תע"א מדווחת על מכירות שיא ב-2019 ועל חוסר ודאות ב-2020

הכנסות החברה ינקו ב-12% והסתכמו ב-4.1 מיליארד דולר • עד כה משבר הקורונה לא הביא לביטולי חוזים, אך המשך קיומן של המגבלות בארץ ובחו"ל עלול להביא לפגיעה עתידית בתעשייה האווירית

הראל לוקר, יו"ר התעשייה האוירית / צילום: איל יצהר, גלובס
הראל לוקר, יו"ר התעשייה האוירית / צילום: איל יצהר, גלובס

התעשייה האווירית מזהירה כי התמשכות המגבלות על הפעילות בישראל ובחו"ל בשל משבר הקורונה עלול לפגוע בפעילותה העסקית בשנה הקרובה. החברה שפרסמה היום את דוחותיה השנתיים מדווחת על שיא במכירות בשנת 2019 שהסתכמו בכ-4.1 מיליארד דולר גידול של כ-12% בהשוואה למכירות ב-2018. הגידול משקף עלייה בהכנסות בכל חטיבות החברה.

הרווח התפעולי של שנת 2019 הסתכם בסך של כ-121 מיליון דולר (כ-2.9% מהמכירות) בהשוואה לרווח תפעולי בסך של כ-12 מיליון דולר (כ-0.3% מהמכירות) בתקופה המקבילה אשתקד. בתעשייה האווירית מסבירים את הגידול ברווח התפעולי בעלייה ברווח הגולמי ומקיטון בהוצאות הנהלה וכלליות ומכירה ושיווק שקוזזו בחלקן על ידי עלייה בהוצאות המחקר והפיתוח. פעילות המחקר והפיתוח (עצמי ומוזמן) בשנת 2019 הסתכמה בכ-909 מיליון דולר לעומת כ-813 מיליון דולר  בתקופה המקבילה- גידול של כ-12%.

יו"ר דירקטוריון התעשייה האווירית הראל לוקר אמר כי "המהפך העסקי שעוברת החברה בשנים האחרונות נותן פירותיו בתוך תקופה קצרה כפי שניכר בתוצאות הכספיות של 2019. היכולות הטכנולוגיות, המימוש הקפדני והמדויק של האסטרטגיה החדשה בידי ההנהלה, השינויים הארגוניים הנרחבים שבוצעו בחברה, ההתייעלות והמיקוד העסקי, ומעל לכל התגייסות ההון האנושי האיכותי והמסור של החברה לטובת השינוי, הובילו להישגים של שנת 2019 ולמפנה העסקי של החברה".

בהתייחסו למשבר הקורונה אמר לוקר כי "האירועים בעולם אף מציבים בפנינו הזדמנויות עסקיות לצמיחה אנאורגנית במגזר הביטחוני טכנולוגי. המשך ההקפדה על ביצוע התוכנית האסטרטגית והשינויים המתרחשים בחברה יביאו אותנו למימוש מלוא הפוטנציאל העסקי העצום של החברה".

מנכ"ל התעשייה האווירית נמרוד שפר אמר כי "שנת 2019 הייתה שנת מבחן ראשונה למימוש האסטרטגיה העסקית החדשה של החברה והתוצאות הטובות משקפות עבודה מאומצת של כלל עובדי התעשייה האווירית ומנהליה. השיא בהכנסות אליו הגיעה החברה, הרווח הנקי הגדול מאז שנת 2010, יחד עם הגידול ביתר הפרמטרים, משקפים מיקוד עסקי והתייעלות תפעולית רוחבית". שפר אמר כי "האתגרים העומדים בפני המשק הישראלי והעולמי בתקופה זו מורכבים ולא ניתן עדיין להעריך את היקפם באופן ודאי". אך ציין כי "לאורך שנות פעילותה וגם בשנת 2019 התעשייה האווירית הוכיחה, פעם אחר פעם, כי אין אתגר שהחברה אינה יכולה לו, רוח זו תעמוד לצידנו גם באתגרים שאנו חווים כעת לטובת ביטחון מדינת ישראל וכלכלתה".

צמצום בהיקף הפעילות בשל הקורונה

מדיווחי החברה עולה כי משבר הקורונה לא פגע עד כה בהתקשרויותיה אולם המשך קיומן של המגבלות בארץ ובחו"ל עלול להביא לפגיעה עתידית בביצוע התקשרויות ובעמידתה ביעדי ההתקשרויות לשנה הקרובה. "לאור אי הודאות השוררת ביחס להתמשכות והתפשטות המגיפה וההשלכות הנובעות מכך, אין החברה יכולה להעריך באופן ודאי את ההשפעה שלה על עסקיה, תזרימי המזומנים שלה ותוצאותיה הכספיות, בטווח הבינוני והארוך", נאמר בהודעת החברה.

עקב התפשטות נגיף הקורונה, צמצמו בתעשייה האווירת את היקף הפעילות החל מה-18 למרץ לאור הנחיות משרדי הממשלה לציבור. במסגרת צמצום הפעילות הוחלט להתמקד בפרויקטים בעלי חשיבות גבוהה ובעלי מאפיינים של דחיפות. בהודעת החברה נמסר כי "החברה ממשיכה לפעול באופן הדוק עם לקוחותיה הקיימים והפוטנציאליים, עם ספקיה וכן עם גורמים בממשלה, למצוא פתרונות לשיבושים בפעילותה השוטפת במטרה לאפשר את המשך התנהלותם התקינה של הפרויקטים של החברה ואת המשך פעולות השיווק של החברה". כמו כן הוסיפו בתעשייה האווירית כי "החברה נערכת לתרחישים שונים ונוקטת בפעולות שונות שמטרתן לצמצם ככל שניתן את השפעת המגיפה על החברה ואת הפגיעה האפשרית בתוצאותיה הכספיות, לרבות פיקוח ומעקב אחר וצמצום של הוצאותיה, במטרה להתאים את היקפן לשינויים שעלולים להיות בהיקפי פעילותה".

בתעשייה האווירית ציינו כי נכון למועד זה, לא ידוע על ביטול של חוזים או על עיכובים משמעותיים באספקה של חומרי גלם או בביצוע אבני דרך על ידה.

צרו איתנו קשר *5988