רשות מקרקעי ישראל: דחייה במועדי תשלומים למדינה בחודש נוסף

בניסיון להקל על התזרים של הקבלנים ורוכשי קרקעות, הודיעה הרשות על דחייה בתשלומים שמגיעים למדינה • מדובר בהארכת מועד להחלטה קודמת בנושא

עתודות קרקע בדרום חולון / צילום: Shutterstock
עתודות קרקע בדרום חולון / צילום: Shutterstock

לפני כחודש הודיעה רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) על דחיית תשלומים לקבלנים ולרוכשי קרקעות עד ל-27 באפריל. כעת מודיעה הרשות על הארכת מועד הדחייה - עד ל-21 למאי.

ההקלה מבקשת לסייע בתזרים הכספי של קבלנים ורוכשי קרקעות, וכן לסייע בפעילות הביורוקרטית שקשורה בתהליך הרכישה, לרבות קבלת מימון לטובת ביצוע הרכישות.

בהודעת רמ"י נכתב כי "לקוח המחזיק בידו שובר לתשלום שהונפק על-ידי הרשות ואשר התשלום האחרון הנקוב בו הוא בין התאריכים 25.03.2020 ועד 16.05.20200, יוכל לשלם את הסכום הנקוב בשובר - ללא צורך בקבלת שובר עם תאריך מעודכן - עד ולא יאוחר מיום 21.5.2020. זאת, ללא תוספת הצמדה וריבית, ומבלי שדחיית התשלום כשלעצמה תיחשב איחור ו/או הפרה של תנאי העסקה ו/או תנאי המכרז".

בנוסף מבהירה רמ"י כי "מקום בו התשלום הוא תנאי לביצוע פעולה ו/או הנפקת הסכם על-ידי הרשות, לא יינתן השירות ולא יונפק הסכם עד להשלמת ביצוע התשלום המלא, והכול בהתאם לתנאי ההתקשרות. רכשו קרקעות", לשון ההודעה.

יובהר כי ההקלה נוגעת למספר מצומצם יחסית של חברות ופרטיים בענף, לאור העובדה שברשות מקרקעי ישראל גם עצרו מכרזים לאחרונה, לאור משבר הקורונה.

עוד נכתב בהודעת רמ"י כי "בעסקאות להקצאת קרקע במכרז ובפטור ממכרז יחולו בנוסף גם ההוראות הבאות: עם דחיית מועדי תשלום הקבועים בתנאי העסקה עבור רכיב הקרקע והוצאות הפיתוח, יידחו ליום 21.5.2020 גם מועדי ביצוע ההתחייבויות על-פי תנאי העסקה המהווים תנאי לחתימת הסכם פיתוח או חכירה על-ידי הרשות, דהיינו - המצאת ערבויות, חתימה על הסכם תשתיות והמצאת הסכם חתום לרמ"י.

"יובהר כי דחיית מועדי תשלום הוצאות הפיתוח תחול גם במקרה בו הוצאות הפיתוח לא משולמות לרשות (אלא למשרד הבינוי והשיכון או גורם מפתח אחר). סעיף זה לא יחול על תשלומי אגרות והיטלים על-פי דין. דחייה זאת אינה מהווה אישור לדחיית מועדים או מתן אורכה לביצוע חיובים אחרים המעוגנים בהסכם הפיתוח או החכירה".

צרו איתנו קשר *5988