רווחי שיא לדיסקונט ב-2019; המנכ"ל מתריע: "ניכר שמשבר הקורונה כבר נותן את אותותיו"

בשורה התחתונה רשם הבנק אשתקד רווחים שעמדו על 1.7 מיליארד שקל, גידול של יותר מ-13% ביחס לרווח של כ-1.5 מיליארד שקל שרשם ב-2018

אורי לוין, מנכ"ל קבוצת דיסקונט / צילום: רמי זרניגר, יח"צ
אורי לוין, מנכ"ל קבוצת דיסקונט / צילום: רמי זרניגר, יח"צ

בנק דיסקונט  רושם בשנים האחרונות צמיחה מואצת לאחר שנים של דעיכה יחסית למתחרים. המגמה האמורה נמשכה גם ב-2019, שבחלקה האחרון הוחלפה המנכ"לית לילך אשר-טופילסקי באורי לוין. עתה לוין הוא שמצעיד את הבנק עם תיק אשראי גדול מבעבר, ועם רווחיות גבוהה יחסית לעצמו, לתוך משבר הקורונה שמאיים להשפיע גם על המערכת הבנקאית בכללותה עם ריבוי אנשים ועסקים שנקלעו לקשיי נזילות.

מבחינת מנכ"ל הבנק לוין, היום היה אמור להתמקד בתוצאות החזקות של הבנק עם השיפור הרוחבי בפעילותו, אבל, כפי שעולה גם מדברים שמסר יו"ר הבנק שאול קוברינסקי, הדגש הוא על מה שקורה בימים אלה ושיקרה בחודשים הקרובים. כך, המנכ"ל לוין מסר כי משבר הקורונה "מטלטל את הכלכלה העולמית ואת המשק הישראלי", וש"קשה עדיין להעריך את השפעתו על המערכת הבנקאית הישראלית ובכלל זה על הקבוצה, אך ניכר כי המשבר כבר נותן את אותותיו".

לדברי לוין "על אף החששות ואי הוודאות, נדגיש כי אנו ערוכים היטב למשבר מסוג זה - דיסקונט כיום חזק מאי פעם, יעיל מאי פעם ומציג מאזן איתן עם פוטנציאל משמעותי להמשך הצמיחה. נמשיך לעמוד לצד לקוחותינו ולתמוך בפעילותם הכלכלית גם בתקופה מורכבת זו".

גם היו"ר קוברינסקי התייחס לאתגר הקורונה תוך שכלל גם מסר מרגיע במידה מסוימת: "ערב התפרצות נגיף הקורונה הפגין המשק הישראלי חוזקה, מה שמפחית מרמת הפגיעה הפוטנציאלית במקרה של החרפה. עם זאת, המשבר, אשר בשלב זה קיים קושי להעריך את משכו ואת עומק השלכותיו, מתרחש במקביל לניסיונות להקים בישראל ממשלה, ובשעה שהמשק מתנהל בהעדר תקציב מאושר, עובדה שמגבילה את היכולת לתמוך במשק באמצעות מדיניות ממשלתית מרחיבה".

ואכן, בנק דיסקונט נכנס מחוזק למשבר, עם רווחי שיא עבורו כשהציג תשואה להון של 9.4%, עם שיפור ביחס היעילות שבוחן את ההוצאות התפעוליות ביחס להכנסות, עם הון עצמי גבוה ועם יחס הון עצמי רובד 1 של 10.31%. בד-בבד הדוחות הכספיים הודיע דיסקונט על חלוקה של דיבידנד בהיקף 48.8 מיליון שקל, המהווה 15% מהרווח ברבעון הרביעי של 2019.

בשורה התחתונה דיסקונט רשם ב-2019 רווחי שיא שעמדו על 1.7 מיליארד שקל, גידול של יותר מ-13% ביחס לרווח של כ-1.5 מיליארד שקל שרשם ב-2018. מדובר בבנק צומח מאוד, שהיקף האשראי לציבור שלו צמח בשנה החולפת בכ-9.5% לסך של יותר מ-180 מיליארד שקל. מציאות זו מביאה, כצפוי, לעלייה בהוצאות בגין הפסדי אשראי כששיעורם מהיתרה הממוצעת של האשראי לציבור גדלה מ-0.34% ב-2018 ל-0.4% ב-2019.

הצמיחה באה לידי ביטוי בגידול בהכנסות הבנק, הודות לגידול בהכנסות ריבית וגידול בהכנסות מעמלות ובהכנסות אחרות. מנגד, הוצאות השכר ונלוות קטנו ב-2019 ב-1.2% כשיחס היעילות השתפר כאמור מ-68.2% ב-2018 ל-65.2% ב-2019.

לבנק כמה חברות בנות משמעותיות, שמהוות חלק מרכזי מפעילותו ושחלקן "רק" בשליטתו ולא בבעלות מלאה. מדובר במרכנתיל דיסקונט שהציג רווח של 305 מיליון שקל בשנת 2019 לעומת 239 מיליון שקל בשנת 2018 (גידול של כ-28%), בחברת כרטיסי האשראי כאל שהציגה רווח של 201 מיליון שקל בשנת 2019 לעומת 157 מיליון שקל בשנת 2018 (גם גידול של כ-28%), בנק דיסקונט ניו יורק שהציג רווח של 100 מיליון דולר בשנת 2019 לעומת 96 מיליון דולר בשנת 2018 (גידול של כ-4%), ודיסקונט קפיטל שהציגה רווח של 78.2 מיליון שקל בשנת 2019 לעומת 71.4 מיליון שקל בשנת 2018 (גידול בשיעור של 9.5%).

צרו איתנו קשר *5988