קפיצה בהפסדי האשראי בצל משבר הקורונה הביאה לצניחה של 76% ברווחי הפועלים

בנק הפועלים הגדיל את ההפרשה להפסדי אשראי ב-603 מיליון שקל ברבעון הראשון של השנה בצל משבר הקורונה • התשואה על ההון עמדה על 2% בלבד, לעומת 9% ברבעון המקביל אשתקד

בנק הפועלים  פרסם הבוקר (ה') את הדוחות הכספיים לרבעון הראשון של 2020, בו ניכרת השפעת משבר הקורונה על התוצאות. נוכח אי-הוודאות בנוגע להשפעות משבר הקורונה, פועלים הגדיל את ההפרשה הקבוצתית להפסדי אשראי ברבעון הראשון ב-603 מיליון שקל, וכן גידול בהפרשה הפרטנית של 154 מיליון שקל, בעיקר בגין לווים בתחום האנרגיה שנפגעו ממשבר הקורונה ונגזרותיו. לפי הערכות מדובר בקבוצת דלק של יצחק תשובה. ברבעון הראשון נרשם גידול בהוצאות להפסדי אשראי בהיקף של 757 מיליון שקל. 

בשורה התחתונה, הרווח הנקי צנח ב-76.6% לעומת הרבעון המקביל אשתקד ל-192 מיליון שקל לעומת רווח נקי של 821 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. 

בנטרול פעילות ישרכארט, הרווח הנקי הסתכם ב-301 מיליון שקל, לעומת 730 מיליון שקל ברבעון המקביל. מדובר בירידה של 58.8%. התשואה על ההון ברבעון הראשון עמדה על 2.03% בלבד, לעומת 8.97% ברבעון המקביל אשתקד. בנטרול תוצאות ישרכארט, התשואה על ההון הסתכמה ב-3.2%.

הכנסות הבנק מריבית, נטו ירדו ל-2.19 מיליארד שקל ברבעון הראשון, לעומת 2.27 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד.

תיק האשראי של הבנק עלה ברבעון ב-2.3% ל-299.5 מיליארד שקל. הצמיחה באשראי לדיור עלתה ב-3.1% ל-92.1 מיליארד שקל. סך האשראי לציבור גדל ב-6.6 מיליארד שקל.

"לא ניתן להעריך את היקף התפשטות הקורונה"

הבנק התייחס בפרק מיוחד בדוחות למשבר הקורונה, שם נכתב כי "התפשטות הנגיף מביאה להרעה מהותית בפעילות המשק בישראל אליו חשופה פעילות הבנק וקיימות וצפויות לה השלכות על עסקי הבנק, לרבות בגין עלייה בסיכון האשראי וקשיי נזילות של לווים, הן במגזר העסקי והן במגזר הפרטי, ובגין ההאטה בפעילות הכלכלית. כמו-כן להורדת ריביות לזמן קצר על-ידי הבנקים המרכזיים, אלה שהתרחשו והורדות נוספות שעשויות להתבצע, השפעה על קיטון בהכנסות המימון והריבית העתידיות של הבנק.

"לא ניתן להעריך את היקף התפשטות הנגיף בעתיד, או את תגובת הממשלות והבנקים המרכזיים הן מבחינת ההגבלות שיוטלו על המשקים ומשכן והן מבחינת צעדים לתמיכה ועידוד הפעילות הכלכלית ואת תגובת הכלכלות והשווקים. לא ניתן גם לאמוד ולכמת את משך האירוע ועומקו ואת השפעתו העתידית על הכלכלה העולמית, המשק הישראלי, לקוחות הבנק והבנק עצמו", נכתב בדוחות הבנק.

בפועלים מעריכים כי בתרחיש השלילי התוצר במשק צפוי להתכווץ בחדות בשני
הרבעונים הראשונים של השנה ולהתאושש בהמשך. התוצר בתרחיש זה מתכווץ בשנת 2020 כולה בכ-7% ושיעור האבטלה יעלה ל-10% בשיא.

"כמו-כן התרחיש מניח כי מרבית ההגבלות בגין נגיף הקורונה ייפסקו עד סוף יוני 2020 ותהיה חזרה לשגרה עם נקיטת אמצעי זהירות בריאותיים", כתבו בפועלים.

צרו איתנו קשר *5988