נאמני אג"ח דלק מאיימים כי ההצבעה על העמדת החוב לפירעון מידי תתקיים כבר בשבוע הבא

נאמני האג"ח של קבוצת דלק דורשים מדירקטוריון קבוצת דלק לצאת לגיוס הון של 300 מיליון שקל במהלך חוד שמאי ולהתחייב שלא לשעבד נכסים נוספים לבנקים

יצחק תשובה/ צילום: איל יצהר
יצחק תשובה/ צילום: איל יצהר

מחזיקי אגרות החוב של קבוצת דלק מגבירים את הלחץ על החברה ובעל השליטה בה, יצחק תשובה, בדרישה לגיוס הון מיידי. לאחר ששלשום החליט דירקטוריון קבוצת דלק על גיוס הון בהיקף של 300 מיליון שקל, תובעים נאמני סדרות האג"ח כי הגיוס יעשה באופן מיידי, אחרת תועלה להצבעת המחזיקים הצעת החלטה להעמיד את החוב כלפיהם לפירעון מיידי.

אתמול דיווחה קבוצת דלק כי "החברה מודיעה בזאת כי לצורך הגעה להסכמה כוללת עם הנושים המובטחים ושאינם מובטחים של החברה במשא המתן המתנהל עימם, דירקטוריון החברה החליט ביום 26.4.2020 (שלשום, ע"כ) לאמץ את עיקרי טיוטת המתווה הכולל שהוצע על ידי יועציה הכלכליים של החברה, גיזה, זינגר אבן, אשר צורפה לדוח המיידי של החברה מיום 21.4.2020.

"טיוטת המתווה שעיקריה אושרו כאמור כוללת גם את סוגיית רכיב חיזוק ההון של החברה. בכל הנוגע לסוגיה זאת, קבע דירקטוריון החברה כי הסכום שיגויס יעמוד על 300 מיליון שקל. הדירקטוריון הורה להנהלת החברה לגבש במהלך הימים הקרובים את אופני גיוס ההון האפשריים ולהציגם בפניו להמשך קבלת החלטות על ידו בנושא".

המתווה שהציעה חברת גיזה זינגר אבן כלל בשלב הראשון מתן שיעבוד של נכסים נוספים לנושים המובטחים של קבוצת דלק (הבנקים), עד לפירעון מלוא החוב כלפיהם באמצעות מימו שנכסים. לעניין זה התנגדו נאמני האג"ח ונציגות המחזיקים, ולמרות זאת החליט כאמור דירקטוריון קבוצת דלק לאמץ את המתווה.

בתגובה, שלחו אמש באי כוחם של נאמני האג"ח, עוה"ד רענן קליר ואלון בנימיני, מכתב נוסף לקבוצת דלק ובו ציינו כי בכוונת נאמני האג"ח לפרסם בקרבו זימון לאסיפות מחזיקים, שיתכנסו במחצית השניה של חודש מאי. על סדר יומן של אסיפות אלו תעמוד הצעת החלטה להעמיד לפירעון מיידי את אגרות החוב של קבוצת דלק ולנקוט בצעדים משפטיים כנגד החברה.

עם זאת, במכתב מציינים עוה"ד קליר ובנימני כי אם עד ל-4.5.2020 יחליט דירקטוריון קבוצת דלק לבצע במהלך חודש מאי גיוס הון של 300 מיליון שקל (ועוד 100 מיליון שקל עד סוף 2020), יבוטלו אסיפות הצבעה אלו. במקביל, מאיימים עוה"ד כי אם עד היום בשעות הערב לא תודיע קבוצת דלק על התחייבותה שלא לשעבד נכסים לטובת נושיה האחרים, יעשו נאמני האג"ח שימשו בסמכותם ויקדימו את אסיפות ההצבעה על העמדת החוב לפירעון מיידי ליום שלישי בשבוע הבא (5.5.2020).

לגלובס נודע עוד, כי היום שלחו נאמני האג"ח מכתב נוסף לעורכי הדין של קבוצת דלק, שתוכנו טרם פורסם באתר הבורסה לניירות ערך. לטענת מקורבים לנציגות המחזיקים, כולל המכתב טענות כלפי הדירקטורים והמנהלים בקבוצת דלק, על-פיהן הם פועלים לשרת את טובתו של בעל השליטה יצחק תשובה ולא את טובתה של החברה.

לקבוצת דלק חוב של כ-6 מיליארד שקל למחזיקי האג"ח וחוב של יותר מ-2 מיליארד שקל לבנקים השונים. אותם מקורבים ציינו עוד, כי טענות אלו הועלו לנוכח התפיסה לפיה אין כל סיבה הגיונית לכך שהדירקטורים לא יפעלו בדחיפות לצורך גיוס הון מיידי לחברה במטרה לחזק את הונה העצמי ונזילותה.

צרו איתנו קשר *5988