"עלייה בסיכון האשראי של ענף הביטוח שידווח על הפסד משמעותי"

כך אומרים כלכלני מידרוג בסקירה על ענף הביטוח בצל השלכות וירוס הקורונה • "יחד עם זאת אנו עדיין מעריכים כי חברות אלה הינן בעלות קיבולת ספיגת ההפסדים הולמת, סיכון נזילות נמוך מאוד ומח"מ התחייבויות ארוך"

הבורסה בתל אביב נצבעת באדום בצל הקורונה / צילום: טלי בוגדנובסקי , גלובס
הבורסה בתל אביב נצבעת באדום בצל הקורונה / צילום: טלי בוגדנובסקי , גלובס

"התפרצות נגיף הקורונה מעלה את סיכון האשראי בענף הביטוח המקומי". כך אומר אבי בן נון, סמנכ"ל במידרוג, מנהל פעילות הדירוג וראש תחום מוסדות פיננסיים, בסקירה שהוציא על ענף הביטוח המקומי בימים אלה, וכפי שכבר בא לידי ביטוי במניות של חברות הביטוח המקומיות זה זמן, עם ירידות חדות בשווי החברות. למעשה, התפיסה הרווחת בשוק מזה זמן היא שחברות הביטוח תצגנה תוצאות חלשות במיוחד לרבעון הראשון השנה, בעיקר בשל ירידה עזה בשוקי ההון שתפגע ברווחי ההשקעות שלהן, ובעיקר באלה של החברות הגדולות בתחום ושמתמחות בתחום הפנסיוני.

בסקירה של מידרוג נכתב כי "חברות הביטוח חשופות להתפרצות נגיף הקורונה באופן ישיר דרך קפיצה פוטנציאלית בשכיחות התביעות, פגיעה במערכי השיווק וההפצה ובפוטנציאל הצמיחה. השפעה מסדר שני ועוצמתית יותר על היקף ההכנסות והרווח לפחות בטווח המיידי הינה דרך הירידות החדות ובריחת הנזילות בשוקי ההון" תוך שהם מוסיפים כי "בשל החשיפה הגבוהה של ענף הביטוח המקומי לשוק ההון, הוא הושפע לשלילה מהירידות בשווקים בכמה מנגנוני תמסורת, במקביל להמשך ירידת עקום הריבית מאז תחילת שנת 2019".

עוד מפרטים בחברת דירוגי החוב כי "הסביבה העסקית הנוכחית מהווה תרחיש קיצון לענף הביטוח ולוחצת על סיכון האשראי של החברות בענף". על כן, הם צופים, כי "ענף הביטוח ידווח על הפסדים משמעותיים ברבעון ראשון 2020, וככל והמשבר ימשך לתוך הרבעון השני ויפגע בכלכלה הריאלית, אנו מעריכים כי נראה פגיעה גם ברווחיות החיתומית. כנגזר צפויה שחיקה בהון העצמי, ביחס כושר הפירעון בטווח הזמן הקצר ובגמישות הפיננסית".

"מנגד", אומרים במידרוג, "יש לציין כי החברות צפויות להמשיך לשמור על פער מספק מהדרישה הרגולטורית בתקופת הפריסה וההקלות הרגולטוריות המתוכננות עשויות לרכך את הפגיעה. אנו מעריכים שההשפעה לא תהיה אחידה ותשפיע בעיקר על מבטחים עם עתודות ביטוחי חיים וסיעוד ארוכות טווח, שחשופים במידה מהותית יותר לשוקי ההון, פערי מח"מ והשפעות הריבית לעומת אלה בעלי פיזור עסקים רחב יותר ומוטה לביטוח הכללי".

בכל אופן, לדברי כלכלני חברת הדירוג, כמו גם הקונצנזוס בשוק הביטוח ומחוצה לו, "רווחיות החברות צפויה להיפגע באופן ישיר מירידת רווחי ההשקעה בגין התשואות בתיקי הנוסטרו והן באופן עקיף דרך דמי הניהול של מוצרי החסכון (ביטוחי מנהלים, פנסיה וגמל), כאשר ההשפעה הנגזרת הגבוהה ביותר תהיה דרך אי גבייה של דמי ניהול משתנים בתקופה הקרובה, העשויים לשחוק במידה מהותית את ההון העצמי של החברות".

לצד זאת הם מעריכים כי לפי שעה "ההשפעה החיתומית של התפרצות הנגיף תהיה מוגבלת ולא תגרום להפסדים משמעותיים", כאשר "שיעורי התמותה והתחלואה יצטרכו לעלות בצורה משמעותית על מנת לגרום לעלייה בתביעות ביטוחי החיים והבריאות כאשר שאר הפעילויות הביטוחיות יושפעו בצורה נמוכה יותר וכתלות בסביבת המאקרו". עם זאת, "להאטה הכלכלית הצפויה תהיה השפעה שלילית על היקפי העסקים והפרמיות של המבטחים בעיקר במוצרי שאינם מנדטוריים (כלומר, ביטוחי רכב חובה, פנסיה חובה וביטוחים מקצועיים שהינם חובה, ר"ש), היות והם מתואמים במידה רבה עם צמיחת התמ"ג". עם זאת, בהקשר זה נדגיש כי תחום הפנסיה עלול לחוות שינויים עם התמשכות ההשבתה ועם הוצאה גוברת של עובדים לחל"ת או אף פיטורים.

כך או כך, בשל ההשפעות השליליות של הקורונה, במידרוג מבחינים בגידול בסיכון האשראי של חברות הביטוח כאמור, "אך יחד עם זאת אנו עדיין מעריכים כי חברות אלה הינן בעלות קיבולת ספיגת ההפסדים הולמת, סיכון נזילות נמוך מאוד ומח"מ התחייבויות ארוך המאפשר גמישות ניהולית גבוהה יחסית להתמודדות עם אירועי קיצון".

יומן קורונה:
ניוזלטר יומי על כל מה שצריך לדעת
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988