הלמ"ס: שיעור חריג של הפחתות שכר בהייטק, שליש מהעובדים בקמעונאות בחל"ת

כך עולה מנתוני סקר הבזק האחרון שערכה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לבדיקת מצב העסקים • שיעור העובדים בחל"ת בענף המסחר הקמעונאי עומד על שליש, לעומת הממוצע שעמד על 18% • השיעור הנמוך ביותר של עובדים בחל"ת נרשם בענף הביטוח והפיננסים (5.2%)

בית קפה במשרדים של פייסבוק, עוד בימים שלפני הקורונה / צילום: Elise Amendola, Associated Press
בית קפה במשרדים של פייסבוק, עוד בימים שלפני הקורונה / צילום: Elise Amendola, Associated Press

הרשתות הקמעונאיות והעסקים בתחום המסחר הקמעונאי מחזיקים את שיעור העובדים הגבוה ביותר בחופשה ללא תשלום במשק, כך עולה מנתוני סקר הבזק האחרון שערכה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לבדיקת מצב העסקים. מהסקר עולה כי שיעור העובדים בחל"ת בענף המסחר הקמעונאי עומד על שליש, לעומת הממוצע שעמד על 18%. השיעור הנמוך ביותר של עובדים בחל"ת נרשם בענף הביטוח והפיננסים (5.2%).

9% מהעסקים דיווחו כי הפחיתו את שכר העובדים באופן יזום כתוצאה מהתפשטות הנגיף.

מדובר בגל הרביעי של סקרי בזק שביצעה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה במהלך חודש מאי. הסקר נערך בקרב 1312 עסקים הקיפו עם חמש משרות שכיר ומעלה בענפי ההייטק, התעשייה המסורתית והמעורבת, הבינוי, המסחר הקמעוני, והשירותים הפיננסים ושירותי ביטוח. הסקרים נועדו לבחון את מצב העסקים בדגש על היקף הפיטורים והיציאה לחל"ת, עבודה מהבית, מידת ההשפעה של ההגבלות השונות, יכולתם של העסקים להמשיך ולפעול תחת התנאים הנוכחיים, מידת הפגיעה בפדיון, קושי ביישום ההנחיות למניעת הדבקה ומסגרת אשראי. הסקר מתייחס לאוכלוסייה של כ-1,241,000 שכירים שהם כ-30% מסך השכירים במשק. שיעורי ההשבה בגל הרביעי עמדו על 70% בדומה לגל השלישי ולעומת 60% בגל השני. בהשוואה לסקרים קומים נרשמה בסקר האחרון התאוששות מסויימת בפדיון העסקים.

בעקבות ההנחיות שאפשרו את חזרת המשק לפעילות (3 במאי), נכחו בתאריכי עריכת הסקר (מה-5 עד ה-7 במאי) נכחו במקום עבודתם 53% מהעובדים, עלייה של 11% לעומת הגל השלישי, שנערך ב-21 וב-22 לאפריל. מספר העובדים בחל"ת, ירד משיעור של 27% באפריל ל-18% בתחילת מאי, ונרשמה גם ירידה בשיעור עובדים מהבית (מ-19% באפריל ל-17% במאי).

למרות השוני בין ענפים כלכליים וגודל העסק, מגמת החזרה הכללית לעבודה והירידה במספר העובדים בחל"ת, נצפו בכל הענפים וקבוצות הגודל. בענפי הייטק, הכוללים בתוכם כ-282 אלף משרות, שיעור העובדים בחל״ת הוא הנמוך ביותר בארבעת גלי הסקר, הודות ליכולתם של העובדים בענף זה לעבוד מהבית: כ-57% מעובדי ההייטק מסוגלים לעבוד בבית (השיעור הגבוה ביותר).

ענף ההייטק בולט בפער ניכר בשיעור הפחתות השכר שבוצעו לעובדים בו: מעל 25% מהעסקים בהייטק ביצעו הפחתת שכר לעומת הממוצע הכללי במשק העומד על 9% מהעסקים. כ-55% מהפחתות השכר בהייטק היו בשיעור של עד 25% וכ-45% היו בשיעור שבין 25% ל-50%. הפחתות השכר העמוקות ביותר נעשו במסחר הקמעונאי שם ספגו מעל 40% מהעובדים הפחתת שכר של 50% ומעלה ושכרם של מעל 20% מהעובדים הוחפת ב-75% ומעלה.

עוד עולה מהסקר כי נמשכת מגמת השיפור בשרידות של העסקים: ב-31 למרץ דווחו 47% מהעסקים כי לא ישרדו מעבר לחודש תחת התנאים וההגבלות ששררו באותה עת, וקרוב ל-80% מהעסקים דיווחו שלא ישרדו מעבר לשלושה חודשים. ככל שהוסרו חלק מהמגבלות ניתן לראות את הירידה בשיעורים אלה, כאשר בגל הרביעי הם ירדו ל-22% ו-55% בהתאמה. מצב שרידות העסקים בענפי הבינוי והמסחר הקמעוני ממשיך להיות נמוך, כאשר 69% ו-64% מהעסקים דיווחו כי לא ישרדו מעבר לשלושה חודשים תחת ההגבלות הנוכחיות. בענף הפיננסים 11% בלבד דיווחו כי לא ישרדו מעבר לתקופה זו. שלא במפתיע, שיעור השרידות של עסקים גדולים גבוהה בממוצע מזו שנצפתה בקרב עסקים קטנים ובינוניים.

ענף השירותים הפיננסיים בולט בכך שלא נצפה בו קושי ממשי ליישם את הנחיות משרד הבריאות למניעת הידבקות: 53% מהעסקים בענף מדווחים כי 'בכלל לא קשה' ליישם את ההנחיות. לעומת זאת בענפי ההייטק נמדדו קשיים משמעותיים יחסית לשאר הענפים, כאשר 37% דיווחו על כך 'שקשה' ואפילו 'קשה מאוד'. קשיים נצפו גם בענפי המסחר הקמעוני בהם יש חיכוך גבוה עם ציבור הקונים. אולם הקשיים המשמעותיים ביותר נצפו דווקא בקרב חברות גדולות שם מעל ל-50% דיווחו על כך 'שקשה' ו'קשה מאוד' ליישם את ההנחיות