במעלות נזכרו להוריד דירוג לדלק, לאחר שהתשואות על האג"ח זינקו למאות אחוזים

חברת הדירוג מורידה את דירוגי החברה של יצחק תשובה מ-ilBBB ל-ilCCC, "בשל התגברות הסיכון לכשל פירעון" - עם תחזית שלילית

יצחק תשובה, בעל השליטה בקבוצת דלק / צילום: עינת לברון, גלובס
יצחק תשובה, בעל השליטה בקבוצת דלק / צילום: עינת לברון, גלובס

חברת הדירוג S&P מעלות הורידה את דירוג האשראי של קבוצת דלק  מ-ilBBB ל-ilCCC, "בשל התגברות הסיכון לכשל פירעון" - עם תחזית שלילית. בראשית השבוע פרסמה דלק את דוחותיה הכספיים לשנת 2019, כשעליהם מתנוססת הערת "עסק חי" שצירפו לה רואי החשבון מפירמת ארנסט אנד יאנג (EY) בעקבות התפרצות מגפת הקורונה העולמית והירידה החדה בשווי נכסי בקבוצה.

לדברי רואי החשבון, לקבוצת דלק תוכניות לפירעון התחייבויותיה במועדו, אולם השלמתן איננה נמצאת בשליטתה הבלעדית של החברה, ומשום כך קיימת סכנה להמשך קיומה כעסק חי.

במעלות כתבו, כי "להערכתנו, ההתפתחויות האחרונות מעידות על התגברות הסיכון שהחברה תגיע לכשל פירעון או תידרש לבצע הסדר חוב, בשל החרפת היחסים עם בעלי החוב המתבטאת בפניות לבתי משפט, איום למימוש שעבודים ואיום בפירעון מידי. זאת במקביל לחשש לירידה נוספת בשווי נכסי החברה".

עוד הוסיפו, כי "התחזית השלילית משקפת את העלייה המשמעותית בסיכון שהחברה תגיע לכשל פירעון או תבצע הסדר חוב בחודשים הקרובים. בהינתן המשך קיומן של נסיבות עסקיות, פיננסיות או כלכליות שליליות, קיים חשש כי החברה לא תוכל לפרוע את התחייבויותיה הפיננסיות".

במעלות מעריכים, כי "תנאי השוק המאתגרים, ובפרט מצבו של שוק האנרגיה, למול התקצרות הזמן העומד לרשותה, מעצימים את הסיכון לאי ביצוע בזמן (risk execution) של פעולות החברה לפי תכניותיה, ולפיכך את סיכון האשראי של החברה, בטווח
הקרוב. 

יש לציין כי הן מחזיקי האג"ח של קבוצת דלק והן בנק לאומי מאיימים כיום על החברה בהעמדת החוב כלפיהן לפירעון מיידי, כאשר מהלך כזה, אם יתרחש, עלול להוביל את קבוצת דלק למצוקה תזרימית קשה, וליצור כדור שלג, שיגרור גם את יתר הנושים לדרוש את כספם באופן מיידי. מכאן הדרך להליך להסדר חוב בחסות ביהמ"ש עלולה להיות קצרה.

נכון להיום, לקבוצת דלק קרן חוב של כ-6 מיליארד שקל למחזיקי איגרות החוב שלה משבע הסדרות השונות, ובנוסף לכך חובות לבנקים בארץ ובחו"ל בהיקף של כ-1.8 מיליארד שקל (במונחי קרן החוב). מנגד, מחזיקה החברה במזומנים ובניירות ערך סחירים בשווי של 411 מיליון שקל, ובפיקדונות משועבדים ומוגבלים בסכום של 324 מיליון שקל.

ביום פרסום הדוחות איגרות החוב של קבוצת דלק משבע הסדרות השונות נסחרו במחירים המשקפים כמחצית מערכן ההתחייבותי (פארי), או אף פחות מכך. סדרה י"ח הקצרה בעלת משך חיים ממוצע (מח"מ) של 1.05 שנים נסחרה לפי תשואת זבל שנתית לפדיון של 100%, ואילו סדרה ל"ד הארוכה, בעלת מח"מ של 3.2 שנים, נסחרה לפי תשואה של 32%.

צרו איתנו קשר *5988