בנק ישראל פרסם הקלות בדרישות המשכנתה מהציבור שנמצא בחל"ת

זאת על רקע הירידה בהכנסת משקי הבית הללו • כמו כן פורסמה הקלה בנוהלי לקיחת הלוואה לכל מטרה בביטחון דירה, שתאפשר לבנקים להוריד את הריביות

המפקחת על הבנקים ד"ר חדוה בר ונגיד בנק ישראל פרופ' אמיר ירון / צילום: רפי קוץ, גלובס
המפקחת על הבנקים ד"ר חדוה בר ונגיד בנק ישראל פרופ' אמיר ירון / צילום: רפי קוץ, גלובס

הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל הודיע על שתי הקלות רגולטוריות נוספות, שמטרתן לסייע ללווים בעת המשבר. הראשונה כוללת את ציבור העובדים שיצאו לחל"ת, והשנייה מגדילות את יכולתם של משקי בית לקחת הלוואות לכל מטרה במשכון דירתם.

ההקלה הראשונה מיועדת לעובדים שהוצאו לחופשה ללא תשלום (חל"ת), ואשר הכנסתם פחתה. עד היום שיעור ההחזר של המשכנתה מההכנסה (PTI), הוגבל ל-50% מההכנסה הכוללת של משק הבית. בימים אלה המגבלה הזו עלולה להוות חסם לקבלת משכנתה, ובמקרים מסוימים חסם לעמידה בהתחייבויות הקיימות לרכישת הדירה.

לפיכך, נקבע בהוראת השעה, כי הבנקים רשאים להעמיד לרוכשי הדירות משכנתה בהתבסס על הכנסתם טרם היציאה לחל"ת ובהתקיים מספר תנאים: שהחריגה ממגבלת שיעור ההחזר נובעת מירידה בהכנסת הלווה ערב החל"ת, או ירידה למשרה חלקית של הלווה בשל משבר הקורונה; שלהערכת הבנק הלווה צפוי לחזור לעבודתו בחלוף משבר הקורונה; וששיעור ההחזר מההכנסה של הלווה לאחר היציאה לחל"ת לא עולה על 70%.

לצורך הקצאת ההון בגין הלוואה לדיור, רשאי הבנק לחשב את "שיעור ההחזר מההכנסה" על בסיס הכנסות הלווה טרום היציאה לחל"ת. האמור מונע עליה בדרישת ההון בגין משכנתאות כאמור ובכך עשוי למנוע העלאת ריבית ללווים אלו.

ההקלה השנייה נוגעת למי שמעוניינים להלוות כסף מהבנק בצורה של הלוואה לכל מטרה באמצעות מישכון הנכס. לאורך השנים דרש הפיקוח על הבנקים הקצאת הון מוגברת מצד הבנקים, שלא תוחל בימים אלה. זה יקל בדרישת בדרישת ההון מהבנק בגין הלוואות לדיור, ובהתאמה גם אמור להפחית את הריבית בגינן.

"השפעת צעד זה צפויה להשפיע גם על הלוואות לכל מטרה, בביטחון דירה, שהפיקוח התיר כחלק מהוראת השעה שפורסמה ב-15 למרץ 2020, להגדילן, כדי לאפשר לציבור אשראי בריביות נמוכות יחסית", נמסר מדוברות בנק ישראל.

אבי אבגיל, יו"ר התאחדות יועצי המשכנתאות, הגיב כי "ההנחיות החדשות של בנק ישראל, מעניקות פתרון לנוטלי משכנתאות הנמצאים בחל"ת ולבנקים כלים להתמודד עם התופעה. זה עדיין לא מספק, וניתן לבצע צעדים נוספים שיקלו על לווי המשכנתאות, ובין היתר, דחיית המשכנתא לתקופה של עד חצי שנה ולא עד 3 חודשים כפי שנקבע עד כה, וכן שמירה על הצעת הריבית ל-24 ימים מיום קבלת מסמכים. בנוסף, הבנקים חייבים כמו שאר המשק להכיר במגבלות המציאות הנוכחית ולאפשר חתימה דיגיטלית על מסמכי המשכנתא ללא הגעה לסניף".

צרו איתנו קשר *5988