דירקטוריון קבוצת דלק החליט על גיוס הון של 300 מיליון שקל

הדירקטוריון הנחה את הנהלת החברה לפעול לביצוע גיוס הון • בימים הקרובים תגבש ההנהלה את אופן הגיוס ותציג אותו לדירקטוריון

יצחק תשובה, בעל השליטה בקבוצת דלק
יצחק תשובה, בעל השליטה בקבוצת דלק

דירקטוריון קבוצת דלק  החליט לאמץ את המתווה לגיוס הון וחיזוק ביטחונות שהוצע לו בידי חברת הייעוץ GSE (גיזה זינגר אבן) בניהולו של יריב פילוסוף. כמו-כן, קבע הדירקטוריון כי היקף ההון שיגויס יעמוד על 300 מיליון שקל.

את הפרטים חשפה היום עו"ד ליאורה פרט לוין, סמנכ"לית בכירה בקבוצת דלק, יועצת משפטית ראשית ומזכירת החברה, באסיפת מחזיקי איגרות החוב של קבוצת דלק, שהתכנסה היום באמצעות תוכנת זום. עו"ד פרט לוין עדכנה את מחזיקי האג"ח כי הדירקטוריון הנחה את הנהלת החברה לפעול לביצוע גיוס הון, וכי בימים הקרובים תגבש ההנהלה את אופן הגיוס ותציג אותו לדירקטוריון.

"עוד כמה ימים תהיה תוכנית מלאה", אמר בא כוחה של קבוצת דלק, עו"ד צורי לביא, בתשובה לבקשת המחזיקים לקבל פרטים נוספים על גיוס ההון המתוכן, לרבות המועדים בהם יגויס. בנוסף, ציינה עו"ד פרט לוין כי דוחותיה הכספיים של קבוצת דלק לסיכום 2019 יתפרסמו ביום חמישי הקרוב (30.4) ויכללו את מלוא המידע הכספי והפיננסי.

יש לציין כי המתווה שהציעה חברת GSE ושפורסם בשבוע שעבר, כלל גיוס הון בסכום נמוך יותר של 260 מיליון שקל, מתוכו 130 מיליון שקל ב-2020 ו-130 מיליון שקל ב-2021. עם זאת, הסכום שנקבע עדיין נמוך יותר מסכום של 400 מיליון שקל, אותו דרשו לגייס באופן מיידי מחזיקי איגרות החוב של קבוצת דלק.

לקבוצת דלק, שבשליטת יצחק תשובה, חוב של כ-6 מיליארד שקל למחזיקי איגרות החוב שלה (מתוכו קרן חוב של 5.88 מיליארד שקל) וכן חוב של יותר מ-2 מיליארד שקל לבנקים המממנים. לפי המתווה שחיברה GSE תפעל קבוצת דלק גם לממש את החזקותיה בחברת התדלוק דלק ישראל, כאשר התמורה שתתקבל מהמכירה תשמש את לפירעון חובות לבנקים.

נכסיה העיקריים של קבוצת דלק כוללים כיום החזקה ב-55.14% מיחידות ההשתתפות של דלק קידוחים, בעלות מלאה על חברת איתקה שפועלת בתחום הפקת נפט וגז בים הצפוני, וכן בעלות מלאה על חברת דלק ישראל שמפעילה תחנות תדלוק וחנויות נוחות.

מכירת דלק ישראל תאפשר שחרור של ביטחונות שהועמדו לבנקים ובראשם שעבוד על מרבית יחידות ההשתתפות של שותפות דלק קידוחים. עם זאת, בשלב הביניים שעד המכירה, תשעבד קבוצת דלק לטובת הבנקים המממנים את מניות דלק ישראל, וזאת במטרה להבטיח כי הבנקים לא ידרשו מקבוצת דלק השלמת ביטחונות במקרה של ירידה נוספת בשווי הבטוחות שהועמדו להם בעבר.

על פי המתווה שאושר כאמור, יקבלו מחזיקי האג"ח שיעבוד על תמלוג העל אותו זכאית קבוצת דלק לקבל ממאגר לוויתן, שהחל להפיק גז בסוף דצמבר 2019. עם זאת, קבוצת דלק תהיה רשאית בכל עת ליטול הלוואה מגרומים פיננסיים כנגד שיעבוד זכויותיה באותו תמלוג על, כשבמקרה כזה יקבלו מחזיקי האג"ח שיעבוד על מלוא הסכום שהתקבל מאותה הלוואה.

לאחר מכירת דלק ישראל ופירעון החוב הבנקאי, תשעבד קבוצת דלק לטובת מחזיקי האג"ח יחידות השתתפות של דלק קידוחים בשווי שוק של כ-1.1 מיליארד שקל, המשקף את גובה החוב הבנקאי שנפרע. במקרה כזה, יסכימו מחזיקי האג"ח לשחרר את השעבוד על תמלוג העל מלווייתן.

צרו איתנו קשר *5988