"חשש ממשי כי לחברה לא יהיו די מקורות לפרוע את חובותיה": אי.די.בי דורשת מאלשטיין פירעון חוב של 40 מיליון שקל

חברת ההחזקות מתקדמת בצעדי ענק להסדר חוב נוסף, כאשר יש לה שלוש סדרות אג"ח בהיקף מצרפי המתקרב לכ-2 מיליארד שקל, הנסחרות בטווח תשואות של כ-135%-55% • ועדת הביקורת של אי.די.בי: "החברה מצויה במה שמכונה סביבת חדלות פירעון"

אדוארדו אלשטיין / צילום: איל יצהר
אדוארדו אלשטיין / צילום: איל יצהר

אי.די.בי פתוח מתקדמת לקראת הסדר חוב נוסף: הידרדרות מצב השווקים בעקבות בהלת הקורונה מובילה את הקבוצה שבשליטת אדוארדו אלשטיין לעדכן על "חשש ממשי כי לחברה לא יהיו די מקורות לפרוע את חובותיה". בשל כך, ועדת הביקורת של החברה הודיעה לאלשטיין על החלטה להפעיל זכות לקבלת תשלום ממנו, בהתאם לתנאי אג"ח שהנפיק לאי.די.בי, באמצעות חברת דולפין הפרטית שלו במועד רכישת החברה הבת דסק"ש  בידי דולפין. 

מדובר, לפי העדכון, ב"מימוש הזכות לאקסלרציה" וב"קריאה לכסף של 40 מיליון שקל מתוך החוב הנוכחי המתואם". זאת, כך מוסבר בדיווח, "כדי שיהיו בחברה די אמצעים נזילים זמינים על מנת לפרוע את תשלומי החוב הקרובים לנושים המובטחים, כאשר צורכי הנזילות המיידיים של החברה עומדים על כ-40 מיליון שקל". אלה כוללים, לפי העדכון, החזר הלוואה של כ-18 מיליון שקל שמועד פירעונה בימים הקרובים, תשלום של כ-11 מיליון שקל למחזיקי האג"ח בסוף חודש מרץ וכריית מזומנים של לפחות 10 מיליון שקל בקופת החברה, כמתחייב ממצבה. לאי.די.בי שלוש סדרות אג"ח בהיקף מצרפי המתקרב לכ-2 מיליארד שקל, הנסחרות בטווח תשואות של כ-135%-55%.

עדכון זה, לפי אי.די.בי, מתפרסם כעת "בהמשך להתפתחויות בשוק המשפיעות על מצב החברה, וכן בעקבות התפתחויות עסקיות נוספות המשפיעות על תחזיות תזרים המזומנים של החברה מהשבועות האחרונים". זאת, כשעל פי ועדה הביקורת "החברה מצויה ב'סביבת חדלות פירעון'".

עוד הדגישו בוועדה בעניין התשלום הנדרש מאלשטיין - שכבר השקיע באי.די.בי כ-3 מיליארד שקל מאז רכש את השליטה בה - כי "האמור אינו ממצה את זכויות החברה לקבלת כספים נוספים מכוח זכותה לאקסלרציה בתשלום כאמור. החברה שומרת על מלוא זכויותיה בנושא, לרבות הזכות לבקש בהתאם לצורכי החברה בכל עת כספים נוספים".

אי.די.בי אינה מחזיקה באופן ישיר במניות השליטה בדסק"ש, לאחר שמכרה אותן בשנת 2017 לחברת דולפין של אלשטיין תמורת כ-1.7 מיליארד שקל, וזאת במטרה לעקוף את דרישות חוק הריכוזיות. המכירה בוצעה כנגד אג"ח שקיבלה אי.די.בי מדולפין, כך שתמורת המכירה למעשה טרם שולמה, ולפי תנאי האג"ח יכולה אי.די.בי לדרוש פירעון מוקדם של עד 15% מההלוואה, במקרה שאין ברשותה אמצעים לפרוע את התחייבויותיה הפיננסיות.

דרישות לפירעון מצד החברה הבת ובקשר עם כלל ביטוח

עוד ניצלה אי.די.בי את הדיווח כדי לעדכן על דרישות לפירעון מיידי ולהשלמת סכומי פיקדונות משועבדים, בקשר לפעילויותיה. במסגרת זו, בעקבות השפעת התפשטות וירוס הקורונה על פעילותה של חברת ישראייר, בה היא מחזיקה באמצעות אי.די.בי תיירות, החברה הבת החליטה לדרוש פירעון מיידי של 3 מיליון דולר מהלוואה של כ-5 מיליון דולר שהעניקה בעבר לבעלת השליטה, בהתאם למנגנון שנקבע בחוזה ההלוואה. פירעון זה נדרש להתבצע "בטווח זמן של עד 7 ימים".

עוד בהשפעת הקורונה, ירידת שווייה של מניית כלל ביטוח  הובילה להחלטת הבנקים המממנים לדרוש מאי.די.בי השלמה של כ-32 מיליון שקל לפיקדונות משועבדים, בהתאם לתנאי עסקאות החלף שביצעה במניות כלל ביטוח, ובקשר לערבויות שהעמידה חברת דולפין של אלשטיין לגורמים המממנים, שאיפשרו את ביצוע עסקאות אלה.

דרישת הבנקים מגיעה לאחר שמוקדם יותר החודש עדכנה אי.די.בי על הפקדת ערבויות נוספות שביצעה דולפין "בהתאם להתחייבויות בעסקאות החלף למניות כלל". 

באי.די.בי ציינו כי "החברה בוחנת את כל המפורט לעיל, ובתיאום עם הנאמנים לסדרות איגרות החוב (ט', י"ד, ט"ו) של החברה, יזומנו אסיפות מחזיקים שבהן יימסרו עדכונים על ידי הנהלת החברה".

אי.די.בי פתוח מתמודדת עם מצב פיננסי מאתגר כבר תקופה ארוכה, ועומדת בפני סיכון להצמדת הערת "עסק חי" לדוחותיה הכספיים לסיכום שנת 2019, הצפויים להתפרסם עד סוף החודש.

בדוחותיה הכספיים האחרונים שפורסמו בסוף חודש נובמבר, לרבעון השלישי של 2019, רואי החשבון שלה הפנו את תשומת לב המשקיעים למצבה הכספי, לתחזיות ותוכניות החברה, וליכולת פירעון יתרת חובותיה החל משנת 2022, התלויה בין היתר "בגורמים אשר אינם בשליטתה, ובעיקר בשוויה הכלכלי של האג"ח מדולפין  ומתזרימי המזומנים שינבעו ממנה".

יומן קורונה:
ניוזלטר יומי על כל מה שצריך לדעת
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988