא ביצע בדיקות פוליגרף רבות מאוד עבור מח"ש. העובדה שרק באחד המקרים הבודק המחליף היה ברוק, מלמדת על כך שהמסקנה בדבר קשר בין משרדיהם של ברוק ושגיא, על פניו נראית לא מבוססת".

שלמה ברוק, הבעלים של חברת "ש. ברוק", מסר בתגובה: "אני נותן שירותים מקצועיים למח"ש ולגופים ממלכתיים אחרים. בחירתם בי נעשתה על בסיס הידע והכישורים המקצועיים שלי בשילוב עלות השירות. להדגיש כי הזמנת העבודה והתשלום המתקבלים ממשרדי הממשלה הרלוונטיים שלהם אני נותן שירות, מתקבלים כנגד חשבונית ותשלום מס כחוק. למיטב ידיעתי, מח"ש כמו גופים ממלכתיים אחרים שלהם אני נותן שירות, הם גופים מבוקרים המתנהלים לפי חוק".

צרו איתנו קשר *5988