הקורונה ניצחה את עבירות הבנייה: אור ירוק לפתיחת סניף איקאה ליד בית שמש

על אף שבוצעו עבירות בנייה במבנה סניף איקאה שליד בית שמש, ועדת הערר המחוזית ירושלים החליטה כי בימים אלה שיקולי הפרנסה של מאות עובדים שגויסו לחנות גוברים על שיקולי ענישה בתחום התכנון והבנייה

איקאה בצומת אשתאול / צילום: שלומי יוסף, גלובס
איקאה בצומת אשתאול / צילום: שלומי יוסף, גלובס

תתחילו לשנן את השם איקאה אשתאול: ועדת הערר המחוזית ירושלים החליטה לאשר את הפעלת חנות איקאה החמישית בישראל, שממוקמת במושב אשתאול שליד בית שמש, זאת למרות עבירות בנייה שנמצאו בשטח.

"המשך סגירת החנות, כאשר הסחורות כבר על המדפים, משמעותה גזר דין קשה למאות המשפחות שסיכוייהם למצוא עבודה במצב המשק היום אפסיים", כתבה ועדת הערר שהחליטה להנפיק היתרים בדיעבד לעבודות לא חוקיות שבוצעו במקום.

עוד קבעה ועדת הערר, בראשות עו"ד בנימין זלמנוביץ, כי התכנון שהנחה את העבירות היה תכנון טוב, וכי האישורים שהנפיקה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה היו חוקיים.

המבנה המקורי של סניף איקאה אשתאול, ששטחו כ-17 אלף מ"ר, הושלם ברובו כבר בסוף השנה שעברה. לפני מספר חודשים אישרה הוועדה המקומית מטה יהודה לשנות את החלוקה הפנימית בתוך המבנה ולהוסיף לו כ-8,600 מ"ר שטחים ללוגיסטיקה ואחסנה, בתמורה לצמצום בנייה במגרש סמוך (ניוד זכויות), בצורה שלא הגדילה את כלל הבנייה בפרויקט.

היזמית, חברת פארק מסחר ותעשייה אשתאול בע"מ לא המתינה לקבלת היתרים, ומיהרה לבצע את עבודות החלוקה. לפני כשלושה חודשים הדבר נודע לוועדה המחוזית, ומתכננת המחוז, שירה תלמי-באבאי, הגישה ערר נגד החלטת הוועדה המקומית. עמדתה הייתה שהתוכנית שאושרה סותרת את התכנון המחוזי והארצי, ואף לא היה בסמכות הוועדה המקומית.

לפני כשלושה חודשים ביטלה ועדת הערר בראשות עו"ד בנימין זלמנוביץ' את אישור תוכנית החלוקה, וזאת כהחלטת ביניים. לאחר מכן הוועדה קיימה דיון, וחבריה סיירו במקום.

עניינית, הוועדה הגיעה למסקנה כי לוועדה המקומית מטה יהודה כן הייתה סמכות לאשר את ניוד השטחים שנכלל בתוכנית החלוקה, וכי זו נעשתה בהתאם לתמ"מ (תוכנית מתאר מחוזית) שתקפה במקום זה. ועדת הערר ביקרה את התנהלות מתכננת המחוז במהלך הדיונים וכתבה בהחלטתה כי "משעה שנגלו לעוררת עבירות הבנייה, הרי שזנחה היא את שאר טיעוניה והתמקדה בעבירות הבנייה, אלא שעבירות הבנייה הן שיקול משיקולי מוסד התכנון בשאלה לאשר או לא לאשר, אך אין זה בסמכותנו לאכוף את דיני המקרקעין".

אשר לתוכנית החלוקה עצמה, ועדת הערר כתבה כי מדובר בתכנון המנצל את הקרקע בצורה הטובה ביותר, ועל כן אין בעבירות הבנייה בכדי לשנות מההחלטה. בדיקות שערכה ועדת הערר העלו כי התכנון האלטרנטיבי היה גרוע יותר מזה הקיים.

הוועדה השתמשה בין היתר במבחן המשפטי המכונה "מבחן המגרש הריק", שאומר כי על גוף התכנון להתעלם מהבנייה בלתי חוקית שבוצעה במקום ולשאול את עצמו האם היה מאשר תוכנית כזו במצב שבו המגרש היה ריק, והתשובה במקרה זה הייתה חיובית.

עבירות הבנייה לא נכללו בערר המקורי של מתכננת המחוז, אלא הועלו בפברואר השנה לאחר גילויים. במהלך הדיונים התברר כי קיים פער גדול בין אומדן החריגות שהציגו אנשי הוועדה המחוזית, שהגיעו לכעשרת אלפים מ"ר, לבין זה שהציגו באי-כוח פארק התעשייה אשתאול, שהגיעו לאלפי מ"ר בודדים.

