הקצאות מקרקעין לעמותות בבית"ר עילית בוצעו ללא מסמכים בסיסיים

דוח מבקר המדינה בדק 30 הקצאות מקרקעין לעמותות בעיר החרדית ומצא כי רק ב-6% מהמקרים הוגשו מסמכים המעידים על עמידה בתנאי סף להקצאת קרקעות • גם במקרה בו עמותה הפעילה אולם אירועים בבית כנסת לא ננקטו נגדה סנקציות

רחובות בית"ר עילית / צילום: איל יצהר, גלובס
רחובות בית"ר עילית / צילום: איל יצהר, גלובס

איך פועלת עיריית בית"ר עילית מול עמותה שמבקשת הקצאת מקרקעין ברחבי היישוב, אבל מגישה מסמכים לפיהם היא איננה עומדת בתנאי הסף? במקרים רבים אין קשר בין המסמכים החסרים לקבלת המקרקעין. כך עולה מדוח מבקר המדינה שבדק את נושא הקצאת המקרקעין בישוב החרדי, ואת הפיקוח על השימוש שנעשה בהן.

אוכלוסיית בית"ר עילית מונה למעלה מ-55 אלף תושבים, והיא נמצאת בשטחי יו"ש. בחודשים מאי2018-מרץ 2019 בדק משרד מבקר המדינה את תחום הקצאת המקרקעין ומצא כי באותה העת הוקצו 30 קרקעות לעמותות שונות. במרבית המקרים שנבדקו עולה כי הקרקעות נמסרו "אף שהעירייה לא קיבלה מהעמותות את כל המסמכים המעידים על עמידה במלוא תנאי הסף: 94% מהעמותות לא הציגו תוכניות פיתוח ומקומות כספיים, 47% לא הגישו מסמכי יסוד. 37% לא הגישו הצעת תקציב", נכתב בביקורת.

כן נמצא כי נבחרי ציבור ועובדי עירייה לא הצהירו על זיקתם לעמותות שמועצת העירייה אישרה להן הקצאות מקרקעין. לא מדובר במקרה אחד או שניים. מהביקורת עולה כי מדובר בבכירים בעירייה ובהם ראש העירייה כיום מאיר רובינשטיין. במקרה שלו, מדובר במקרקעין שהוקצו לעמותה שהייתה לו זיקה אליה עוד בשנת 1997, עת כיהן כחבר מועצה. כתובת העמותה שביקשה קרקע עבור בית כנסת ומקווה הייתה כתובת ביתו, ועד זמן קצר לפני הקצתא המקרקעין הוא כיהן כיו"ר העמותה. בעת הדיון במועצת העיר על הקצאת המקרקעין, אחיו מונה לתפקיד בכיר בעמותה, בעוד שהוא התפטר מתפקידו בה.

בשנים שלאחר מכן הוקצו לעמותה זו קרקעות נוספות, תוך שרובינשטיין משמש כיו"ר ועדת איתורי המקרקעין העירונית, ואף משתתף בישיבות שנוגעות לעניין הקצאות אלה. "עוד נמצא כי תכתובת הנוגעת לביקורת שרשם העמותות ערך בעמותה בפברואר 2000 (לצורך אישור על ניהול תקין) הופנתה לכתובת המגורים של נבחר ציבור א' (רובינשטיין. ג"ל) בבית"ר עילית. כמו כן, תכתובת מינואר 2005 עם רשם העמותות בעניין תוכנית הבראה של העמותה נשלחה מפקס המזוהה כפקס של נבחר ציבור א' - בתפקידו אז כסגן ראש העירייה", נכתב בדוח המבקר.

בתגובה לממצאים אמר רובינשטיין כי "מפאת איכלוסה המהיר של השכונה שבית הכנסת של עמותה יזו ניצב בה, ומפאת הצורך במבני ציבור בשכונה זו, ביקש להשתתף בייסוד העמותה לצורך קידום רישומה המהיר בלבד". עוד ציין כי תפקיד מייסד העמותה הינו תפקיד רשמי וחסר מעמד עצמאי, וכי פרט לעובדה שהוא מתפלל בבית הכנסת שהעמותה מפעילה אין הוא לוקח כל חלק בפעילותה.

