כלל ביטוח | ניתוח

בין בזק לענף הביטוח: האם המבקר החיצוני יורם דנציגר יגרום למהפכה גם בכלל ביטוח

לפני כ-13 שנה, בגלל "פרשת האופציות", מונה השופט בדימוס דנציגר לבודק חיצוני לבזק והוביל לשינויים מרחיקי לכת בצמרת החברה ובנהליה • כעת הוא מגיע לעשות סדר בכלל ביטוח, שם הדירקטוריון שכר יועצים נפרדים מאלה ששכר היו"ר

השופט בדימוס יורם דנציגר / צילום: שלומי יוסף
השופט בדימוס יורם דנציגר / צילום: שלומי יוסף

העימות והרעשים בצמרת כלל ביטוח מייצרים שורה ארוכה של גורמים שמחכים להכרעתו של הבודק החיצוני שנשכר על ידי ועדת הביקורת בדירקטוריון החברה, שופט ביהמ"ש העליון בדימוס יורם דנציגר. כל זאת בשל המאבק המחריף על כוונת יו"ר כלל ביטוח דני נוה להדיח מתפקידו את המנכ"ל יורם נוה, והתערבותו של הרגולטור האחראי שהביאה למינויו של בודק חיצוני שיבחן את הנסיבות שהביאו למהלך ואת האשמות הצדדים. בינתיים המנכ"ל המיועד של היו"ר נסוג מהסכמתו לבוא לכלל ביטוח.

דני נוה,/ צילום: שלומי יוסף
 דני נוה,/ צילום: שלומי יוסף

כרגע יש כמה שחקנים נפרדים שלוקחים חלק פעיל במאבק, ושישפיעו על סופו: המנכ"ל יורם נוה; היו"ר דני נוה, ששכר לעצמו שירותי ייעוץ נפרדים מאלה של החברה שבראשותו; הדירקטוריון שלא נעמד לפי שעה לצד היו"ר ויושב על הגדר עד הכרעת הבודק החיצוני, שגם שכר שירותי ייעוץ נפרדים מאלה של המנכ"ל ושל היו"ר; הרגולטור שהביא למינוי הבודק החיצוני אך הביע מורת רוח מהתערבותם לכאורה של שני בעלי היתר החזקה שלו - מורי ארקין וחברת אלרוב שבשליטת אלפרד אקירוב; ובעלי מניות בולטים בחברה שגם הם לא בהכרח באותה הסירה יחדיו - ארקין, אקירוב ואייל לפידות. לצדם יש את ועד עובדי החברה בראשות היו"ר רוני רז, שמקורב למנכ"ל יורם נוה ושתומך בו ללא סייג ובמסגרת זו תוקף חזיתית את היו"ר.

כל אלה, ואחרים, על יועציהם השונים, ממתינים בשקיקה לדוח של דנציגר, כך שהמצב בימים אלה הוא של המתנה מתוחה ומלאה האשמות ואמוציות לקראת הכרעתו.

הקפדה על נהלים וממשקים נאותים

בימים אלה דנציגר מוביל עוד הליך בדיקה משמעותי בגוף פיננסי מוביל - בנק הפועלים, שם הוא בוחן את התנהלות הבנק ומנהליו בכל הקשור לחלקו בפרשת הסיוע להעלמות המסים על ידי לקוחות אמריקאיים. הפרשה האמורה הסתיימה לאחרונה בכל הקשור לאמריקאים, עם קנס ענק של 870 מיליון דולר, שלצדו שילם הבנק מאות רבות של מיליוני דולרים עבור ייעוץ משפטי ואחר בפרשה. ואולם, לפני כ-13 שנים, עוד קודם שהפך לשופט בביהמ"ש העליון, דנציגר מונה לבודק חיצוני בקבוצת התקשורת בזק, בעקבות מה שכונה "פרשת האופציות" ושנגע לאישור לא תקין של אופציות ובונוסים שניתנו למנהלים הבכירים וגם פרשה של אי מחיקת ציוד תקשורת בפלאפון. בדיקה זו עשויה לרמז על מה שצפוי לקרות בכלל ביטוח.

במחצית הראשונה של 2007 ביצע דנציגר הליך בדיקה מעמיק, נרחב וחריף במיוחד שכלל התייחסויות משמעותיות ושלא נקט בהמעטה ובצמצום, ושהביא לשינוי אופיה וצמרתה של בזק בתוך חודשים ספורים. בעקבות אותה בדיקה פרש המנכ"ל החזק של בזק דאז, יעקב גלברד. אך לא רק זאת, הגם שבזק אימצה באופן מלא את המלצות דו"ח הבודק החיצוני, עם פרישת המנכ"ל והחלפת יו"ר ועדת הביקורת בדירקטור חיצוני לצד צעדים ונהלים אחרים, ברשות ניירות ערך לא היו מרוצים ושאפו לצעדים נוספים. בהמשך הדרך, באמצע יולי 2007 התפטר יו"ר בזק דאז, דב ויסגלס כשהוא הוחלף בהמשך על ידי שלמה רודב. גם היועצת המשפטית של החברה בתקופה אותה בחן דנציגר עזבה את החברה, בעקבות הדוח.