על כך כתבה ועדת הערר כי "מבחינתנו, שעה שיש הסכמה בין הצדדים שאלפי מ"ר נבנו ללא היתר, אין נפקות בכמה אלפי מ"ר מדובר; אלה כאלה חמורים הם". ולמרות שבסופו של דבר אישרה להוציא היתר לסניף, הוועדה קבעה כי "עבירות הבנייה הן מהעבירות החמורות ביותר בספר החוקים שבסיסן החשש מאנרכיה, שתחילתה בגזל וסופה באובדן חיי אדם. אלא שלא הר האזרח הקטן שסגר את מרפסת ביתו בשל הרצון למצוא קורת-גג לבני ביתו, כהרי היזם הגדול שמבצע את עבירות הבנייה כאשר לצידו פרקליטים רמי-מעלה; חומרתו ואחריותו של האחרון גבוהות וחמורות יותר".

לאור הביקורת הקשה על החברה היזמית, שסותרת לכאורה את ההחלטה הסופית לאשר את התוכנית ולאשר את פתיחת הסניף, נראה כי חברי הוועדה צפו שיספגו ביקורת על החלטתם. לכן כנראה כתבו כי "מציעים אנו לכל מי שיבקר החלטה זו, שייצא לשטח. למעשה, כל מי שייסע על כביש 38 בואכה העיר בית שמש, לא יבין על מה זעקה העוררת (מתכננת המחוז, א"מ) זעקה גדולה ומרה. על המקרקעין בנוי בהיתר מבנה הנישא לגובה של 14 מטר האמור לשמש כחנות איקאה. כל מה שמבקשת התוכנית לעשות זה לנצל את המקרקעין טוב יותר, כך שבמקום מבנה הנישא לגובה של 14 מטרי ובתוכו 17 אלף מ"ר עיקרי, יהיו בתוכו 25 אלף מ"ר, וזאת באמצעות חלוקת החלל הקיים בהיתר באופן שונה; הא ותו לא".

הוועדה הדגישה בעניין העבירות כי היא אינה גוף אוכף ואינה אמורה לנקוט הליכים פליליים נגד עברייני בנייה. "מוסדות התכנון אינם גופי ענישה ואכיפה. הדין והפסיקה מנחים לשקול שיקולי אי-עידוד עבריינות, אך שעה שהגענו למסקנה כי התוכנית ראויה ונכונה תכנונית בנסיבות העניין, לרבות מופע עבירות הבנייה, הזכויות המוקנות ועוד, סבורים אנו כי החלטתנו היא ההחלטה הנכונה, וכל החלטה אחרת תביא לתוצאה תכנונית פחות טובה", כתבו חברי הוועדה.

וכאן הגיעו "שיקולי הקורונה": במסגרת דיון ועדת הערר בחודש פברואר הופיע יו"ר ועד עובדי איקאה, עידן מעוז. מעוז סיפר כי כ-300 עובדים קשורים לסניף אשתאול של איקאה, וכי בחודשים האחרונים עברו הכשרות, כהכנה לפתיחת החנות. "בימים האחרונים העובדים משוחחים איתי עשרות שיחות ביום על הלחץ על העננה שמרחפת מעליהם, על חוסר הוודאות של מה יהיה יום המחר", סיפר מעוז.

מאז הגיעה מגפת הקורונה לארץ, וכפי שכותבת הוועדה, "הדברים קיבלו משמעות אחרת". "איש אינו יודע עדיין כמה אפלה ועמוקה תהיה תחתית חבית המיתון שמגפת הקורונה הביאה לעולם. מאות אלפי איבדו את מקור פרנסתם, משקי-בית רבים נפגעו כלכלית, עד כי ניתן לומר שאין בית שאין בו מובטל", כתבה בהחלטתה, וסיכמה כי נדמה שגם לטוענים כי יש להחמיר יותר בעבריינות בנייה מעבר לדברים הנוקבים שלנו בהחלטה זו, הרי שתקופה זו היא בבחינת 'עת לעשות לה' הפרו תורתך' (תהילים מזמור קי"ט, פסוק קכ"ו), ופרנסתם של המשוועים לפרנסה על העליונה", סיכמה הוועדה את ההיבט התעסוקתי.

לאור כל זאת, הוועדה החליטה כעת לתת תוקף לחלוקה הפנימית, והתירה לוועדה המקומית להוציא היתרי בנייה לחברת פארק אשתאול, מכוחה.

את הוועדה המקומית ייצג עו"ד אייל מאמו ממשרד צבי אגמון ושות', ואילו את פארק אשתאול ייצג עו"ד שלום זינגר.

צרו איתנו קשר *5988