הוא הוסיף ומסר כי מכיוון שגם היה מודע לבעיה אפשרית "בין תפקידיו כחבר מועצה וכחבר עמותה", כשהסתיים תפקידו בייסוד העמותה הגיש את התפטרותו ממנה ב-1.6.97. לטענתו, הוא יצא מדיוני מועצת העירייה שאישרה את ההקצאות ב-1997, ב-2000 וב-2003, אך הדבר לא בא לידי ביטוי בפרוטוקולים.

עצם העובדה שהוא חתום על הפרוטוקולים, לטענתו, אינה מוכיחה כי נכח בישיבה כולה, אלא משקפת את היותו יו״ר ועדת האיתורים, שמחובתו לחתום על הפרוטוקול כדי "לתת לו תוקף".

במקרה אחר חבר מועצה וסגן ראש העיר לשעבר לקח חלק בהקצאת מקרקעין לעמותה שביקשה להקים בית כנסת ומקווה. זאת תוך שאחיו הוא בעל תפקיד משמעותי בעמותה. בתגובה טען נבחר הציבור כי לא היה מודע לקשר של אחיו עם העמותה, וכי הוא כלל לא היה פעיל בעמותה באותה העת. גם בעמותה מסרו כי האח לא היה פעיל בפעולותיה באותה העת.

מהביקורת עולה עוד כי בעיריית בית"ר עילית לא ממש מפקחים על המקרקעין אותם הקצו. "העירייה לא פיקחה על השימוש במקרקעין שהקצתה, ובכלל זה היא לא פעלה לביטול הסכמים אם עמותות שלא פיתחו את הקרקע שקיבלו", נכתב. כן נכתב כי בעירייה לא החזירו לחזקתם מבנים שהוקצו לתקופה קצרה, אף שחלך מועד ההקצאה. במקרה מסוים העירייה אף לא אכפה במשך שנים תנאי הסכם הקצאה על עמותה שהשכירה מקרקעין שהוקצו לה לגורם שלישי, שלא בהתאם לייעודם וכן על עמותה שהפעילה אולם אירועים בבית כנסת.

מעיריית בית"ר עילית נמסר בתגובה: ״העירייה פועלת להקצות מקרקעין לצורכי ציבור בהתאם לנוהל הקצאות מקרקעין יו"ש. כפי שצוין בדוח הביקורת, ועדת ההקצאות בעירייה מצטיינת במיוחד בהקצאת משאבי הקרקע בצורה מושכלת תוך ניצול מקסימלי של השימושים בקרקע.

״ההערות בדוח נלקחו ברצינות רבה. אגף ניהול הנכסים בעירייה הטמיע נהלי עבודה חדשים, תוך הקפדה מקסימלית על נהלי משרד הפנים.

"בנושא הפיקוח על שימושים בקרקע: העירייה תגביר את הפיקוח כנדרש ותפעל לביטול הקצאות במקרים של חריגה מהנהלים. יצוין, כי ספר ההקצאות מכיל את הפרטים הנדרשים על פי הנוהל והעירייה פועלת לעדכן אותו בצורה שוטפת כולל ההקצאות שבוטלו.

״כפי שמצוין בדוח- נושא אישורי הממונה נתקל בקשיים ותיקים המתינו במשך שנים לטיפול. לשמחתנו, מאז כניסתה של הממונה החדשה, הגב' תמי נאסה, לתפקידה, העבודה מול לשכת הממונה מתאפיינת במקצועיות רבה והעירייה מקיימת ערוץ ישיר ושוטף מול לשכת הממונה על הישובים ביו " ש על מנת לאשר את כל התיקים בצורה מסודרת בהתאם לנוהל.

״מנכ"ל העירייה, יחד עם יועמ"ש העירייה, פועלים להסדרת ניגודי עניינים מכל נבחרי הציבור תוך חידוד הנהלים למניעת מעורבות של עובדי עירייה ונבחרי ציבור, לגביהם קיים חשש לניגוד עניינים״ .

צרו איתנו קשר *5988