ברקת למגדל ביטוח: אל תדיחו את היו"ר ניר גלעד לפחות עד סוף 2020

הממונה על רשות שוק ההון לדירקטוריון מגדל ביטוח: הפסקת כהונה של יו"ר החברה או המנכ"ל רן עוז לפני תום 2020 "ייראו ע"י הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון כפעולות הפוגעות בניהול התקין של החברה"

ד"ר משה ברקת, הממונה על רשות שוק ההון / צילום: רפי קוץ
ד"ר משה ברקת, הממונה על רשות שוק ההון / צילום: רפי קוץ

בעוד שהדחת ניר גלעד מתפקידו כמנכ"ל מגדל אחזקות בסוף החודש נראית כסלולה לאחר החלטת דירקטוריון הקבוצה, הרי שהדחתו מתפקידו כיו"ר מגדל ביטוח, שמיועדת לקרות עד סוף מאי אליבא החברה האם, אינה דבר ודאי.

הממונה על רשות שוק ההון, ד"ר משה ברקת, שלח הערב לדירקטורים במגדל חברה לביטוח מכתב חריף בעניין "הפסקת כהונת נושאי משרה במגדל חברה לביטוח", ושבו הוא מבהיר כי הפסקת כהונה של יו"ר החברה או המנכ"ל, רן עוז, לפני תום 2020 "ייראו על-ידי הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון כפעולות הפוגעות בניהול התקין של החברה כמשמעותה בסעיף 65 א' לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים על כל המשתמע מכך".
הסעיף האמור עוסק בענייני "שמירה על יכולת לקיים התחייבויות ועל ניהול תקין של עסקי המבטח. בעצם השימוש בסעיף זה הממונה על השולחן איום, שלפי שעה עדיין לא נאמר מפורשות, למינוי מנהל מיוחד.

עוד מבהיר הממונה כי המכתב האמור נשלח "נוכח חשש לפגיעה בהתנהלותה התקינה של חברת מגדל חברה לביטוח" ושהוא דורש מהדירקטוריון ליידע מראש על כל כוונה לדון במהלכים בנושא זה.

הסמכות לפיטורי יו"ר מגדל ביטוח שמורה לדירקטוריון החברה. עם זאת, בדירקטוריונים של מגדל ביטוח ושל מגדל אחזקות, שבה התקבלה ההחלטה על הדחת גלעד פה אחד, יש כפילות רבה כך שסביר שיהיו חברי דירקטוריון במגדל ביטוח, ואליהו בכללם, שירצו בהדחת גלעד.

עם זאת, ברקת מפעיל לחץ רב על דירקטוריון מגדל ביטוח על מנת שזה לא יכריע על פיטורי גלעד - דבר שהממונה מנסה למנוע עתה ולפחות עד סוף 2020 - הרי שאפשר יהיה לנסות וליזום אסיפה כללית של החברה. במקרה כזה ההכרעה תגיע על פניו למגדל אחזקות שרוצה בפיטורי גלעד. אבל, לא מדובר במהלך דברים מובן מאליו.

בכל אופן, ברקת יכול לחסום את ההדחה וגם את מינוי המחליף המיועד, מוטי רוזן, כשעל מנת לאפשר את הפיטורים אליהו ויתר חברי דירקטוריון מגדל אחזקות יידרשו להסביר ולהוכיח כיצד לתפיסתם גלעד נכשל בתפקיד - לא דבר של מה בכך.

צרו איתנו קשר *5988