אמנם הבדיקה של דנציגר בבזק הייתה בנושא שונה מהנושא עתה, אבל נראה כי ישנם קווים מקבילים בין הפרשות, ובהם ההקפדה על נהלים וממשקים נאותים בתוך החברה. כך, במסגרת המלצותיו דנציגר התייחס באריכות לקבלת ההחלטות, לאופן קבלתן ולנהלים בבזק, דבר שלא מן הנמנע שיעשה גם עתה בכלל ביטוח. בין השאר הוא כתב בדוח שהגיש לבזק כי "פסיקת בתי המשפט בישראל קבעה כי היות אדם דירקטור אינו רק עניין של כבוד או כיבוד. חברי הדירקטוריון חבים חובת זהירות ואמונים כלפי החברה... הואיל וכך, על התהליכים בדירקטוריון החברה להתנהל באופן ראוי". עוד הוא הוסיף בדוח בבזק כי "אני סבור כי יש צורך להעביר לעיונם של חברי הדירקטוריון, זמן סביר ולכל הפחות מספר ימים לפני הישיבה, את כל החומר הרלוונטי הנוגע לנושאים אשר עתידים להידון במסגרת הישיבה".

גם אז היה לארקין כבעל מניות קשר עקיף עם דנציגר כבודק חיצוני, כשהיה חלק מקבוצת השליטה בבזק. הוא אף היה דירקטור בענקית התקשורת, וחדל מלהיות דירקטור בה בסוף יוני 2007 - בנסיבות אחרות מדוח דנציגר - ולאחר פחות משנתיים.

ההדחה שהסתבכה וההצעה שנדחתה

מי שכבר לא ממתין לממצאים של דנציגר בכלל ביטוח הוא המועמד המועדף על היו"ר להחליף את המנכ"ל הנוכחי, שהודיע על כך שאינו מעוניין. מדובר ברונן אגסי, ראש חטיבת שוקי הון בבנק לאומי, שכתב ליו"ר כלל ביטוח כי "בהמשך להסכמה איתי לגבי מועמדותו לתפקיד מנכ"ל כלל ביטוח אם וככל שתפנו אלי בצורה רשמית הריני לעדכן כי בנסיבות שנוצרו איני מסכים להיות מועמד ולפיכך ככל שיש לכם תוכניות למינוי מנכ"ל חדש אל תקחו אותי כאופציה".

נראה כי בדבריו מכוון אגסי לכך שגם אם היו"ר איתן בדעתו להביא להזזת המנכ"ל הרי שהמינוי של בודק חיצוני והתערבות הרגולטור במהלך יביאו לכך שלוח הזמנים להשלמת המהלך שהיו"ר מבקש לבצע - אם בכלל יתקיים - מתארך ומתמשך כשהדיון התקשורתי הער בעניין גם יוצר לו רעש במקום עבודתו הנוכחי. דבר זה גם ממחיש את מה שנראה מבחוץ כבוקה ומבולקה בכלל ביטוח בימים אלה.

יורם נוה, מנכ"ל כלל ביטוח / צילום: כדיה לוי
 יורם נוה, מנכ"ל כלל ביטוח / צילום: כדיה לוי

לפי שעה דירקטוריון כלל ביטוח טרם דן בעניין הדחת המנכ"ל, כשעמדת הדירקטורים עדיין אינה ידועה - ולכן לא ברור אם תהיה הדחה - כשגם הממונה על רשות שוק ההון טרם גיבש דעה בנושא. בכל מקרה, עתה ברור כי אם וכאשר המנכ"ל יורם נוה יזוז מתפקידו יהיה צורך במינוי ועדת איתור לשם מציאת המנכ"ל הבא. זאת בגלל הנוהג בענף הביטוח, כשמבחינת כלל ביטוח מדובר על נסיבות ייחודיות בהקשר זה משום שבשלהי 2019 היא הפכה לחברת הביטוח הראשונה שללא גרעין שליטה.

יורם נוה טען בין היתר כי "נודע לי על ההדחה ושדני כבר סגר, בתיאום עם בעלי מניות מיעוט את המינוי של רונן אגסי. הרגשתי שמדובר בחנות מכולת ולא בגוף מוסדי המנהל מעל 200 מיליארד שקל כספי עמיתים". נציין כי בענף הביטוח מינוי של מנהלים נעשה רק לאחר קבלת אישור הפיקוח, שבמקרה זה נעשה על ידי רשות שוק ההון.

במכתב תגובה ששלח לחברי הדירקטוריון, התייחס דני נוה לשאלת המועמדות של אגסי ואמר כי "לא פניתי לרונן אגסי בהצעה או פנייה לבוא לכלל... ביקשתי ממנו לבדוק רק היפותטית, לו הייתי פונה אליו, האם זה רלבנטי מבחינתו והוא השיב בחיוב. זו הייתה חובתי לבדוק שאם יורם יוחלף תהיה אלטרנטיבה זמינה ראויה ממנו. רק אם וכאשר תתקבל החלטה על סיום כהונת יורם, אפנה לרונן ואציע מועמדותו של אגסי לדירקטוריון באופן מסודר". הוא גם אמר כי שמו של אגסי עלה בשיחה שקיים עם נציג מטעם בעל המניות מורי ארקין.

בתוך כך, השבוע דווח כי בתגובה לטענות שהשמיע יורם נוה כנגד אלרוב ואקירוב שלחה חברת הנדל"ן מכתב חריף שבו היא דרשה מיורם נוה ומכלל ביטוח להתנצל על "הכפשות ושקרים" שנאמרו אודותיה ושמהווים לשון הרע, לטענתה, במכתבו של יורם נוה. כעת הודיעה כלל ביטוח לבורסה כי "מכתב מנכ"ל החברה נכתב מטעמו ולא בשם החברה", וכן כי דיווח מכתב המנכ"ל בוצע בהתאם לדרישת רשות ניירות ערך, כך שבמשתמע כלל ביטוח עצמה אינה לוקחת לפי שעה חלק במאבק ובטענות שהמנכ"ל השמיע במכתבו. 

צרו איתנו קשר *5988